Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Παιδείας
με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας 
στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.)
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
& του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
That is not it at all,
That is not what I meant, at all.
T.S. Eliot

Έλενα Θεοδωροπούλου

1
2
3
5
4
6
7
11
8
9
12α
11α
12
14β
12β
13
15c
13α
14
14α
15α

Σπουδές - Διδασκαλία

Σπουδές:
Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Eθνικού, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / D.E.A στη Φιλοσοφία: Θρησκευτικές Παραδόσεις και Φιλοσοφικά δόγματα – Πανεπιστήμιο François Rabelais της Tours / D.E.A στις Επιστήμες της Αρχαιότητας – Πανεπιστήμιο της Poitiers (Faculté des Lettres et des Langues, Institut de Grec) / Διδακτορικός Τίτλος στη Φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο René Descartes της Poitiers – Faculté des Sciences Humaines), Επιτροπή: επιβλέπων: Vieillardarοn, J.-L.[(Poitiers], μέλη: Ρinchard, Β. [Tours], Frère, J. [Strasbourg], Brès Υ. [Paris 7, Denis Diderot], Santillan, D. [Poitiers]). 
Διδασκαλία:
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Παν/μιο Αιγαίου / Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Ινστιτούτο Διδασκαλίας από Απόσταση, «Σπουδές από Απόσταση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης», Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, /Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)/ Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», ειδίκευση: «Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Kοινωνική Παρέμβαση» (EFIS), Paris 8 Vincennes-Saint-Denis /  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Παν/μιο Αιγαίο), Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Αιγαίου)/ Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Παν/μιο Αιγαίου)/ Π.Μ.Σ. «Ηθικής Φιλοσοφίας» (Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών) / Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό» (Παν/μιο Αιγαίου) / Π.Μ.Σ. «Ψυχο- παιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» (Αριστοτέλειο Παν/μιο, Παν/μιο Αιγαίου) / Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για το περιβάλλον κ’ την αειφορία» (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)/ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) / Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία Επιστήμες της Αγωγής» (Αριστοτέλειο Παν/μιο)/ European Master of Research in Sciences of Education (MERSE).Πανεπιστήμιο της Rouen
Επισκέπτρια/ Προσκεκλημένη Καθηγήτρια: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l’éducation/Institut d’Enseignement à Distance  Ecole Doctorale 401 en sciences sociales / Laboratoire Expérice. 2. Université de Rouen/ U.F.R. de Psychologie, Sociologie et Sciences de l’Education/Laboratoire CiViiC. 3. Université Catholique de l’Ouest / Master 2 Sciences de l’Education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS)/UCO Ecole Doctorale. 4. Université de Caen-Basse Normandie. 5. Université de Bordeaux, 6. IF/GFE Université de Porto, Institut de Philosophie de l’Université de Porto /RG Philosophie de l’Éducation et contemporanéité. 7.  CIPAF/Escola Superior de Educação Paula Frassinetti-Portugal 8. Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ)-Brésil 9. Instituto Superior de Ciencias de la Educacion del Estado de Mexico –Mexico. 10.  University of Haifa/Dept. of Learning, Instruction & Teacher Education, Faculty of Education Israel 11.  Université de Sherbrooke/ Faculté de médecine et des sciences de la santé/Département de psychiatrie.  12. National Chiao Tung University/International Center for  Cultural Studies (ICCS)/ Insitute for Social Research and Cultural Studies.  13. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/ NuFFC-CNPq- (Núcleo de Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea). 14. Università degli Studi di Bergamo ! Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
 
Ενδεικτικά μαθήματα (σε προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο): Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία της Παιδείας μέσα από τα κείμενα, Φιλοσοφία της Παιδείας & Περιβαλλοντική Ηθική, Φιλοσοφία της Παιδείας & εκπαίδευση αξιών, Ηθική της Παιδείας & Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία (της Παιδείας) & Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής, Φιλοσοφία της Παιδείας & Επαγγελματική Ηθική, Φιλοσοφία & παιδί: Θεωρίες και Πρακτικές, Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας, Φιλοσοφία για Παιδιά & Παιδική λογοτεχνία, Φιλοσοφία με παιδιά στην τάξη: έννοιες, τρόποι, υλικό, Πρακτική Φιλοσοφία: έρευνα, μορφές και πρακτικές, Πρακτική φιλοσοφία στην εκπαίδευση: φιλοσοφία & πράξη του διαλόγου, Μεθοδολογία έρευνας: βιβλιογραφική έρευνα, ημερολόγιο έρευνας & φιλοσοφικό ημερολόγιο, προβληματοποίηση, Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητικά πεδία:
Φιλοσοφία της Παιδείας, Πρακτική Φιλοσοφία, Ηθική της εκπαίδευσης και μορφές εφαρμοσμένης ηθικής στην εκπαίδευση/επαγγελματική ηθική, Φιλοσοφία στην εκπαίδευση/Φιλοσοφία με παιδιά,  Παιδαγωγική της φιλοσοφίας, φιλοσοφικές εμπειρίες & πρακτικές στη λογοτεχνία & τις τέχνες, ποιοτικές μεθοδολογίες στην έρευνα και την επιμόρφωση (προβληματοποίηση-διλημματοποίηση, ημερολόγιο έρευνας).
Έρευνα:
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη (για την ελληνική συμμετοχή) του προγράμματος Tempus: «Continuous Training of workers of the tourism sector in Caucasia» (FCTK) [2007-2010]. Partners: France, Caucasia, Abakan, Vladivostok, Greece. Επιστημονικά συνυπεύθυνη (για την ελληνική συμμετοχή) των προγραμμάτων: 1. «SOPE – Service of orientation and placement of students» [2005-2008]. Partners: France, Moldavia, Greece. 2. «Education for life-Social work» [2005-2006]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Greece. 3. «Education for life – professions of tourism, hotels and restoration» [2005-2006]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Caucasia, Greece.
 • 2010-2014: Τμηματικά Υπεύθυνη για την Ειδική Σύμβαση Διεθνούς Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων της Rouen (France) και του Αιγαίου (Ελλάδα). Στο πλαίσιο αυτό, συντονίστρια του Δικτύου Διδακτορικής Κατάρτισης στις Επιστήμες της Αγωγής (REFODOSE), που περιλαμβάνει τα Τμήματα των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου & υπεύθυνη της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MERSE) στην Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με το (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2000-2001: Συμμετοχή στην επιτροπή κατάρτισης και σύνταξης της πρότασης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας», μέτρο 2.4
 • 2003-2004: Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διαμόρφωση της ιδρυματικής πρότασης για το «Διαπανεπιστημιακό – Διακρατικό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στον Άξονα Συνεργασίας: Ελλάδα – Τουρκία – Χώρες Εύξεινου Πόντου.
 • 2002-2004: Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διαμόρφωση και υποβολή της ιδρυματικής πρότασης, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για τη χρηματοδότηση πράξεων, «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Συμμετοχή στην ομάδα υποστήριξης και αξιολογήτρια στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • 2008-2010: Συντονίστρια του «Προγράμματος επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή» (για το υποέργο Ρόδου).
 • Συντονίστρια / επιστημονικά υπεύθυνη (του ελληνικού σκέλους) του Προγράμματος Leonardo de Vinci, «Vocational Professionalization by Practising Philosophy (with Children)- VP3». Εταίροι: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία. Στο Πρόγραμμα απονεμήθηκε στη Βιέννη, στις 2 Δεκεμβρίου 2011, το βραβείο «Δια βίου εκπαίδευση» [Lifelong Learning Award 2011]. Συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα τρία πλέον επιτυχημένα προγράμματα LEONARDO DA VINCI σε επίπεδο καλής πρακτικής στην Aυστρία, σε σύνολο 500 προγραμμάτων.
 • 2008: Συνεργασία με το Εργαστήριο Expérice. Άξονας έρευνας «l’éducation tout au long de la vie»: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l’éducation. Ερευνητικό σχέδιο, Terre et culture en transe/Collection Terre et cultures en transe. Βασικοί συνεργάτες: (Γαλλία:) Jacques Ardoino, Remi Hess, Martine Abdallah-Pretceille, Guy Berger, Lucette Colin (Γερμανία:) Gaby Weigand, Christoph Wulf, Daniel Cohn-Bendit.
 • Από το 2007 & εξής: Ερευνητική συνεργασία με τους: Ann Margaret Sharp, Gregory Maughn (Institute of The Advancement of Philosophy for Children, Montclair University), Camhy Daniela (Graz Universität/ Austrian Center for Philosophy with Children), στο πεδίο της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας στο Σχολείο και της «Φιλοσοφίας για/με Παιδιά».
 • 2001-2010: Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας CIEDUS (Université Santiago de Cali/Colombie): Κολομβία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αξιολογήθηκε στην κατηγορία A1 (Excellence) από τον κολομβιανό ερευνητικό φορέα αξιολόγησης (COLCIENCIAS.http://201.234.78.173:8080/gruplac/EnRecursoHumanoGr/all.do?tpo_rh=P. Grupo de Investigación Ciencias de la Educación, Educación superior y Conceptos, CIEDUS/Categoría A1 (Excelencia). Fecha de creación 08/2001. Ερευνητικοί άξονες: A. Conceptos, saberes y educación Superior B. Políticas, prácticas, organización y educación superior C. Sociedad del conocimiento, tic’s y educación superior.
 • 2010-2016: Ερευνήτρια στο Gabinete de Filosofia da Educaçâo de l’Instituto de Filosofia, στο πλαίσιο του σχεδίου «Philosophie de l’éducation et contemporanéité»
 • Εγγεγραμμένη ως ξένη ερευνήτρια στα: 1. FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) και 2. National Foundation of Research of Brazil (CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
 • 2014-2017: Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο διαπανεπιστημιακό, διεπιστημονικό σχέδιο εργασίας: «”Le bien-être à l’école” / «Well-being in school» / «Το ευ ζην στο σχολείο»». (Συνεργάτες/τριες: ESPE d’Aquitaine: Bénédicte Courty (κλινική ψυχολογία), Jean-François Dupeyron (φιλοσοφία), Christophe Miqueu (φιλοσοφία) / ESPE de Créteil-Paris-Versailles: Émilie Boujut (ψυχολογία) / Université de Strasbourg: Claire Metz (κλινική ψυχολογία), Anne Thévenot (κλινική ψυχολογία) / Université de Lyon 2: Christine Morin-Messabel, Marie Préau (κοινωνική ψυχολογία) / Université de Lyon 1 : Muriel Salle (ιστορία της εκπαίδευσης) / ParisVII: Emmanuel Arlot (φιλοσοφία) [Γαλλία]. Université de Sherbrooke: Jacques Quintin (φιλοσοφία) [Καναδάς], Έλενα Θεοδωροπούλου (φιλοσοφία) [Ελλάδα]).
 • 2006-2016: Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου PROBLEMA και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Δικτύου (με μέλη: Université de Nantes, Université Catholique de l’Ouest, Université de Trois Rivières-Québec, Universidad da Porto, Université Libre de Bruxeles, Université de Caen, Uniersité de Bordeaux 4, Université de Lille).
 • 2012-2013 : Συνεργασία με το εργαστήριο CiViic του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης (Département des Sciences de l’Éducation/ UFR des Sciences de l’Homme et de la Société) του Πανεστημίου της Rouen.
 • Ιδρυτικό μέλος της Société Francophone de Philosophie de l’Education (Sofphied).
 • Επιστημονικά υπεύθυνη της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα «Pratiques de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale»/  UNITWIN / Chaires UNESCO (Φορέας: Πανεπιστήμιο της Nantes, με τη στήριξη του προγράμματος έρευνας EnJeu [x], Πανεπιστήμιο της Angers.
 • 2014-2016: Επιστημονικά και οργανωτικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο σχέδιο έρευνας «Οι Καλλιτεχνικές & Φιλοσοφικές Πρακτικές για να αλλάξουμε το σχολείο;» (PHILARPE). Ακαδημαϊκοί φορείς: Εργαστήριο «Εκπαίδευση, Πολιτισμοί, Πολιτικές» (EΠΠ, Παν/μιο Lumière Lyon2) και «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) /Παν/μιο Αιγαίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Παν/μιο της Λυών. [//practphilab.aegean.gr/research/philarpe/]
 • 2015-2017: Επιστημονικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο διεπιστημονικό σχέδιο έρευνας «Ο Μαθητής/τρια στο νησί του». Ακαδημαϊκοί φορείς: ESPE d’Aquitaine et l’Université de Bordeaux, οι ομάδες έρευνας CEMCC, LACES, LITT&ARTS, MICA et SPH, το Eργαστήριο Ε.Ε.Π.Ε.Φ. Συνεργαζόμενος φορέας:  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου. To σχέδιο εγκρίθηκε από το Παν/μιο της Bordeaux. [//practphilab.aegean.gr/research/the-schoolchild-in-her-island/]
 • Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), //practphilab.aegean.gr/
 • Eισηγήτρια, συντονίστρια & επιστημονικά υπεύθυνη του διαπανεπιστημιακού/διεπιστημονικού ευρωπαϊκού ερευνητικού project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα». Για τους πρώτους κύκλους υλοποίησης, συνεργαζόμενο Εργαστήριο: «Εργαστήριο Τέχνη /Αρχιτεκτονική στη Δημόσια Σφαίρα» https://artpublicresearch.wordpress.com/ Τμήμα Αρχιτεκτονικής/ Πανεπιστήμιο Πάτρας & Άξονας 3 του Laboratoire ECP [Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et Politiques]: Politiques de l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université Lumière Lyon2 (βλ. //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/)
 • Συντονίστρια για την ελληνική πλευρά στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών για ανεξάρτητη συνεργασία μεταξύ του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία»  (Ε.Ε.Π.Φ.) και των παρακάτω δομών/ιδρυμάτων:  Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Κοινοτικής Παρέμβασης του ISCET- Ανώτερο Ινστιτούτο Επιχειρηματικών και Τουριστικών Επιστημών (Centro de Investigação Interdisciplinar e Intervenção Comunitária of ISCET- Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo), Σχολή Φιλοσοφίας του Παν/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καναδάς (Faculté de Philosophie de l’Université Laval, Québec, Canada), Ανώτερο Ινστιτούτο Επιστημών της Eκπαίδευσης του κράτους του Μεξικού (Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο (Programa de Pós-Graduação em Educação [ProPEd], Universidade do Estado do Rio de Janeiro [UERJ]), Εργαστήριο Μελετών & Ερευνών στις Σύγχρονες Λογικές της Φιλοσοφίας /EA 4008, Πανεπιστήμιο Paris 8-Saint Denis (Laboratoire d’ Études et de Recherches sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie /EA 4008, Université de Paris 8 – Saint-Denis), Τμήμα Μάθησης, Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Δασκάλων, Πανεπιστήμιο της Χάιφα (Department of Learning, Instruction and Teacher Education, University of Haifa), Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης (Ε.Η.Π.Α.), του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/collaboration-protocols/).
 • Συνεργαζόμενη διεθνής ερευνήτρια (http://www.llcp.univ-paris8.fr/spip.php?article1758) στο « Eργαστήριο Μελετών και Ερευνών στις σύγχρονες λογικές της φιλοσοφίας» (LLCP/ Statut /Code : EA 4008, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis http://www.llcp.univ-paris8.fr/spip.php).
 • Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2023: Μέλος του Συμβουλίου των Πανεπιστημίων  Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Συμμαχίας, και επιστημονικά υπεύθυνη της ενότητας εργασίας WP5 – Re-imagining the Campus του έργου  «European Reform University Alliance [ERUA]», (code  project 101004053), που υλοποιείται  στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+. Στο Δίκτυο Συμμαχίας [ERUA] συμμετέχουν πέντε  ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: University of Paris 8 (Γαλλία), Roskilde University (Δανία), University of Konstanz (Γερμανία), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), New Bulgarian University (Βουλγαρία).
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου «Research and Engagement for the European Reform University Alliance [Re-ERUA]» (code project 101035808 ), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020, καθώς και επιστημονικά υπεύθυνη της ενότητας εργασίας “WP3 The Alliance as an engine for Human Capital ” στο ίδιο έργο.
 • Νοέμβριος 2020-Μάϊος 2023: Επιστημονικά Υπεύθυνη της Δράσης [Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων : Προώθηση Διαπεριφερειακής ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης & Κέντρο Σταδιοδρομίας Ερευνητών Αιγαίου ] στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με MIS 5046494 και τίτλο «Δίκτυο έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας [e-Aegean R&D Network]», Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» – ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
 • Επιστημονικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο project PhileAct-Philosophy, Childhood, Action and Citizenship  (KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education/Erasmus+)  στο πλαίσιο της Έδρας UNESCO  “Pratiques de la philosophie avec les enfants”  υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου της  Nantes. Συνεργαζόμενες δομές: PhiloCité asbl Belgium Prov. Liège, Université d’Egée / Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique (L.R.Ph.P.), Université Dde Guyane,  France Cayenne, Université Saint-Joseph-Lebanon, Université de Nouvelle CaledonieFrance, Université de la Polynésie française France, Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais Portugal Lisboa Lisboa.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων:
 • 10 Νοεμβρίου 2003, Ρόδος, Ημερίδα με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και διεθνή Επιστημονική Επιτροπή, «Κατανοώντας της Φιλοσοφία της Παιδείας», Τ.ΕΠ.Α.Ε.Σ.-Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 26-27 Μαΐου 2007, Ρόδος, Ημερίδα με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Ηθική στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 • 28 Μαΐου 2008: Υπεύθυνη Οργάνωσης Σεμιναριακού Κύκλου – Ημερίδας του Τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής: «Πρακτική Άσκηση: Από το σχεδιασμό στην πράξη», Ρόδος, 28 Μαΐου 2008 (στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου») 
 • 12-14 Ιουνίου 2008, Ρόδος, 5ο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Problema, «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?» [στο πλαίσιο του: «Εργαστηρίου Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των εφαρμογών τους»].
 • 30-31 Μαρτίου 2012, Ρόδος, Διεθνής Συνάντηση: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» [σε συνεργασία με τα Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»).
 • 7-8 Μαΐου 2012, Ρόδος,  Θεσμοθέτηση & Συντονισμός οργάνωσης της 1ης Διημερίδας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. με τίτλο, «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οργάνωση της 2ης Ημερίδας, 8 Νοεμβρίου 2013.
 • 7-8 Νοεμβρίου 2013, Ρόδος, Ημέρες εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Δεύτερη Συνάντηση, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του: Διεθνούς Δικτύου «Philosophie de l’éducation en Praxis» και «Εργαστήριο Πρακτικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 2013-4, 2014-5, 2015-6, 2016-7: Θεσμοθέτηση / Συντονισμός / Επιστημονική Ευθύνη της Έκθεσης: «Πρακτικές Ασκήσεις στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός – Παιδαγωγικό Υλικό – Μέθοδος» / 6 κύκλοι / Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.-Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 12-14 Μαΐου 2015, Ρόδος, Οργάνωση / Συντονισμός / Διερμηνεία: «Ημέρες Εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» / 3η Συνάντηση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ).
 • 16 Μαΐου 2015, Λέρος, Οργάνωση / Συντονισμός / Διερμηνεία: Διεθνής Ημερίδα «Το ευ ζην στο σχολείο: φιλοσοφικές αναγνώσεις», Συνοργάνωση:Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Β’/Θμιας Εκπαίδευσης, Δήμος Λέρου.
 • 20 & 21 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα, Πρόεδρος Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής στο: 6ο Διεθνές Συνέδριο, «Συνδέοντας Διδακτικές Μεθοδολογίες, Δεξιότητες & Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες», Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.), Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.
 • 28 Μαΐου 2015, 1οςκύκλος «Φιλοσοφικών Αντικειμένων» (Έκθεση & Εργαστήριο).  Σύλληψη, Σχεδιασμός, Επιμέλεια Οργάνωσης ερευνητικής ροής & Έκθεσης: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου. Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: «Εργαστήριο Τέχνης /Αρχιτεκτονικής στη Δημόσια Σφαίρα», Τμήμα Αρχιτεκτονικής/ Πανεπιστήμιο Πάτρας. Υπεύθυνος: Καθ. Πάνος Κούρος. Σύμβουλος-Παρατηρητής: Ομότιμος Καθ. Alain Kerlan. Υπεύθυνος του Άξονα 3 του Laboratoire ECP [Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et Politiques]: Politiques de l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université Lumière Lyon2. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/).
 • 26-29 Μαΐου 2016, Ρόδος, Οργάνωση – Συντονισμός: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Τέταρτη Διεθνής  Συνάντηση.Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ).
 • 24 & 25 Μαΐου 2016, 2οςκύκλος «Φιλοσοφικών Αντικειμένων» (Έκθεση & Εργαστήριο).  Σύλληψη, Σχεδιασμός, Επιμέλεια Οργάνωσης ερευνητικής ροής & Έκθεσης: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/).                              
 • 25 Mαΐου 2016: Some/a Body 1/ 21 Mαΐου 2017: Some/aBody 2/ 29 Απριλίου 2018: Some/a  Body 3. Σύλληψη-Οργάνωση-Φιλοσοφική Σκηνοθεσία-Κινησιολογία της Performance, Some/aBody.  [Θεατρική Σκηνοθεσία: Εύη  Δημητροπούλου]. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/some-abody/
 • 9-11 Μαρτίου 2017: Επιστημονική επιμέλεια & οργάνωση (σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου), στο: Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης CPD. «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας», (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=11&Show=list)
 • 1-2 Απριλίου 2017: Συντονισμός & Οργάνωση του 3ήμερου Εκδηλώσεων με τίτλο «Έρχομαι ξένη, ερχόμαστε ξένοι: Συναντήσεις Ανθρώπων» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρόδου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , 31 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου 2017, http://sae.aegean.gr/2017/05/13/3%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF-booklet/
 • 20 & 21 Μαΐου 2017, 3οςκύκλος «Φιλοσοφικών Αντικειμένων» (Έκθεση & Εργαστήριο).  Σύλληψη, Σχεδιασμός, Επιμέλεια Οργάνωσης ερευνητικής ροής & Έκθεσης: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/).
 • 18 & 19 Noεμβρίου 2017: Συνδιοργάνωση & επιστημονική ευθύνη με την καθ. Edwige Chirouter της «16ης Διεθνούς Συνάντησης για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO, που συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & την έδρα της UNESCO “Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού”, (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=9&Show=list).
 • Θεσμοθέτηση, σχεδιασμός και οργάνωση του Συνεδρίου «EduTopia» για τις/τους Προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιο Αιγαίου. 2017: 1ο Συνέδριο προπτυχιακών φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, 13 Μαΐου 2017 (http://edutopia.aegean.gr/2017-2/). 2018: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών/τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ρόδος,  12 & 13 Μαΐου 2018 (http://edutopia.aegean.gr/edutopia-2018/). 2019: 2ο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών/τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, 11 Μαΐου 2019 (http://edutopia.aegean.gr/edutopia-2019/), 2022: 3ο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών/τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, 21-22 Μαΐου 2022 (https://edutopia.aegean.gr/edutopia-2021-22/).
 • 27, 28, 29 Απριλίου 2018: Θεσμοθέτηση της 1ης Διεθνούς Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα & πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά» & Πρόεδρος της επιστημονικής & οργανωτικής επιτροπής, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», http://practphil-biennale.aegean.gr/
 • 27 & 29 Απριλίου 2018, 4οςκύκλος «Φιλοσοφικών Αντικειμένων» (Έκθεση & Εργαστήριο).  Σύλληψη, Σχεδιασμός, Επιμέλεια Οργάνωσης ερευνητικής ροής & Έκθεσης: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/).
 • Θεσμοθέτηση, Οργάνωση & Επιστημονική Ευθύνη του Διεθνούς  Σεμιναρίου υποψηφίων διδακτόρων/ισσών με τίτλο: «Θεματικές Έρευνας». 2019: Θεματικές Έρευνας I, 2019-2020, Ε.Ε.Π.Φ., Ρόδος, 28 Σεπτεμβρίου 2019. 2020: Θεματικές Έρευνας II, 2020-2021, διαδικτυακά, Ρόδος, 7 & 8 Νοεμβρίου 2020. 2021: Θεματικές Έρευνας IIΙ, 2021-2022, διαδικτυακά, Ρόδος, 27 & 28 Νοεμβρίου 2021 (//practphilab.aegean.gr/doctoral-candidates-seminar-2020/)
 • 9-10 Μαΐου 2020: Οργανωτική και επιστημονική ευθύνη της 1ης Διαδικτυακής Διεθνούς Προ-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), στη Ρόδο, 9-10 Μαΐου 2020 (http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/on-line-pre-biennale/)
 • 23-28 Νοεμβρίου 2021: 2η Διεθνής διαδικτυακή Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία «Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα & πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά»: Πρόεδρος της επιστημονικής & οργανωτικής επιτροπής. Οργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/commitees_2021/). Στη 2η Βiennale  συμπεριλήφθηκε η οργάνωση της 2ης Διεθνούς Pre-Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία (23-24 Νοεμβρίου 2021, https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/on-line_pre-biennale_2021/) και η οργάνωση του 3ου Διεθνούς Σεμιναρίου Υποψ. Διδακτόρων/ισσών, «Θεματικές Έρευνας IΙΙΙ, 2021-2022» (//practphilab.aegean.gr/doctoral-candidates-seminar-2021/)
 • Συντονισμός / Επιστημονική Ευθύνη / Οργάνωση Σεμιναρίου Study Days, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) και Διεθνές Δίκτυο Φιλοσοφίας της Παιδείας στην Πράξη (ΔιΦιΠραξ) (//practphilab.aegean.gr/nephedinprax/activities/phase-b-study-days/
 
Οργάνωση Εργαστηρίων
 • 26 Μαΐου 2007. Ρόδος, σε συνεργ. με καθ. Catherine Larrère, Michael Bonnett (στο πλαίσιο της Ημερίδας με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Ηθική στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: «Φιλοσοφία, Περιβαλλοντική Ηθική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 • 2010 – 2011. σε συνεργασία με καθ.  Xypas Constantin (στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτικές μονάδες και Πολιτισμοί» του Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», και της ενότητας «Φιλοσοφία της παιδείας και παιδεία για τη δημοκρατία και την ηθική»):
1. «Η διαπολιτισμικότητα, η ηθική εκπαίδευση και η φιλοσοφία».
2. Εργαστήριο με υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες του τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής: «Σχεδιασμός της έρευνας και οργάνωση ερευνητικού σχεδίου στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών».
 • 2008. σε συνεργασία με τους καθ. Gregory Maughn, Αnn Sharp, Μichel Sasseville: «από τη συζήτηση στο φιλοσοφικό διάλογο» στο πλαίσιο της Ημερίδας με διεθνή συμμετοχή, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά».
 • Μάιος 2010.  σε συνεργασία με καθ. Christina Paula Pereira:
1. «Η σχέση φιλοσοφίας και λογοτεχνίας»(στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παιδικό Βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
2. «Φιλοσοφία και ετερότητα» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και του μαθήματος: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
3. 2010-2011. «La philosophie de l’éducation au ras du public (tensions et fragilités)», Universidade do Porto / Faculdade de Letras.
 • Σε συνεργασία με καθ. Remi Hess:
1. 2011-2012. «Το ημερολόγιο ως εργαλείο αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», και στην ενότητα «Φιλοσοφία, ηθική, αξίες: η πρόκληση της εκπαίδευσης»).
2. 2011-2012. «Το ημερολόγιο ως εργαλείο για τον περιβαλλοντικό παιδαγωγό»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και του μαθήματος «Περιβαλλοντική Ηθική, αξίες και Εκπαίδευση»).
3. «Η πρακτική του ημερολογίου ως αναστοχαστική πρακτική»(στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη»).
 • Σε συνεργασία με καθ. Dias de Carvalho Adalberto:
1. «Le défi de la philosophie pour enfants au niveau de la formation des éducateurs», στην Escuola Superior de Educacao de Paula Frassinetti/Porto.
2. «Η διλημματοποίηση ως στρατηγική της ηθικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής» στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη»
3. 12 Μαΐου 2015. Η διλημματοποίηση ως περιπέτεια», στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων/3ηΣυνάντηση» [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος.
4. 26-29 Μαΐου 2016. «Ιστορίες (του) σώματος σε μοναξιά: οι στοχασμοί ενός ηλικιωμένου ανθρώπου και περιπλάνηση της   Celia. Το σώμα ως δικαίωμα, φροντίδα και πόνος: προσεγγίσεις φιλοσοφίας της παιδείας» (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος.
5. 22 Mαΐου 2019, Ρόδος, Ζητήματα επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση II
 • Σε συνεργασία με καθ. Αdalberto Carvalho & Jean-François Dupeyron:  12 Μαίου 2017.  «Η ετερότητα: Παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας», Παρέμβαση: «Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά»           (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=10&Show=list)
 • Σε συνεργασία με καθ. Daniela Camhy:
1. «Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο» (στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος και του μαθήματος: «Πρακτική Άσκηση Α΄ Φάσης: «Ανίχνευση – Εξοικείωση – Προσανατολισμός»).
2. «Ο φιλοσοφικός διάλογος στην τάξη ως μέσο προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο» και εκπαιδευτικό υλικό και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
3. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και φιλοσοφικός διάλογος» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και του μαθήματος: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
4. «Η συζήτηση στο Νηπιαγωγείο» (στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος και του μαθήματος: «Πρακτική Άσκηση Α΄ Φάσης: “Ανίχνευση – Εξοικείωση – Προσανατολισμός”»).
5. «Λογοτεχνικό-Φιλοσοφικό κείμενο» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
6. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και η κοινότητα της έρευνας» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και του μαθήματος: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
7. 28, 30,31 Μαρτίου 2015. «Από τη συζήτηση στον φιλοσοφικό διάλογο στην τάξη: πρώτα βήματα / From discussion to philosophical dialogue in the classroom: first steps», υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία.
 • Σε συνεργασία με επίκ. καθ. Edwige Chirouter:
1. 27 Μαΐου 2013. «Τα λογοτεχνικά κείμενα στην πρωτοβάθμια τάξη μέσα από τη φιλοσοφία» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά».
2. 12 Μαρτίου 2014. «Συζήτηση με φιλοσοφική στόχευση και λογοτεχνική συζήτηση στην τάξη: ομοιότητες, διαφορές, συμπληρωματικότητες» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος, «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
3. 13 Μαρτίου 2014. «Κείμενο, λόγος, διάλογος στην τάξη: από τη λογοτεχνία στη φιλοσοφία», υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Παιδικού βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού» και του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
4. 21-22 Απριλίου 2015. «Να μαθαίνεις να φιλοσοφείς στην τάξη. Ο μύθος του Σπηλαίου και η γνώση», υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
5. 6 Απριλίου 2016. «Συζήτηση για τον δεσμό ανάμεσα σε Παιδική Λογοτεχνία και Φιλοσοφία και για τους στόχους της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ: «Η πρακτική της φιλοσοφίας με τα παιδιά: μία βάση εκπαιδευτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική μεταμόρφωση», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)
 • Σε συνεργασία με καθ. Alain Kerlan:
1. 12 Μαΐου 2015. «Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο», στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων / 3ηΣυνάντηση» [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)].
2. 19 Φεβρουαρίου 2016. «Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο: παρέμβαση στην τάξη», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
3. 20 Φεβρουαρίου 2016. «H φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο 2», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
 • Σε συνεργασία με καθ. Didier Moreau (Université Saint-Denis, Vincennes, Paris 8):
1. 10-11 Noεμβρίου Εργαστήριο: «Circonscrire l’éthique professionnelle dans l’éducation: ambiguïtés et incertitudes»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων» και του μαθήματος «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική»).
2. 21, 24 Μαρτίου 2015. «Ο/Η εκπαιδευτικός, το επάγγελμα και η ηθική: ερωτήματα / L’enseignant, la profession et l’éthique: questionnements»(υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία).
3. 21, 24 Μαρτίου 2015. «Ο/Η εκπαιδευτικός, το επάγγελμα και η ηθική: ερωτήματα / L’enseignant, la profession et l’éthique: questionnements» (υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία).
4. 19 Μαρτίου 2017. Εργαστήριο Φιλοσοφίας, «Από την εννοιανάλυση στην εννοιοδότηση», στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών τακτικών συναντήσεων, ενόψει του 3ου κύκλου της Έκθεσης των «Φιλοσοφικών Αντικειμένων».
 • Σε συνεργ. με καθ. Pablo Flores de Rosario & Didier Moreau: 22 Μαρτίου 2017. «Περί φιλοσοφίας στην εκπαίδευση ο λόγος», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ).
 • 28 Αυγούστου 2015, Αθήνα.  «Prova di orchestra-Πρόβα φιλοσοφίας. Ή, μπορεί μία ορχήστρα να παίξει δίχως διευθυντή;» στο: «Σεμινάριο Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και εμβίωσης της φιλοσοφικής στάσης του παιδαγωγού», συνδιοργάνωση: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/ Έ. Ε. Μ.Π. Ε. (οργανωτική επιμέλεια), & Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Παν/μίου Αιγαίου (επιστημονική επιμέλεια).
 • 20 & 21 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα. «Αδράχνοντας τη Φιλοσοφία στην Τάξη» / 1η Συνεδρία [με ενήλικες]» «Κάτι μέσα του: Δουλεύοντας με βιβλία στην τάξη», 6ο Διεθνές Συνέδριο, «Συνδέοντας Διδακτικές Μεθοδολογίες, Δεξιότητες & Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες», (Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.) & Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.) 
 • 20 & 21 Νοεμβρίου 2015.  2η Συνεδρία [με παιδιά] «Σκέψεις, Ομιλίες, Συζητήσεις» (σε συνεργ. με Δρ. Σ. Νικολιδάκη), 6ο Διεθνές Συνέδριο, «Συνδέοντας Διδακτικές Μεθοδολογίες, Δεξιότητες & Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες»,. Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.) & Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.). 
 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015. «Αναζητώντας (τη) φιλοσοφία στην τάξη»: Εφαρμοσμένο Σεμινάριο στην Διημερίδα: «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην Πράξη», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών Αγωγής & Έδρα Unesco στο Παν/μιο Λευκωσίας, «Η πολιτισμική ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης».
 • 20 Φεβρουαρίου 2016. «ΦιλοσοAlia: Φιλοσοφία παντού(;)»: στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 26-29 Μαΐου 2016, Ρόδος. Σε συνεργασία με καθ.  Jacques Quintin: «Να κάνουμε να μιλήσει αυτός/αυτή που μιλάει λίγο ή διαφορετικά: ό,τι απομένει είναι σώμα (να ακούς το ακατανόητο: ο μοχλός του σώματος)», (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)]
 • 26-29 Μαΐου 2016. «Mind the gap…»: Περί φιλοσοφικών αντικειμένων» (σε συνεργ. με Φ. Παραφόρου, Έ. Νικολακοπούλου, Κ. Ρέντη), (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.),  Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)]
 • 26-29 Μαΐου 2016. «Μιλώντας για ΦιλοσοφΑlia» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου), (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)]
 • 9-11 Μαρτίου 2017. Φιλοσοφικό Παρατηρητήριο στο: Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης CPD. «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας».
 • 1  Απριλίου 2017, Ρόδος.  Φιλοσοφικό Αναλόγιο1, «… χρείος ει ξένη φυγάς..» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου) στο πλαίσιο των 3ήμερων εκδηλώσεων «Έρχομαι ξένη. Ερχόμαστε ξένοι. Συναντήσεις ανθρώπων», Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πα/μίου Αιγαίου (30 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου, βλ. //practphilab.aegean.gr/philosophical-lectern/)
 • 1 Απριλίου, 2017, Ρόδος:  «Η πόλις θα σε ακολουθεί» – μουσικές και φιλοσοφικές αντιστίξεις, καθώς οι άνθρωποι έρχονται … : «ρυθμός, λόγος, κίνηση» κατά την παιδαγωγική διαδικασία ένταξης του/της ξένου/ης στο σχολείο» (σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου), στο πλαίσιο των 3ήμερων εκδηλώσεων «Έρχομαι ξένη. Ερχόμαστε ξένοι. Συναντήσεις ανθρώπων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πα/μίου Αιγαίου, ((30 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου).
 • 6 Μαΐου 2017, Ρόδος «Στα ίχνη της έννοιας με λογοτεχνικά & φιλοσοφικά κίνητρα και τρόπους» (σε συνεργ. με Μονιούδη, Μ.), στο: Διεθνές Σεμινάριο: Όψεις της φιλοσοφίας μέσα στην τάξη: Έρευνα & Πρακτική.
 • 12 Μαΐου 2017, Ρόδος, «Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά», στην Ημέρα Εργαστηρίων: H ετερότητα: παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας.
 • 20 Μαΐου 2017, Ρόδος,  «ΦιλοσοφΑλια3: Εμφανίσεις Φιλοσοφίας» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου & συνομιλητές: καθ. Jean-François Dupeyron & Dr. Φανή Παραφόρου), βλ. //practphilab.aegean.gr/research/philosophalia/
 • 18 Νοεμβρίου 2017, Ρόδος, Lubridium materiae – Φιλοσοφικό Αναλόγιο2 (σε συνεργ. με Νικολακοπούλου, Έ., & Αργυρίου, Μ.) στη: «16η Διεθνή Συνάντηση για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO, που συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & την έδρα της UNESCO Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού.(βλ. //practphilab.aegean.gr/philosophical-lectern/)
 • 27 Ιανουαρίου 2018. «Η πρακτική  φιλοσοφία στην παιδαγωγική κουλτούρα», Φιλοσοφικό Εργαστήριο  & Συζήτηση στο: Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης,  «Κρούω και μου μιλά». Σχολικά κρουστά στην τάξη. Η συγκρότηση μίας μουσικής Πράξης»,  20-21 & 27-28 Ιανουαρίου 2018 με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/514-krouw-kai-mou-mila
 • 28 Απριλίου 2018, Ρόδος, «H πρακτική φιλοσοφία ως υπερβολή & χάσμα. Νήματα & ίχνη στο εργαστήριο» (σε συνεργ. με: Ε. Δημητροπούλου, Μ. Μονιούδη, Έ, Νικολακοπούλου,  Juan José Martínez Olguín, Ε. Πάττα, Κ. Ρέντη, C. Roelens). 1η Διεθνής Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία»).
 • 11 Απριλίου 2019 (σε συνεργ. με τους καθ. David Elliott & Marissa Silverman), “Critical Thinking & Praxial Philosophy in Music Education”, στο πλαίσιο των « Ανοιχτών Ημερών για την Πραξιακή Φιλοσοφία στη Μουσική Εκπαίδευση », υπό την οργάνωση του « Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία » (Ε.Ε.Π.Φ.).
 •  7 Maΐου 2019, “Εισαγωγή στην Επαγγελματική Ηθική στο σχολείο”, στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Γ΄ Φάσης, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια».
 • 7 Mαΐου 2019 (σε συνεργ. με τον καθ. Jean-François Dupeyron), “Ζητήματα επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση”, στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Γ΄Φάσης, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια».
 • 8 Maΐου 2019 (σε συνεργ. με τον καθ. Markus Cslovjecsek). «Φιλοσοφία & Μουσική στην Πράξη», στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Γ΄Φάσης, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια».
 •  3 & 5 Σεπτεμβρίου, 2019. “”Philosophical objects” & “SomaBody” projects”, NuFFC-CNPq- (Núcleo de Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
 • 23 Νοεμβρίου 2021. «Philosophy all around: Mind the body… (and vice versa), 2η Διαδικτυακή Διεθνής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας προσκεκλημένων εργαστηρίων (23 & 24 Νοεμβρίου 2021, Ε.Ε.Π.Φ., Παν/μιο Αιγαίου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ: https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/on-line_pre-biennale_2021/ )
 • 21 Μαΐου 2022: Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας I (σε συνεργασία με Kizel, A.) «Συζητώντας μέσα στην τάξη: μία αυτ-απάτη; Παρατηρήσεις-Παρεμβάσεις», στο: 3ο Συνέδριο Προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών EduTopia 2021-2022 & του project Ού-τις του Ε.Ε.Π.Φ., Ρόδος, 21-22 Μαΐου 2022 (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/).
 • 22 Μαΐου 2022: Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας II «Εμπειρία Some/a-Body», στο: 3ο Συνέδριο Προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών EduTopia 2021-2022 & του project SomaeBody του Ε.Ε.Π.Φ., Ρόδος, 21-22 Μαΐου 2022 (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/).
 
Επιμέλειες Σειρών και Συμμετοχή σε Επιτροπές περιοδικών
 • Συνεπιμελήτρια Σειράς (με Guy Berger & Μ. Καΐλα): «Κείμενα Παιδείας», εκδόσεις: Ατραπός.
 • Συν-διευθύντρια Σειράς (με Ν. Ανδρεαδάκη): “Παιδαγωγικές καινοτομίες. Φιλοσοφία και Πράξη”. Εκδόσεις: Πεδίο.
 • Επιστημονικά Συν-υπεύθυνη Σειράς (με: Maughn Gregory, Montclair State University): «Φιλοσοφία και Παιδί», Εκδόσεις Διάδραση.
 • Διευθύντρια Σειρών στο Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.): Φιλοσοφία & Εκπαίδευση. ΄Ερευνα, Θεωρίες, Έννοιες, Πρακτικές/ Πρακτικά Επιστημονικών Συναντήσεων Ε.Ε.Π.Φ., Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική (Ε.Ε.Π.Φ.)/ Ε.Ε.Π.Φ. Νήματα: ημέρες & έργα/ Ε.Ε.Π.Φ. Φωτο-Γραφές: ημέρες & έργα (βλ. //practphilab.aegean.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5-%ce%b5-%cf%80-%ce%b5-%cf%86-editions-l-r-ph-p-a-editions-l-r-p-a-ph/).
 • Εκδότρια του διεθνούς περιοδικού “Αμήχανον” του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), του Παν/μίου Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/).
 • Συν-εκδότρια (σε συνεργ. με D. Moreau) του διεθνούς περιοδικού “Epistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE]”, Παν/μιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/).
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «δια-ΛΟΓΟΣ», Επετηρίδα Φιλοσοφικής Έρευνας.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής: “Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση”, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής: “Hellenic Journal of Research in Education” (Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace).
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού: Penser l’éducation. ISSN: 1253-1006, PURH; https://https://purh.univ-rouen.fr/taxonomy/term/49
 • Μέλος επιτροπής κριτών του περιοδικού Revista Colombiana de Educacion Superior.
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: «Παιδαγωγικά Ρεύματα του Αιγαίου», http://www.pre.aegean.gr/revmata/.
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο περιοδικό: «Ιtinerάrios de Filosofia da Educaçao», Gabinete de Filosofia da Educação do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο περιοδικό: «Percursos & Ideias», Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, ISCET, Porto.
 • Μέλος επιτροπής κριτών του περιοδικού «Revista Colombiana de Educacion Superior».
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής: «Eduquer/Former. Les Cahiers de l’ISP» (Revue de l’Institut Supérieur de Pédagogie).
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού, «Le Télémaque», Presses universitaires de Caen.
 • Conselho Editorial στο: “Saber & Educar”, ESE de Paula Frassinetti. 
 • Συνυπεύθυνη με Didier Moreau της στήλης “International” και μέλος της επιτροπής κριτών του περιοδικού (Annuel de la Recherche en Philosophie de l’Éducation), Société Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOFPHIED). 
 • Κριτής στο περιοδικό: Philosophy International Journal.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Childhood & Philosophy (https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/index)
 • Εξωτερικό ειδικό επιστημονικό μέλος στο OpenEdition (https://www.openedition.org/)
 • Κριτής στο περιοδικό: Revista Portuguesa de Pedagogia
 
 
Διαλέξεις
 • Η πολιτιστική κληρονομιά: ένας παιδαγωγικός τόπος-δικαίωμα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας, στο: 1ο Διεθνές Forum για τα δικαιώματα του παιδιού, «Το παιδί: πρώτος πολίτης του κόσμου», Λέρος, 11-14 Ιουλίου 2000 (οργάν. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου, Δήμος Λέρου, υπό την αιγίδα ΑΘΠ. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου)
 • Το Πανεπιστήμιο και η Παραγωγή Πολιτισμού. Το παράδειγμα της παιδαγωγικής σχέσης με το αρχιτεκτόνημα, Ανοικτή Συζήτηση, «Η αποικιοκρατική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα, 1912-1947», Παν/μιο Φλωρεντίας σε συνεργασία με Νομαρχία Δωδεκανήσου, Δήμο Ρόδου, Παν/μιο Αιγαίου, Ιταλικό Προξενείο, Ρόδος, 4.4.2001
 • ΑΜΕΑ και Εκπαίδευση. Η διαμεσολάβηση του Πανεπιστημίου, Ημερίδα για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες, Δωδεκανησιακός Σύλλογος ατόμων με ειδικές ανάγκες-Παν/μιο Αιγαίου, 3 Δεκεμβρίου 2002
 • Πανεπιστήμιο-τοπική κοινωνία: μια δύσκολη ισορροπία;, στο: Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με διεθνή Συμμετοχή, «Παλιό κρασί σε καινούριο βαρέλι;», ΕΛΨΕ και Παν/μιο Αιγαίου, Ρόδος, 21-14 Μαΐου 2003
 • Σεμιναριακές διαλέξεις στους/στις υποψήφιους/ες διδάκτορες/ορισσες στις Sciences de l’Education et formation και στους/στις φοιτητές/τριες του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δια βίου Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Paris 8/ Laboratoire EXPERICE: «Le tact pédagogique de Herbart à aujourd’hui»  & «Quelle place à la philosophie dans la construction des sciences de l’éducation en Europe?» (2006)
 • Η πολύπλοκη σκέψη και ο ρόλος της φιλοσοφίας, επιμορφωτική Ημερίδα: «Σύγχρονο Σχολείο και Διδακτικές προτάσεις», 36η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης (24 Φεβρουαρίου 2009).
 • Filosofia da Educação e Filosofia com Crianças, στην: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Πορτογαλία, 2009.
 • Filosofia da Educaçao, Direitos Humanos e la Problemάtica da Empatia,  Universida de Porto, Instituto de Filosofia, 2009.
 • “Σκέφτομαι φιλοσοφικά άρα…” , Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Νομού Χανίων, 28/4/2010.
 • Φιλοσοφία, παιδί και ο κοινός νους της εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2 Δεκεμβρίου 2011.
 • Κεντρική ομιλία με τίτλο:  Η γνώση στο σχολείο: η κόκκινη γραμμή του νοήματος, ανακοίνωση στην Ημερίδα της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, οργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Φλώρινα 18, 19 Ιουνίου 2011: “Ο ρόλος της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος”.
 •  Γυναίκες, Φιλοσοφία και Δημόσια Ζωή,  1ος κύκλος διαλέξεων, οργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Δήμο Ροδίων. Τίτλος Ενότητας: «Γυναικείες Προσεγγίσεις στη Σύγχρονη Ζωή», 3 Μαρτίου 2012, Ακταίον-Ρόδος.
 • Η φιλοσοφική δυναμική των λογοτεχνικών κειμένων, Σεμινάριο στο πλαίσιο  επιμορφωτικής Ημερίδας: «Τα λογοτεχνικά κείμενα στο Δημοτικό Σχολείο» (8η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης: 18 Φεβρουαρίου 2013).
 • Διαμορφώνοντας φιλοσοφική σκέψη. Το ζήτημα της Φιλοσοφίας στην τάξη: προβληματισμοί, Σεμιναριακή διάλεξη, Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) στις 4 Απριλίου 2013.
 •  Ο Προσωπισμός στο Σύγχρονο Κόσμο, στο πλαίσιο Ημερίδας υπό τη διοργάνωση του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 16 Μαϊου 2013.
 • Η μετακίνηση για διδασκαλία στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus ως σχεδιασμός, εμπειρία και αναστοχασμός, (http://www.iky.gr/component/k2/item/1316-18-12-2013-imerida-enimerosis-gia-to-programma-erasmus-plus) στο πλαίσιο Ημερίδας της Εθνικής Μονάδας / ΙΚΥ Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δια βίου μαθηση/ LLP – ERASMUS – Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την αριστεία στην κινητικότητα Εrasmus», Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.
 •  Du caring thinking, entre le bien-penser et le bien-être, Séminaire itinérant de recherches pluridisciplinaires: Le bien-être à l’école (υπό την οργάνωση: SPH Bordeaux Montaigne & ÉSPÉ d’Aquitaine Mérignac), 2014.
 • Φιλοσοφία στην πράξη, Φιλοσοφία με τα παιδιά, σειρά διαλέξεων στο ‘Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Ν& Μ Θεοχαράκη: Φιλοσοφία στην πράξη, Φιλοσοφία με τα παιδιά, 22 Φεβρουαρίου 2014 έως 8 Μαρτίου 2014 (http://www.thf.gr/Default.aspx?lang=el-GR&page=64&eventid=46), http://tvxs.gr/news/paideia/tvxs-synenteyksi-e-theodoropoyloy-filosofontas-me-ta-paidia
 •  H φιλοσοφία, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και τα ερωτήματα, Επιμορφ. Ημερίδα με διοργάνωση  της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, 7 Μαρτίου 2015.
 •  Το ζήτημα της επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση, σεμιναριακή διάλεξη στο πλαίσιο του επιμορφωτικού Προγράμματος «Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα» (οργάνωση Διεύθυνση Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου), 04.05.2015.
 •  Το φετίχ της συζήτησης στην εκπαίδευση και η φιλοσοφία-βολίδα ή η φιλοσοφική συ, -βολή,  Διημερίδα με τίτλο « Η προώθηση του διαλόγου μέσω της φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη», που διοργάνωσε η  Σχολή Επιστημών της Αγωγής σε συνεργασία με την Έδρα της Unesco του Παν/μίου της Λευκωσίας, 4-5 Δεκεμβρίου 2015, Λευκωσία.
 • Σώμα φιλοσοφικό. Σώμα στην Εκπαίδευση. Είσοδος σε ένα εργαστήριο Έρευνας, Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης (http://emthrace.us1.list-manage.com/track/click?u=7ba99a8f364a4a2aeccea7cfc&id=0597ec0718&e=0c84abfa25),  21.01.2017 
 • Dilemmatization, tact, threshold philosophy within or nearby the practical, «The philosophical duende. Philosophy with chidren and pedagogical and institutional diversions»,  «Philosophy Eitherwise. About “Philosophical Objects”,   « Βοοks of literature or photographies as philosophical objects in the classroom », σεμιναριακές διαλέξεις στο: Ιnstituto Superior de Ciencias de la Educacion del Estado del Mexico, Σεπτέμβριος 2016
 •  Πρακτική Φιλοσοφία, φιλοσοφικές πρακτικές, Ίδρυμα Θεοχαράκη, 19 & 26 Ιανουαρίου, 2 Φεβρουαρίου 2018, https://issuu.com/marinakamp/docs/programma_2017-2018
 • Pedagogical-philosophical  tact: philosophy of education & educator’s work, “Philosophy of education in praxis. Which role  for philosophy of education?”, σεμιναριακές διαλέξεις στο: University of Haifa/Depτ. of Learning, Instruction & Teacher Education, Faculty of Education,  Israel.
 • Παρουσίαση του Philippe Meirieu & συντονισμός συζήτησης με την αφορμή της διάλεξης του Meirieu: Ποια παιδαγωγική για ένα σχολείο πραγματικής ισότητας;, 24 Φεβρουαρίου 2019, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.
 • Another way of making philosophy – the example of the ‘philosophical objects’ and of the’ Soma/eBody’ [做哲學的另種方式:「哲學客體」以及「某身體」作為範例],   Social Research and Cultural Studies of National Chiao Tung University, Ιούνιος 2019.
 • Ways of making philosophy – about practical philosophy, NuFFC-CNPq- (Núcleo de Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 30 Αυγούστου, 2019.
 • Διάλεξη: The project ‘Philosophical Objects’ and its concepts, Professional Master Program in Philosophy, Universidade Federal de Campina Grande, 6 Décembre 2019.
 • Κεντρική ομιλία: Mια κάποια προσοχή στη σκέψη και ο διαλογικός ζήλος, στο: 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων, “Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων”, οργάν: ΑΣΠΑΙΤΕ και ΕΕΜΑΠΕ, Αθήνα, 17 & 18 Ιανουαρίου 2020.
 • Oμιλία:  Institut d’éthique appliquée](IDÉA): Les pensées figées, l’activité de la pensée qui les dégèle et l’éthique professionnelle, 5 Νοεμβρίου 2020.
 • 2020. Ομιλία σε διαδικτυακή συνάντηση, Φιλοσοφία. Ένα σχολείο ελευθερίας: Διδάσκοντας φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε-Κατάσταση και προοπτικές, οργάν. Έδρα UNESCO «Πολιτισμική Ετερότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης», Παν/μιο Λευκωσίας, 15 Δεκεμβρίου 2020. (https://www.unic.ac.cy/event/diadiktyaki-synantisi-filosofia-ena-scholeio-eleytherias-didakontas-filosofia-kai-mathainontas-na-filosofoyme-katastasi-kai-prooptikes/?fbclid=IwAR0m0c1TyaWd35c9_p0DjZQ7zmSizxdvJB4xMkghEq6RQHxbvJ8jNhseNp8)
 
 
Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές
(ενδεικτικές καταγραφές)
 • Colloque International/UCO Bretagne-Sud Vannes-Arradon: «Quelle idée de l’homme pour le pédagogue», 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2005
 • Ετήσια συνέδρια  του Δικτύου Problema από το 2006 μέχρι και το 2017.
 • Colloque International Francophone, La foi du Pédagogue, 2-4 Juillet 2009, Université Catholique de l’Ouest-Angers
 • Διεθνές Συνέδριο,  «Α solidão nos limiares da pessoa e da solidariedade: entre os laços e as fracturas sociais». III congresso da SOFELP – sociedade de filosofia da educação de língua portuguesa,  Porto, 18 – 20 Maio 2011
 • Eπιστημονική Διημερίδα: «Η κρίση της Δημοκρατίας, ως κρίση της δημοκρατικής Παιδείας», Αλεξανδρούπολη, 8 & 9 Νοεμβρίου 2013 / Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης – Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
 • 4th International Conference on Critical Education: “Critical Education in the Era of Crisis”, 23-26 Juin 2014, School of Primary Education, Aristotle University of Thessaloniki/ ICCE  
 • Colloque International  με τίτλο «Université et éthique professionnelle : enjeux actuels», Université d’ORAN 2 Mohamed Ben Ahmed και Agence thématique de Recherche en Sciences de la Santé, ATRSS με τη συνδρομή του  Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle – CRASC, 15 et 16 Novembre 2015
 • 2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής με τίτλο Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 15-17 Μαΐου 2015, Ιωάννινα
 • Colloque international, « Sortir de la confusion des savoirs et des valeurs par la différenciation des domaines du symbolique et des textes; enjeux pour l’enseignement, l’éducation, et la formation », 19, 20 et 21 Mai 2016 – ESPE de l’académie de Rouen», 19, 20 et 21 mai 2016, Université de Rouen
 • Διεπιστημονικό Συνέδριο, «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού Συνδιοργάνωση: Ερευνητική Ομάδα Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC), Eργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας, Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, του Τμήματος  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, 28 και 29 Απριλίου 2017, Κέρκυρα
 • Ιnternational Scientific Committee, END 2015, International Conference on Education and New Developments, World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal 27-29 Ιουνίου Porto, Portugal, http://www.end-educationconference.org/  [http://end-educationconference.org/scientific-committee/]
 • Colloque international, «Quel(s) curriculum(a) pour les Objectifs du Développement Durable ?Dialogues Nord/Sud pour penser l’éducation de l’anthropocène», 5-6 Avril Montpellier 2018
 • Discourse, Power & Resistance (DRP), Education and the Striving for Dignity, 10-12 May 2018, University of Coimbra, Coimbra, Portugal, https://dpr18coimbra.wixsite.com/dpr18
 • International Perspectives in Education , University of Derby, UK on 12-13 October 2018,    http://ipie2018.org/
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής: Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Aλεξ/πολη 12-13 Απριλίου 2019
 • International Congress, Tourism in Islands in the XXI Century: Dynamics and Challenges, ISCET & Universidad Europea Canarias, November 2019, https://www.tourismislandcongress.com/?page_id=120
 • Colloque international de philosophieς. Penser la Commune, Παρίσι, 8-10 Σεπτεμβρίου 2021, https://penser-la-commune.fr/ressources/slection-bibliographique-des-participants-et-comit-scientifique-du-colloque 
 
Συμμετοχή σε επιτροπές κρίσης
 • Επιβλέπουσα ή μέλος συμβουλευτικής επιτροπής ή αξιολογήτρια σε πάνω από 30 διατριβές σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Γαλλία (Université Paris 8 Saint-Denis, Université de Nantes, Université de Bordeaux-Montaigne), στο Μεξικό (Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México), στη Βραζιλία (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), στο Benin (University of Abomey-Calavi (UAC).
 • Επιβλέπουσα ή μέλος συμβουλευτικής επιτροπής σε πάνω από 180 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Kύπρο, Γαλλία (Université Paris 8 Saint-Denis, Université de Rouen), Κολομβία (Universidad Santiago de Cali).
 • Μέλος 4 επιτροπών για την απόκτηση του Diplôme d’Habilitation à diriger des Recherches /HDR, (Universités de Nantes, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bordeaux-Montaigne, Paris).
 
 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Colloquia, Ημερίδες, Σεμινάρια

[ενδεικτική λίστα]
 • 27 -30 Αυγούστου 1992, Poitiers. La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens [πρλμβ. στα Πρακτικά, 24oυ Διεθνούς Συνεδρίου, Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franςaise], «La Vie et lα Mort», Societé Poitevine de Philosophie.
 • 6-10 Ιουλίου 1993, Ιερουσαλήμ. «Forms and Directions of Education for Democracy in the Greek school system. Conditiοns which facilitates or Ιnhibit it» (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), Διεθνές Συνέδριο (υπό την οργάνωση του Adam Institut For Democracy and Peace) «Education for Democracy in a multicultural society».
 • 7-10 Juillet 1993, Aςores, «Co-development in the Region of Dodecanese: University, Schοol system, Society», Διεθνές Συνέδριο INRUDA, International Network οn the Role of Universities in Developing Areas.
 • 28-30 Décembre 1993, Israel. «Teaching οn the frontier», Διεθνές Συνέδριο «Regional Development: The challenge of the Frontier», Ben-Gurion University of the Νegev.
 • Μάϊος 1994, Ρόδος. «Η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια νέα πρόκληση για τον φιλοσοφικό λόγο και για τους φιλοσοφούντες», Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο για τα «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» :
 • 1-4 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα. «Από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία της Παιδείας και αντίστροφα: το τεντωμένο σκοινί της διδασκαλίας», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα. «Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα παιδιά», 3Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (πρλμβ. στα Πρακτικά του Συνεδρίου, βλ. ηλ. διεύθ., http://www.pee.gr).
 • 1-3 Νοεμβρίου 2002, Ρόδος. «Περιβάλλον, Φύση, Ενέργεια και Εκπαίδευση: το στοίχημα της σύνδεσης των γνώσεων» (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
 • 10 Νοεμβρίου 2003, Ρόδος. «Η Φιλοσοφία της Παιδείας: τέχνη υφαντική», Ημερίδα με ευρωπαϊκή συμμετοχή, «Κατανοώντας της Φιλοσοφία της Παιδείας».
 • 18-19 Décembre 2003, Dijon. «La sortie de l’univers d’Aladin. L’éthique à travers la philosophie de l’éducation – et à travers elles, l’égalité», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι: Colloque International, «La Philosophie saisie par l’éducation: identités d’un champ de recherches».
 • 25-29 March 2004, Graz/Austria. «The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the «good conscience»», International Conference, Philosophy with Children: «Encouraging Philosophical thinking».
 • 22-25 Σεπτεμβρίου 2004, Kρήτη-Ρέθυμνο. «The “tact” and of (the) Philosophy of Education», European Conference on Educational Research (ECER), υπό την οργάνωση της European Educational Research Association (EERA).
 • 30 Juin-2 Juillet, 2005, Arradon /France. «Homo criticus, homo philosophicus», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, Quelle idée de l’homme pour le pédagogue.
 • 23-25 Σεπτεμβρίου, 2005, Ισθμός Κορίνθου. «Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα Π.Π.Ε. για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου» (σε συνεργ. με Ν. Αναστασάτο), στα: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • 3, 4 και 5 Νοεμβρίου, 2005, Porto. «De la philosophie de l’éducation: le visage de Janus», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, 2a Conferência Internacional de Filosofia da Educaçao, «Liminares Contemporâneos da Educaçao. PerspectivasFilosoficas».
 • 21-23 Οκτωβρίου, 2005, Ρόδος. «H δύσκολη διαπολιτισμικότητα, σχόλιο στους διαπολιτισμικούς σχεδιασμούς» (σε συνεργ. με Ηubert Vincent, Μ. Ρόη), ΙΑ’ Διεθνές Συνέδριο της Π.Ε.Ε., «Το Σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας κ’ της πολυπολιτισμικότητας».
 • 8 et 9 Septembre 2006, Montpellier. «Le paradoxe philosophique de l’éducation à la démocratie», στο: Colloque Autorité éducative, savoir, socialisation démocratique, Université de Montpellier 3.
 • 15 et 16 Novembre, 2006, Paris. «Faire de l’éducation, faire de la philosophie», στο: Colloque International sur les «Nouvelles Pratiques Philosophiques», Unesco.
 • 19 et 20 Juin 2006, Nantes. «Un cas de problématisation: l’antinomie et sa gestion dans le cadre de la philosophie de l’éducation», στο: 3ème Colloque Problema, La problématisation: Transversalités et Spécificités.
 • 3-6 August, 2006. «Philosophy of Education: a philosophical observation post?», workshop [πρλμβ. στο: Proceedings of 10th INPE Biennial Conference, Philosophical Perspectives on Educational Practice in the 21thCentury, University of Malta, σ. 315].
 • 13-14 Απριλίου, 2007,  Πάτρα. «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού» (σε συνεργ. με Βούκανου Μ.), στο: South – European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, (conference proceedings multimediaCD, Index: No 12), Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 • 7-12 Mai, 2007, Québec . «Le nœud théorie-pratique: la philosophie de l’éducation en problématisation», στο: 75ο Συνέδριο της ACFAS, «Entre Bachelard et Dewey, regards croisés sur la problématisation. Approches réflexifs et praxéologiques de l’éducation», Université du Québec à Trois.
 • 26 Απριλίου, 2007, Ρόδος. «Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική συναντά την Εκπαίδευση: ποιος νοιάζεται για φιλοσοφία;», στο: Ημερίδα με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή στην «Περιβαλλοντική Ηθική», Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 • 15-16 Juin, 2007, Paris. «L’éducation aux valeurs, l’éducation philosophique, le sens commun pédagogique et les miettes de relativisme», στο: 1ο Συνέδριο της SOFPHIED, Education et Relativisme.
 • 12-14 Ιουνίου, 2008, Ρόδος. «De l’horrible danger de problématisation» εναρκτήρια στο: 5ο Colloque Problema: «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?».
 • 12-14 Ιουνίου, 2008, Ρόδος. «Problématisation et formation des professionnels de l’éducation spécialisée: dilemmes éthiques et ‘voie exodique’» (σε συνεργ. με: Carvalho Ad.), στο: 5ο Colloque Problema: «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?»
 • 24-25 Iουνίου, 2008, Paris. «Pour une philosophie de l’éducation s’approchant de la pédagogie institutionnelle (piste d’amorçage, l’éthique interculturelle)», στο: Διεθνές Συνέδριο, «La place des femmes dans l’analyse institutionnelle», υπό την οργάνωση του UFR-Sciences de l’Education/ Université Paris 8.
 • 16 – 19 October 2008, Graz/Austria. «About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze», στο: Διεθνές Συνέδριο «Philosophy of Interculturality», υπό την αιγίδα της Austrian Commission for UNESCO.
 • 20 et 21 de Novembre 2008, Porto. «Territorialisations dompteuses et seuils sauvages: de l’espace et de la philosophie de l’éducation», στο: 1º Colóquio Internacional (Research Group Philosophy and Public Space – Gabinete de Filosofia da Educação) / Modos e figures do habitar- Universidad do Porto, Faculda de Letras,
 • 28 Νοεμβρίου 2008, Ρόδος. «Το θολό είδωλο της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση», ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, TEPAEΣ, (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου, 2009 – MultimediaCVitem 14: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 81-96).
 • 25-27 Juin 2009, Paris. Faire de la philosophie avec les enfants: la philosophie comme agent empathique”, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: Enfants et Philosophie στο: Διεθνές Colloque: Troisièmes rencontres de la Sofphied, «Repenser l’enfance? Une question philosophique. Une question à la philosophie».
 • 2-4 Juillet 2009, Angers. «Quelle foi dans une pédagogie de l’éducation spécialisée?  Le cas de la solitude intraitable» (σε συνεργ. με: Carvalho Dias A.), ανακοίνωση στο: Διεθνές Γαλλόφωνο Colloque, La foi du Pédagogue, 2. «Foi pédagogique: l’absurde, l’acédie, l’horizon», Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, στο: Διεθνές Γαλλόφωνο, La foi du Pédagogue, Université Catholique de l’Ouest-Angers.
 • 28, 29, 30 Mai 2009, Porto. «Education spécialisée, situations-limites et gestion du contradictoire» (σε συνεργ. με: Carvalho Dias A.), στο: 6ème colloque du réseau PROBLEMA, Expérience et problématisation, IF/GFE Université de Porto/RG Philosophie de l’Éducation et contemporanéité. CIPAF/Escola Superior de Educação Paula Frassinetti,
 • 29-31 Octobre 2009, Basel/Suisse. «De la congruence: un haut-fond pour la philosophie de l’éducation», ανακοίν. στο: Colloque international, «La Philosophie de l’Éducation et la Transformation des Systèmes Éducatifs».
 • 23-26 Juin 2009, Paris. «De l’espace lefebvrien et de la philosophie de l’éducation», συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, «L’héritage philosophique», στο: Colloque pour les 40 ans de Paris 8: L’héritage de Georges Lapassade, Université Paris 8.
 • 16-17 Απριλίου 2010, Χαλκίδα. «Περιβαλλοντική Ηθική και διδασκαλία αξιών στο σχολείο», εναρκτήρια ομιλία στο: Επιστημονική Διημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σχολείο και Οικολογικό Παιδικό Βιβλίο”.
 • 20, 21, 22 Mai 2010, Bizerte. «Seuils et fragilités: parcours de problématisation pour l’éducation spécialisée» (σε συνεργ. με: Carvalho A. Dias), στο: 7ème Colloque International du réseau «Problema».
 • 20, 21, 22 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος. «Φιλοσοφικές (απo)κλίσεις και κλήσεις: φιλοσοφία με τα παιδιά και τόποι του γυναικείου», στο: Συνέδριο «Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., «Π.Μ.Σ. / Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό».
 • 2011 (22 Οκτωβρίου 2010), Ρέθυμνο. «Φιλοσοφική κουλτούρα και φιλοσοφική εκπαίδευση: από τη συγγένεια στην ασυμβατότητα», στην Ημερίδα: «Από τον μονόλογο του δασκάλου στον ομαδικό διάλογο. Φιλοσοφική σκέψη και διερεύνηση στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη», Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε./Ρέθυμνο
 • 10-13 April, 2011,  Brussels. «Professional wisdom and ethics: a symposium» (σε συνεργ. με S. Banks, A. Carvalho, D.Snieskiene, A. Vanhala),  Συμμετοχή σε Συμπόσιο στο: Conference, “Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges”, Ensact.
 • 18, 19, 20 Mai 2011, Porto. «Le secret de Selia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude», στο: Διεθνές Συνέδριο, «La Solitude aux seuils de la personne et de la solidarité: entre les liens et les fractures sociales», IIIο Συνέδριο της SOFELP (Société de Philosophie de l’Éducation de Langue Portugaise), με τη συνδρομή της SOFPHIED (Société Francophone de Philosophie de l’Éducation).
 • 26, 27, 28 Mai 2011, Paris. «La médiation de l’empathie: entre la sollicitude et la compréhension», ανακοίνωση στο: Congrès International «L’individu et le collectif: une question philosophique pour l’éducation», SOPHIED (Société Francophone de Philosophie de l’Éducation).
 • 9,10, 11 Juin, 2011, Granville, France. (σε συνεργ. με Carvalho Dias A.), «La problématisation de l’interculturel: la fragilité des approches», στο: 8ο Διεθνές Colloque του Δικτύου Problema (συνοργάνωση: Université de Caen-Basse-Normandie & IUFM CERSE EA 965).
 • 18-19 Ιουνίου 2011, Φλώρινα. «Η γνώση στο σχολείο: η κόκκινη γραμμή του νοήματος», ομιλία στην Ημερίδα, «Ο ρόλος της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος», στη Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, οργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. 
 • 12-16 July 2011, Tilos, «The ambush of congruence: the philosophy of education on the verge of its common sense», στο: 1ο Συνέδριο, «Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action», University of Cyprus & Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB).
 • 30-31 Μαρτίου 2012, Ρόδος. «Η ευφορία της αναστοχαστικής βεβαιότητας, τα κατώφλια-μέδουσες και η παράδοξη θέση της φιλοσοφίας της παιδείας», στη: Διεθνή Συνάντηση: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη», Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 • 7-8 Μαΐου 2012, Ρόδος. «Η προβληματοποίηση ως μοχλός της ερευνητικής μεθοδολογίας», στη: Διημερίδα, «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού», Οργάνωση: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.-Παν/μιο Αιγαίου.
 • 24-26 Mai 2012, Jersey. «La dilemmatisation comme une procédure de formation problématisante» (σε συνεργ. με Dias de Carvalho A.), στο: 9ο Colloque Problema, «Les dynamiques de problématisation».
 • 18-21 October 2012, Graz / Austria. «From the ‘sentiendum’ to the ‘cogitandum’ and what force us to think», στο: Διεθνές Συνέδριο «Cognition – Emotion – Communication Scopes and Limits» /  «Kognition – Emotion – Kommunikation» Möglichkeiten und Grenzen», ACPC Austrian Center of Philosophy with Children, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Επιτροπής UNESCO.
 • 7-10 Novembre 2012, Porto. «De l’anthropocentrisme, du sens commun et des seuils d’intensité», στο: Διεθνές Συνέδριο «Direitos Humanos e contemporaneidade: o novo contrato social», Gabinete de Filosofia da Educação/ Instituto de Filosofia / Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
 • 18-20 Ιανουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη. «Θεωρία, Πρακτική και αναδύσεις του κοινότοπου», στο: Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, «Μαζική εικόνα και παγκόσμιο [ποιητικές] διεργασίες: για μια νέα πολιτική της κουλτούρας», ΑΠΘ / Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν/μίου Μακεδονίας, Φιλοσοφείν.
 • 17 & 18 Μαΐου 2013, Ρόδος. «Άνθρωπος αφηρημένος μέχρι το σώμα»: συνδέσεις, κατώφλια, δια-ετερότητα», στην: 5η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή: «Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες & νοήματα», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Π.Μ.Σ. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων.
 • 9-11 septembre 2013, Genève. (σε συνεργ. με Carvalho A.), «La dilémmatisation comme un mécanisme de réflexion morale», στο: Journées du REF, Université de Genève
 • 28 Aπριλίου 2014, Strasbourg. «Du caring: Sentiment, réflexion, relation, acte», στην: Ημερίδα«Le Bien-être à l’école», υπό την οργάνωση: ESPE de l’Académie de Strasbourg.
 • 5-7 Ιουνίου 2014, Bordeaux-France». «La pluralité des sens, la nébulosité conceptuelle, l’ambivalence: un espace philosophique de problématisation» (σε συνεργ. με Carvalho A. Dias), στο: 11ο Διεθνές Colloque Problema.
 • 2014, Αθήνα.  «From Philosophy of Education to Professional Ethics in Education and vice versa: an impossible way?/ De la Philosophie de l’Education à l’Ethique Professionnelle en éducation et vice versa: un trajet impossible», στο: 5ο Διεθνές Συνέδριο, «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα».
 • 19 & 20 Νovembre 2014, Paris. «Le duende philosophique. Pour un commentaire sur l’acte philosophique dans le cadre scolaire», στο: Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας 2014 και 14η Διεθνής Συνάντηση στις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές, PHILOLAB, CREN & Maison de l’UNESCO.
 • 28 και 29 Noεμβρίου 2014 Δράμα. «”Φαντασία νεκρή φανταστείτε”… το παράδοξο μιας επίκλησης στην εκπαίδευση», εναρκτήρια ομιλία, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «H Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση».
 • 27-30 Απριλίου 2015, Ρόδος. «Όταν το παιδικό βιβλίο (δεν) σκέφτεται φιλοσοφικά. Εγκιβωτισμοί & προεκτάσεις», στο: Διεθνές Συνέδριο: «Λογοτεχνικές Διαδρομές. Ελλάδα-Τουρκία», Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων & Μεταφραστών.
 • 12­-14 Μαΐου 2015, Ρόδος. «Διαυγής θέα των θεμελίων των δυνατών οικοδομημάτων»: φλυαρία και σιωπή των ηθικών αξιών στην  εκπαίδευση», στο: Διεθνές Συμπόσιο «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα», «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ,Παν/μιο Αιγαίου.
 • 16 Μαΐου 2015, Λέρος. «Tα περί-χωρα του ευ ζην στο σχολείο ή περί φροντιδο-λογίας», στη: Διεθνή Ημερίδα, «Το ευ ζην στο σχολείο: φιλοσοφικές αναγνώσεις», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Παν/μιο Αιγαίου, σε συνεργ. με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 • 23 octobre 2015, Montréal. «Le dilemme et la dilemmatisation comme défis pour la formation éthique en éducation: repères théoriques, praxiques et pratiques» (σε συνεργ. με Carvalho, A.), στο: Colloque της 14ης Διεθνούς Συνάντησης του Δικτύου «Έρευνα στην εκπαίδευση & την επιμόφωση» (RÉF2015), Université de Montréal.
 • 22 -23 Novembre, 2015, Oran, Algérie. «Le relais de l’éthique professionnelle en éducation – lieu glissant ou appui ?Pour la résistance d’une in-quiétude ou l’apport philosophique», στο: Διεθνές Colloque “Université et éthique professionnelle: Enjeux actuels”, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle CRASC.
 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015, Λευκωσία. «To φετίχ της συζήτησης στην εκπαίδευση και η φιλοσοφία-βολίδα ή η φιλοσοφική συμβολή», στη: Διημερίδα, «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην Πράξη». Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, σε συνεργ. με την Έδρα της Unesco
 • 27-8 Μαΐου 2016, Ρόδος.  «H περίπτωση της Επαγγελματικής Ηθικής στην Εκπαίδευση: λήψεις, σαρώσεις, καταγραφές» (σε συνεργ. με Νομικού Α.), στην 8ηεπιστημ. Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: « Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική & ηθική οντότητα», Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων».
 • 13-16 October 2016, Austria. «Stoïc oikeiôsis, Critical Thinking & Philosophical Education» (σε συνεργ. με Monioudi M.),  ανακοίν. στο: Διεθνές Συνέδριο για τη Φιλοσοφία με Παιδιά, «Cosmopolitanismus und Identität», Graz/Austria, Karl-Franzens-Universität.
 • 16-18 Novembre 2016, Paris. «Affaire Philosophie: laquelle, pour qui, par qui, avec qui, pourquoi», ανακοίν. στη: 15η Διεθνή Συνάντηση, Nouvelles Pratiques Philosophiques à l’école et dans la cité, Maison de l’Unesco.
 • 28 και 29 Απριλίου 2017, Κέρκυρα. «Φιλοσοφία με/για παιδιά: η κίνηση της σκέψης και οι μηχανικές φιλοσοφο-γραφίες», κεντρική ομιλία στο: Διεπιστημονικό Συνέδριο, «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού», σε συνδιοργάνωση: Ερευνητικής Ομάδας Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC), των Eργαστηρίων: Τεχνολογιών της Πληροφορίας/ Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της  Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • 27 et 28 Juin 2017, Lyon L. «Errance ou Exil, dérives et passages. L’éducation et la formation de soi comme traversées des frontières» (σε συνεργ. με D. Moreau), στο: Colloque SOFPHIED «Education et Frontières».
 • 30 Ιουνίου 2017, Bordeaux. «Quand se leva la radieuse lumière du matin… La capacité d’une certaine attention», στη: Διεθνή Ημερίδα: L’élève en son île, ESPE Site des Landes/ Παν/μιο  Bordeaux.
 • 4-6 Ιουλίου 2017, Paris. «“Qui est là? “*  ou “donnez-moi un corps”**. Du détail. Une remarque pour la formation éthique», ανακοίν. στις: Διεθνείς Συναντήσεις του Δικτύου Έρευνας στην Εκπαίδευση & την Επιμόρφωση/REF- CNAM
 • 10-13 Οctobre 2017, Buenos Aires. «Échafaudages, seuils, silences, illusions de dialogue; la nausée de l’inachevé», στο πλαίσιο του Συμποσίου «El lugar de la filosofia de la educacion en la formacion : les défis de la “post-vérité”, στο: 4to Congresso Latinoamericano de Filosofίa de la Educaciόn: Desafίos de la Filosofίa de la Educaciόn en América Latina: Memoria y Prospectiva, Unuiversidad Nacional de San Martin, Escuela de Humanidades.
 • 29 Απριλίου 2018, Ρόδος, Oμιλία στο Στρογγυλό Τραπέζι του κλεισίματος της1ης Διεθνούς Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», http://practphil-biennale.aegean.gr/
 • 18 Μαΐου 2018,  Ρόδος, «For frozen thoughts that the thinking activity ought to unfreeze », στη: 10η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με θέμα «Η Πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»)
 • 14 Ιουνίου 2018 Καναδάς, «Narratives au bord de, au raz-bord, au ras de », ανακοιν. στο: Σεμινάριο,  « Cinéma et Existence », υπό την οργάν. των: Laboratoire de recherche en psychologie existentielle du département de psychologie (Université de Sherbrooke), Département de psychiatrie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke) & Section de psychologie humaniste du Département de psychologie (Université du Québec à Montréal).
 • 15 Ιουνίου 2018, Καναδάς, «Le relais de la philosophie de l’éducation pour une saisie de l’éthique professionnelle dans la formation», στην: Ημέρα μελέτης, «Théories, cadres de référence et auteurs significatifs pour l’éthique dans les domaines de l’éducation et de la formation», υπό την οργάν. της Faculté d’Education, Université de Sherbrooke.
 • 02 Σεπτεμβρίου 2019, Ρίο Ντε Τζανέιρο. «’Some-thing inside it’. Philosophy confronted with materials & vice versa. Like a scaffolding / “’Alguma coisa dentro dela’. A Filosofia confrontada com materiais e vice-versa. Como um andaime”, στη: Διεθνή Ημερίδα,  “O Que há dentro da filosofia? Sobre materiais e infâncias…”, Segunda-feira, 2 de setembro de 2019 (Projeto “A filosofia na infância da vida escolar”, PROPEd -Programa de Internacionalização CAPES, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Campus Maracanã».
 • 9-10 Μαίου 2020: «Objects/Ob-gestures», στην: 1η Διαδικτυακή Διεθνή Προ-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.),  (http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/on-line-pre-biennale/)
 • 7-8 Νοεμβρίου 2020: «Teaching through materials: the “impossible” gesture of de-normativization», στο:  2ο Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδ/ρων: «Θεματικές Έρευνας ΙΙ, 2020-21 », Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), //practphilab.aegean.gr/doctoral-candidates-seminar-2020/
 • 25 Μαΐου 2022: «Φιλοσοφία της παιδείας: για ένα είδος sprezzatura», στο: Study Days 2022, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) & Διεθνές Δίκτυο Φιλοσοφίας της Παιδείας στην Πράξη (ΔιΦιΠραξ), Ρόδος, 25-26 Μαΐου 2022 (//practphilab.aegean.gr/nephedinprax/activities-phase-b-study-days-2022/).

Συγγραφικό Έργο

[Ενδεικτικές Καταγραφές]
 • 1987. «Η περίπτωση του Αισχύλου μέσα στους εγελιανούς μηχανισμούς: ιστορική αναφορά, παράδειγμα ή συγγενής μηχανισμός», Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΚΟ’, σσ. 1-20.
 • 1989. «Η εξύφανση του νοήματος στο Μονταίνιο. Η ανθρώπινη παρουσία ως ιστορία του νοήματος», Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΛΑ’., σσ. 353-378.
 • 1992. «Ο φιλοσοφικός τρόπος ή η φιλοσοφική τροπή της Αισχύλειας τραγωδίας», πρδκ. Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΛΔ’, σσ. 242-258.
 • 1992. Genette, G., Marin, L., Mathieu – Colas, M., Τα όρια της διήγησης, μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ.,σειρά: Θεωρία και Μέθοδος – 2, Αθήνα: Καρδαμίτσα.
 • 27-30 Αυγούστου 1992. «La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens», Πρακτικά24ο Διεθνές Συνέδριο (Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franςaise), σσ. 259-262.
 • 1993. μτφρ. του: Greisch, J., Οι μεταφορές της ανάγνωσης. Ζητήματα μεθόδου, Καρδαμίτσα, σειρά: Θεωρία και Μέθοδος, Αθήνα.
 • 1993. «Τhe humanism of education and upbringing», (collab. avec Κaila, Μ.), Πρδκ. Προσχολική Αγωγή, 6/93 (στα Βουλγαρικά), σσ. 3-6.
 • 1993-4. «Πλάτωνας και Αισχύλος: Η εσωτερική συγγένεια ως αναζήτηση της αρχής. H μίμηση», Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Ακαδημία Αθηνών), Νο 23-24, σσ.114-144.
 • Δεκέμβριος 1994. «Ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης», (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.,), πρδκ. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Νο 15, Δεκ., σσ. 101-124.
 • 8-10 Μαΐου 1994.  «Η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια νέα πρόκληση για τον φιλοσοφικό λόγο και για τους φιλοσοφούντες», Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού Συμποσίου για τα «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», 1992, Ελληνικά Γράμματα, τόμ. Ιος, σσ. 59-65.
 • 1994. «L’idée européenne et l’éducation», (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), πρδκ. Παιδαγωγική, Νο 6, σσ. 62-67.
 • 1994. «The game seen through the experience of the preschool education in Greece», (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.) Education Préscolaire, Νο 7-8, σσ. 61-3.
 • Νοέμβριος 1994. «La médiation ambigüe du pourtant nécessaire éducateur. Le cas de l’école maternelle en Grèce», Perspectives, Νο 26, σσ. 7-18.
 • 1994. «Ευρωπαϊκή ιδέα και Εκπαίδευση: η πρόληψη τον ζητουμένου και ο λαβύρινθος» (σε συνεργ. με Καϊλα Μ.), στα: Πρακτικά τον Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (Αθήνα 1993), εκδ. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη & Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, σσ. 281-303.
 • 1995. «Αναλυτικά Προγράμματα στη Γενική Εκπαίδευση. Με έμφαση στην Προσχολική ηλικία: Προβληματισμοί και προοπτικές» (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.,), Πρακτικά του Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Αναλυτικά Προγράμματα στη Γενική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θεωρία και Πράξη, 16-17 Απριλίου 1994, εκδ. Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», σσ. 163-183.
 • 1995. «L’idée européenne: Un défi pour l’éducation et les éducateurs de l’Europe», (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), Cibles, No 32, 1995, σσ. 18-22.
 • 1995. «Ένα Παραδειγματικό σχήμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο» (σε συνεργ. Καΐλα, Μ.), πρλμβ. στον τόμο: Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση, εκδ. Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά, σσ. 393-406.
 • 1995. μτφρ. σε συνεργ. με Καΐλα Μ. του Fourez, G., ‘’L’enseignement de la Techno-Science: importance, principes et présuppositions’’, στο: L’évolution de la Didactique – un regard épistémologique,Athènes: Gutenberg, σσ. 533-548.
 • Φθινόπωρο- Χειμώνας, 1995. «L’intervention active de l’Université au développement global et durable de la région grecque de Dodécanèse: propositions et perspectives», (σε συνεργ. με Καΐλα, M.), Alliage, No 24-25.
 • 1997. Θεοδωροπούλου, Έ. ( σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), Ο εκπαιδευτικός,Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 395).
 • 1998. Sens et formation de sens chez Eschyle. Presses Universitaires du Septentrion (σελ. 721).
 • 1999. «Perspectives universitaires et éducatives: pour un partenariat avec tous les acteurs sociaux. Une proposition greco-française ». (σε συνεργ. με Fournier, J.), in PRELUDE, No 37-39, σσ. 89-9.
 • 1999.  Πλούταρχος (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.)σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 1, Αθήνα:Ατραπός, (σ. 151).  
 • Νοέμβριος 1999. «Τhe University of the Aegean: the example of a University-bridge and lever for Development», (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), Letters from the Black Sea,Vol. 5-6, σσ. 42-48.
 • 2000. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 2, Αθήνα (σελ.180).
 • 2000.  Αισχύλος, (πρόλ. Jean-Louis Vieillard-Baron J.,-L.,), Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 3, Αθήνα (σελ.150).
 • 1-4 Νοεμβρίου 2000. «Από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία της Παιδείας και αντίστροφα: το τεντωμένο σκοινί της διδασκαλίας», στο: Πρακτικά, 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Αθήνα, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα, σσ. 303-312.
 • 2001. μτφρ. σε συνεργ. με Ξανθάκου, Γ. του: Thill, G., Warrant, F., Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 7, Αθήνα (σελ.320).
 • 2001. μτφρ. σε συνεργ. με Ξανθάκου, Γ. του: Mialaret, G., Henri Wallon. (εισαγ.  Ardoino, J.), Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, Αθήνα (σελ. 330).
 • 2001. μτφρ.-σημ. στο: Vieillard – Baron, J., L., Henri Bergson, Ατραπός (1η έκδ.), σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 9, Αθήνα (2ηέκδοση 2011, Αθήνα: Διάδραση) (σελ. 299).
 • 8-10 Νοεμβρίου, 2001.    «Δυσκολίες, ασυμβατότητες, αντινομίες: η φιλοσοφία της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση και αντίστροφα» (σε συνεργ. με Καΐλα Μ), στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», ( http://www.pee.gr).
 • Δεκέμβριος 2001. «Universities, Networks and Academic cooperation (Trends and perspectives)», (σε συνεργ. με Tadlidil,, Φώκιαλη Π., Καΐλα Μ.), στο: Ege Academic Review/Ege Akademik Bakis, σσ.1-10.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002. «Enseignant Philosophie aux enfants», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Αθήνα (http://www.pee.gr).
 • 2002. «The critical role of the University of the Aegean and the values supporting its activity», PRELUDE, No 40, σσ. 91-98.
 • 2002. «The myth of the glance – the ambivalent monstruosity and ruse or “How to look at the head of the Medusa”», (σε συνεργ. με Ξανθάκου Γ.), στο: Intercultural approach of Myths, Mathematics and learning disabilities in the Information Society (editors Kaila, M.,  Kalavassis, F.,  Polemikos, N.,), University of the Aegean, Interreg II, Rhodes, σσ. 155-165.
 • 2002. «Η ηθική της εκπαίδευσης: η μελαγχολία της αμφιθυμίας και η ασύμπτωτη επιθυμία», στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Γ’ Αποκλίσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Ατραπός, , σσ. 525-537.
 • 2002. H περίπτωση του Πανεπιστημίου: η έκρηξη της ταυτότητας και η ψυχοπαθολογία της (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Δ’ Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 64-105.
 • Τα δικαιώματα του παιδιού: το παιδαγωγικό ως πολιτικό και η παθολογία του ευνόητου (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Δ’ Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 209-224.
 • 2002. «Homme-animal: représentation ou réalité?», (σε συνεργ. με Kαΐλα, M.,), στο: Entre l’homme et l’animal. Une nouvelle alliance?(eds Duchêne, J.,  Beaufays, J.,-P.,  Ravez, L.), Belgium, Presses Universitaires de Namur, σσ. 149-159.
 • 11 Σεπτεμβρίου «The Major-shift in higher Education. From Institution-centric Education to student-centric Education, Students as Creators and propagators of University Culture» (σε συνεργ. με Φώκιαλη Π. & Καΐλα Μ.), στο: BSUN 2nd Congress, Quality Assurance in Higher Education,  Baku, Αzerbaijan, in: Letters from the Black Sea, Special Issue, σσ. 47-50.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002. Αθήνα. «Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα παιδιά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος», «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (στα: Πρακτικά του Συνεδρίου, http://www.pee.gr).
 • 18-19 Δεκεμβρίου 2004. «La sortie de l’univers d’Aladin», στο: Drouin-Hans, A.-M., (dir.), 2004, La philosophie saisie par l’éducation, Actes du colloque, Tom. 1, Rêver l’égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, σσ. 129-145.
 • 2003. «Einführung», στο: Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung(σε συνεργ. με Fokiali, P., Τriarchi-Hermann, B., Κaila, M.,), Section D, «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität (επιμ. Fokiali, P., Triarchi-Hermann, V., Kaila, M.), Rhodes, σσ. 789-796.
 • 2003. «Η ανάγνωση κειμένων: σχεδίασμα για την κατασκευή ενός φιλοσοφικού παραδείγματος», Επιστήμες της Αγωγής, τεύχος 4, Ρέθυμνο, σσ. 107-127.
 • 2003. «Zwischen Akzeptanz und Kritik – Das Globalosierungsmodell und die Rechte der Universität», (σε συνεργ. με: Govaris Ch., Κaila, Μ.), στο: Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung (επιμ., Π. Φώκιαλη, B. Τριάρχη-Hermann, Μ. Καΐλα), Section D. «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, σσ. 845-857.
 • 2003. «Women as members of the academic hierarchy in Greek Universities: low representation for high posts» (σε συνεργ. με Fokiali P., Xanthakou G.), στο: Issues on Teachers’ in-service training and further Education (coord. Fokiali P., Β. Τριάρχη-Hermann, Kaïla M.), Ακαδημία Dillingen, τρίγλ. Έκδ. Μόναχο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα, σσ. 858-872.
 • 2003-4. «?εγώ (άλλος)…,? υποκείμενο (αντικείμενο)… Μετέωρη ολοκλήρωση και παιδαγωγικό ανάγωγο (;)», Παιδαγωγικός Λόγος, Tόμος Θ’, τεύχος 1, σσ. 105-123.
 • 2004. Η Εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας: Εισαγωγή: J. Houssaye, Αθήνα, Ατραπός (σελ. 331). 2η έκδ. 2011, εκδ. Διάδραση.
 • 2004. «Masculin, Philosophical Discourse and the Woman «deep in its belly”», στο: «Greek – Τurkish Approaches: redefining the female identity» (επιμ. Καΐλα, Μ., Berger, G., Θεοδωροπούλου, Ε.,), Αθήνα, Ατραπός, σσ. 307-318.
 • 2004. «Le corps eschyléen tragique: une concrétion difficile», in: Télémaque, «Les lieux du corps», No 25, Presses Universitaires de Caen, σσ. 31-47.
 • 25-29 March 2004. «The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the “good conscience”», International Conference, Philosophy with Children: «Encouraging Philosophical thinking», Graz/Austria, στο: Camhy, D.,G.,- Born, R.,  (eds), Encouraging Philosophical Thinking, Proceedings of the International Conference on Philosophy for Children, Germany, Academia Verlag, Sankt Augustin, conceptus-studien band 17, σσ. 23-33.
 • 2004. «Low Representation of Women in the Academic Profession:  the Case of Greece and Turkey», (σε συνεργ. με Fokiali P., Tatlidil R., Xanthakou Y.) στο: Greek-Turkish Approaches: revealing women’s socio-economic role (επιμ. Καΐλα Μ., Berger G., Θεοδωροπούλου Ε.), Αθήνα, Ατραπός, 2004, σσ. 417-438.
 • 2004.  Approches Greco-turques, Tom II. Redéfinissant l’identité féminine/ Greek-Turkish Approaches: redefining the female identity, coll. bilingue Αthènes, Αtrapos (επιμ. Tatlidil, E., Théodoropoulou, H., / μτφρ. Théodoropoulou, H.,  Fokiali, P.,).
 • 2005. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν.), Αθήνα, Ατραπός.
 • 2005. «Προς μια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη βάση της αρχής της σύνδεσης των γνώσεων» (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), στο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου Ε., Δημητρίου Α., Ξανθάκου Γ., Αναστασάτος Ν.), Αθήνα, Ατραπός,  σσ. 23-35
 • 2005. Hess, R., μετφρ. του: «La construction philosophique du moment interculturel. D’une conscience du social à une éducation de la personne», στο: Actes de XI Congrès International de l’Association Pédagogique grecque, L’Ecole dans la société de l’information et de la multiculturalité, Rhodes, 21-23 Octobre, Thessaloniki: Kiriakidi.
 • 2005. «Περιβαλλοντική Ηθική, ένα σταυροδρόμι σε σταυροδρόμι», στο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν.), Αθήνα, Ατραπός, σσ. 267-285.
 • 23-25 Σεπτεμβρίου 2005. «Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα Π.Π.Ε. για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου» (σε συνεργ. με Αναστασάτο, Ν.), στο: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ισθμός Κορίνθου.
 • 21-23 Οκτωβρίου 2005. «L’interculturel difficile en tant qu’amorce d’élaboration d’intentions interculturelles» (σε συνερ. με Vincent, H., et.al), στο: Actes du XIème Congrès International de l’Association Pédagogiques grecque, L’Ecole dans la société de l’information et de la multiculturalité, Rhodes, Thessaloniki, ed. Kiriakidi, σσ. 649-657.
 • 2006. «La Philosophie de l’Education: la «conscience malheureuse», le visage de Janus et les mouvements», στο: Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, No 3, t. I, Ediçoes Afrontamento, σσ. 181-199.
 • 3-6 Août, 2006. «Philosophy of Education: a philosophical observation post?», εργαστήριο στο: Proceedings of 10th INPE Biennial Conference, Philosophical Perspectives on Educational Practice in the 21th Century, University of Malta, p. 315.
 • 8 – 9 September 2006. «Le paradoxe philosophique de l’éducation à la démocratie», communication présentée in: Colloque, Autorité éducative, savoir, socialisation démocratique, Université de Montpellier
 • Νοέμβριος 2006. Ελλ. Μτφρ.: Hess, R.«Η πρακτική του ημερολογίου ως οικοδόμηση της διαπολιτισμικής στιγμής», «Courants Pédagogiques en Egée, vol. 2, σσ.80-82, Ρόδος.
 • 15-17 Δεκεμβρίου 2006. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία: ζητήματα διαμόρφωσης συνείδησης» (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.,), στο: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, , σσ. 228-23.
 • Ιανουάριος-Ιούνιος 2006. «Ποιος σκέφτεται καλύτερα; Φιλοσοφία: το φάντασμα στη μηχανή», στο: Childhood & Philosophy, Vol.2, No.3, jan./jul, 2006, pp. 91-114,  https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/article/view/20490/14816 .
 • 2007. «Ο Φιλόσοφος κι ο αθλητής: μια ιστορία για τη διαπολιτισμικότητα», στο: Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Ε., Κοντάκος, Αν. (επιμ.) H Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός , σσ. 31-51.
 • 2007. Sharp, A., M., Splitter L., J., Φιλοσοφία για παιδιά. Το Κουκλονοσοκομείο και Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου (επιμ.-εισαγ.-μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ.,), Αθήνα: Ατραπός.( σελ. 219)
 • 2007. «’’Φιλοσοφία για Παιδιά’’: Τόποι και τρόποι για τη Φιλοσοφία», εισαγωγή στο: Sharp A.-M, Splitter L.-J-, «Φιλοσοφία για παιδιά». Το Κουκλονοσοκομείο, Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου. Ένα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό της Προσχολικής Εκπαίδευσης(επιμ. μτφρ. εισαγ. Θεοδωροπούλου, Έ.), Ατραπός: Αθήνα, σσ. 11-46.
 • 2007. «Pathei- Mathos», λήμμα στο: Carvalho A., D., (coord.), Dicionario Temático de Filosofos da Educaçao, Portugal: Porto Editora, σσ. 264-270.
 • 2007. «Φιλοσοφία της Παιδείας», «Παιδαγωγική του Υπαρξισμού», λήμματα στο: Ξωχέλλης, Π., (επιμ.) Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσ/νίκη: Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 702-5/523-526.
 • 17- 20 Μαΐου 2007. «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.), στο: Πρακτικά Συνεδρίου: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις της εποχής μας (επιμ. Καψάλης, Γ.,  Κατσίκης, Απ.), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ. 677-686.
 • 2007. «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.), South – European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, Πανεπιστήμιο Πάτρας (conference proceedings multimedia CD, Index: No 12).
 • 2007. ελλ. μτφρ. του: Gergheva-Nestorova, G.,- Tultukova, R., «Κοινότητα έρευνας και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων της ανεκτικότητας», στο: Γκόβαρης Χρ., Θεοδωροπούλου Έ., Κοντάκος Αν. (επιμ.), Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 181-9.
 • 2007. ελλ. μτφρ. του: Drouin-Hans, A.,-M., «Η μετάφραση, ερμηνευτικό μοντέλο για τη διαπολιτισμικότητα», στο: Γκόβαρης Χρ., Θεοδωροπούλου Έ., Κοντάκος Αν. (επιμ.),  Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 67-80.
 • Ιαν./Ιούν. 2007. «Education sur le dos de la philosophie», Childhood & Philosophy, Vol. 3, No.5, jan./jun. 2007, pp. 123-145,  https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/article/view/20512/14838  .
 • 2008. «Antinomie, problématisation et philosophie de l’éducation», Recherches en éducation, n° 6 [http://www.cren-nantes.net].
 • 2008. «La Philosophie, les enfants et la Philosophie de l’Education», Courants pédagogiques en Egée, vol. 3, Rhodes-Université d’Egée.
 • 2008. «La philosophie de l’éducation en problématisation, la contradiction résistante et la congruence difficile», Itinerarios de Filosofia da Educaçâo, No 7, σσ. 41-67.
 • 2008. «Η Φιλοσοφία, τα παιδιά και η Φιλοσοφία της Παιδείας», Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τεύχ. 3, Iούλιος, σσ. 5-17, [http://www.Rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/new-issue.html].
 • 2008. «Παρέμβαση στην ετήσια διεθνή Ημερίδα της Sofphied» (Deuxièmes rencontres de la Sofphied, Journée d’Etude «Philosophies d’éducation aux Etats-Unis», 28 juin): L’éducation aux émotions et la philosophie de l’éducation, [http://sofphied.asso.free.fr].
 • 2008. «Les miettes de relativisme: de la philosophie dans l’éducation», στο: Drouin-Hans A.-M., (rassembl. et présent. des textes), Relativisme et Education, Paris, L’Harmattan, σσ. 67-80.
 • 2008. «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions», στο: Marsal, E., Dobashi, T., Weber, B., (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos – Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, σσ. 561-571.
 • 16-19 Οκτωβρίου 2008. «About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze», paper presented in: International Conference «Philosophy of Interculturality», Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO, in Graz/Austria (à paraître dans les Actes).
 • 2008-2009, διαδικτυακό μάθημα: «Introduction to philosophy of education», [remastered], Institut d’Enseignement à Distance, Université Paris 8, (http://www.iedparis8.net/ied/).
 • 2009. Θεοδωροπούλου, Ε., Kaila, M., Bonnet, M., Larrère, C., (επιμ.),Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 183-216.
 • 2009. ελλ. μτφρ. του: Sharp, A. «Το μεταμοντέρνο παιδί», στο: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή,  Αθήνα: Ατραπός, σσ. 216-225.
 • 2009. «Στο εργαστήριο της περιβαλλοντικής ηθικής: η φιλοσοφία, οι αξίες, η έννοια της φροντίδας», στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα, Μ., Bοnnett, M., Larrère, C., (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 183-216.
 • 2009.  ελλ. μτφρ. του: Μ. Bonnett, «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το ζήτημα της φύσης», στο: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 139-159.
 • 2009. ελλ. μετφρ. του: C. Larrère, «Σεβασμός ή ευθύνη; Ποια ηθική για το περιβάλλον;», στο: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ.41-68.
 • 2009. «Η Περιβαλλοντική Ηθική και το μάθημα των Θρησκευτικών: περί ηθικής εκπαίδευσης», (σε συνεργ. με Τόγια, Κ.,), στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère, C., (επιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 225-241.
 •  2009. «Ανθρωποκεντρικές-οικοκεντρικές αντιλήψεις: πόση περιβαλλοντική ηθική πίσω από την περιβαλλοντική εκπαίδευση;», (σε συνεργ. με Βαβίτσα Τ., Ιωσηφίδη Θ.), στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 299-325.
 • 2009. «Η (ανα)στοχαστική αξίωση, η απαίτηση της δημοκρατίας και η φιλοσοφία της παιδείας», στο: Κοντάκος, Α., Καλαβάσης, Φρ. (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού. Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 381-408.
 • 2009. «En búsqueda de la filosofía en la literatura: complicaciones pedagógicas», στο: Zambrano Leal A., (compil.), Literature y Formaciόn, Ediciôn educaciôn superior, Programa de Maestria en Educaciôn Superior,USC – Universidad Santiago de Cali, σσ. 12-41.
 • 2009. «Travesίas para la Filosofia de la Educaciόn: de l’Espacio i de la Interculturalidad»/ «Traversées pour la philosophie de l’éducation: de l’espace et de l’interculturalité», στο: Revista Colombiana de Educacion Superior, «Historia de la Educaciόn Superior»,Maestria en Educaciόn Superior, Universidad Santiago de Cali, Colombia, Julio-Diciembre, σσ. 162-184, http://virtual.usc.edu.co/rces.
 • 2009. «Η εμφάνιση και διαπραγμάτευση ζητημάτων αξιών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση της Μελέτης Περιβάλλοντος» (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.,), στο: Μπαγάκης, Γ., Δεμερτζή, Κ., (επιμ.), Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Τί άλλαξε; Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη, σσ. 241-51.
 • 2009. «Το θολό είδωλο της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση», ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, D.P.E.S.E.D., Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2008, (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου,– Multimedia CVitem 14: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 81-96).
 • 2009. «Άτυποι πειραματισμοί», ανακοίνωση στην Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, D.P.E.S.E.D., Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2008 (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου, &item 14: Αρχείo: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 97-103).
 • 2010.  Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές, Αθήνα: Πεδίο.
 • 2010. «La ‘voie exodique’ comme une voie de problématisation et les dilemmes moraux comme outils de formation» (σε συνεργ. με Carvalho A., D.,), στο: Percursos & Ideias, Revista Científica do ISCET, σσ. 207-217.
 • 2010. ( σε συνεργ. με Théodoridis, A.),  «Le cercle de craie: la formation des enseignants en Grèce», Revue Internationale d’Education,Sèvres, No 55, 119-129.
 • 2010. «Une philosophie de l’éducation comme ‘théorie pratique’ et l’espace comme seuil», στο: Argumentos de Razόn Técnica, Revista espanola de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, y Filosofia de la Tecnologia, Sevilla, σσ. 179-197.
 • 2010. «Education spécialisée, situations-limite et gestion du contradictoire», (σε συνεργ. με Carvalho Dias A.), Percursos & Ideas, No 2, σσ. 21-7.
 • 2010. «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions», στο: Marsal, E., Dobashi, T. Weber B. (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos – Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, σσ. 559-565.
 • 2010. «Εισαγωγή: Το φάσμα της φιλοσοφίας της παιδείας», στο: Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές. Αθήνα, Πεδίο, σσ. 19-8.
 • 2010. «H σημασία του “τακτ” για τη φιλοσοφία της παιδείας: ένα κατώφλι», Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.) Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές. Αθήνα, Πεδίο, σσ. 377-415
 • 2010. «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners / Theoretical Part», [Greece]. στο: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, pp. 42-60-75, [References and Bibliography], 1, σσ.25-130 (http://www.vppp.eu).
 • 2010. (σε συνεργ. με Monioudi, M.). «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners» / Practical Part [Greece], στο: E-booklet, Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, pp. 85-100 (http://www.vppp.eu).
 • 2010. «Η γνώση των ευρωπαϊκών αξιών: η περίπτωση των μαθημάτων των κοινωνικών σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.,). στο: Κανελλάκη, Σ., Μαρινάκη – Κασσωτάκη Αικ., κ.ά., (επιμ.), Διεργασίες της σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον, Αθήνα, Πεδίο, σσ. 289-320.
 • 2010. «Pédagogie spécialisée, situations-limites et gestion du problématique. Le cas de la solitude intraitable.», (σε συνεργ. με Dias de Carvalho A.), στο: M. Fabre, Μ., Carvalho, A., D., Lhoste, Y.,  (eds.), Expérience et problématisation en éducation, aspects philosophiques, sociologiques et didactiques, Porto: Afrontamento, σσ. 199-222.
 • 2011. «Η φιλοσοφική όχθη στο διαλογικό ρεύμα στην εκπαίδευση» στο: Γ. Τζαβάρας (επιμ.). Ημερίδα: «Από τον μονόλογο του δασκάλου στον ομαδικό διάλογο. Φιλοσοφική σκέψη και διερεύνηση στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη», Πρακτικά Ημερίδας, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε./Ρέθυμνο, στο: “Eλληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία»/Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011 [http://www.philosophicalbibliography.com/index.php/2013-12-09-12-32-55/2011]
 • 2011. «About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze», στο: Camhy G. D. (ed.). Proceedings of the International Conference Philosophy of Interculturality, Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO, Germany, Academia Verlag.
 • 2011. «Μεταφορές σώματος», στο: Γ. Παπαδόπουλος και Θ. Γραμματάς (επιμ.), Τραγικό και Τραγωδία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, (σειρά «Σπουδές Φύλου»). Αθήνα:Διάδραση. σσ. 160-185.
 • 2012. «Η διαλογική εκζήτηση στην εκπαίδευση και η φιλοσοφική δυστροπία»Διά-λογος, Επετηρίδα Φιλοσοφικής ΄Ερευνας, Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση, 2, σσ.241-269.
 • 2012. «Le secret de Celia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude», στο: Carvalho, A., D., Solidao nos liminares de pessoa e da solidariedade. Edicoes Afrontamento, chap. 8, σσ. 77-91.
 • 2013. Επιστημ. επιμ. μτφρ. εισαγ., Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά, (πρόλ. Kennedy, D.,), Αθήνα: Διάδραση (Σειρά: Φιλοσοφία και Παιδί. Υπεύθ. Σειράς: Θεοδωροπούλου, Έ., Κ., – Gregory, Μ.,  ) (σ. 367).
 • 2013. «Traversias de la filosofia de la educacion», στο: Ζambrano A. Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., 2013. Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas, σσ. 67-76.
 • 2013. «Η προβληματοποίηση: προοίμιο στην αναστοχαστική επιταγή», στο: Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιμ.)., Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – 5. Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αθήνα: Διάδραση. σσ. 47-79.
 • 2013. «La pratique du journal à partir d’un cours de philosophie de l’éducation en ligne: un amorçage méthodologique», Pratiques de Formation / Analyses [Le journal pédagogique: outil de conscientisation de l’expérience], N°62-63, Novembre, σσ. 211-229.
 • 2013. «Η ανάδυση του φύλου στη φιλοσοφία για παιδιά: κλήσεις και (απο) κλίσεις», στο: Αναγνωστοπούλου Δ. (επιμ.). Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους.Αθήνα: Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε, σσ.313-325.
 • 2013. «Philosophy of education: ways of presence and absence – from congruence to common sense and back», dans: Pereira P.-Ch. (coord.) Espaço publico. Variaçοes crίtic as sobre a urbanidade. Porto, Ediçoes Afrontamento/ FCT. σσ. 67-93.
 • 2013. «Dos à dos avec l’abstraction. Pour une philosophie pratique micrologique», Revista Itinenάrios de Filosofia da Educaçao, N.º 12,σσ. 17-35, Ediçoes Afrontamento/ FCT.
 • 2013. «Με το κεφάλι της Μέδουσας στο δισάκι ή το μπιζέλι κάτω από τα παπλώματα. Εισαγωγή», στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ. μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Αθήνα. Διάδραση, σσ. 19-53.
 • 2013. «Κάτι στον κόσμο μας αναγκάζει να σκεφτούμε», στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ. μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Αθήνα. Διάδραση, σσ. 333-345.
 • 2013. «De l’empathie et du care: tracer in lieu de pratique», Skepsis, XXIII,σσ. 357-371, (In Honour of Professor Grigorios Karafillis).
 • 2013. Το κρέμασμα, το  γκρέμισμα και το πέταγμα, Πρόλογος. In Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – 5. Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Αθήνα: Διάδραση, σσ. 17-23.
 • 2013. Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση (επιμ.), (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-1-2 (http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5985).
 • 2013. «’Τι γυρεύει ένας φιλόσοφος στις φτωχογειτονιές του Τριβαντρούμ;’. Στη ρωγμή ενός παραδόξου», στο: Θεοδωροπούλου, Έ. (επιμ.), Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-1-2 (http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5985), σσ. 37-55.
 • 2013. «Πρόλογος: γυναίκες-μιλώντας-για γυναίκες. Η αρχή ενός puzzle», στο: Θεοδωροπούλου, Έ. (επιμ.), Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-1-2 (http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5985), σσ. 4-8.
 • 2014. Επιστημ. επιμ. μτφρ. εισαγ: Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξη, (Πρόλογος:  Antonio Joachim Severino, Επίμετρο: Paul Standish), Αθήνα: Πεδίο, (σελ. 568).
 • 2014. «The problematization effect and its double gestures», στο: Strand, T., Papastefanou, T., M.,(eds). Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action, Germany. Verlag, σσ.135-152.
 • 2014. «De la problématisation à la dilemmatisation et vice versa: introduction à un cursus philosophique»  (σε συνεργ. με  Dias de Carvalho A.). στο: Prairat, Ε., (coord.). L’éthique de l’enseignement. Εnjeux personnelsprofessionnels et institutionnels, Presses Universitaires de Nancy, σσ. 113-130.
 • 2014. «Ανιχνεύοντας την έννοια της κριτικής σκέψης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαιδευση: η κρυφή είσοδος της φιλοσοφίας / Tracking the concept of critical thinking in the New Curriculum of Primary Education: the hidden entrance of philosophy», (σε συνεργ. με Μονιούδη, Μ.), στο: Θεοδωροπούλου, Έ., Καΐλα, Μ., Πολεμικός, Ν., Παπαδόπουλος, Γ., Καφούση, Σ., Φώκιαλη Π. (επιμ.), Η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής: Η διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Πρακτικά Διημερίδας (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-2-9 (http://www.pse.aegean.gr/books/tepaesbooks/ImeridaDidaktorwn.pdf), σσ. 68-100.
 • 2014. «Η φιλοσοφική σκέψη και το υφάδι του πρoσώπου», στο: Ο Προσωπισμός στο Σύγχρονο Κόσμο, Τιμητικός τόμος για τον Μ.Ι. Μαραθεύτη, Λευκωσία: ΟΠΑ, σσ. 24-44.
 • 2014. «‘’I would prefer not to’’ (;) H πράξη, όταν βαθαίνει απότομα», Εισαγωγή στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ. (επιστημ. επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξης, Επίμετρο: P. Standish, Αθήνα: Πεδίο, σσ. 21-67.
 • 2014. Θεοδωροπούλου Έ., «Διλημματοποίηση: μια φιλοσοφική είσοδος στην επαγγελματική ηθική», (συνεργ. με Dias de Carvalho A.), στο: Θεοδωροπούλου, Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξη, Αθήνα: Πεδίο, σσ.453-482.
 • 2014. 28 και 29  Noεμβρίου, Δράμα. «»Φαντασία νεκρή φανταστείτε»… το παράδοξο μιας επίκλησης στην εκπαίδευση», στο: Σαραφίδου, Κ., (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «H Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση», σσ. 181-200.
 • 2014. (σε συνεργ. με  Carvalho, A., D.), «Coups d’ambivalence: quelles résistances pour une éthique professionnelle en éducation?», στο: Κασιμάτη, Κ., & Αργυρίου, Μ. (επιμ.), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Β), Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.-Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Β: 978-618-81528-4-7, e book: 978-618-81528-7-8), σσ. 16-24.
 • 2015. «…’’Words…words… words…’’. Σμήνη αξιών και προβληματοποιητική περιβαλλοντική ηθική», στο: Θεοδωροπούλου, Έ.,  Φώκιαλη, Π.,  κ.ά., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις, Αθήνα: Διάδραση, σσ. 359-387
 • 2016. «Entre la théorie et la pratique, la place du Tact: notes pour une formation de soi-même», Télémaque, Presses Universitaires de Caen,Νο 49, σσ. 99-110
 • 2016. (σε συνεργ.  με  Carvalho, A., D.). «La limite et le seuil: de la dilemmatisation comme défi pour la formation éthique en éducation», στο: Gohier, C., et Jutras, F., (dir.), Les Dossiers du GREE Série 3. No 2. Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé, Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé: transversalités et spécificités, σσ. 64-79.
 • 2016. (σε συνεργ. με Quintin, J., Jasmin, E.), «La cyberintimidation chez les jeunes mieux comprendre pour mieux intervenir à l’école», Service social, vol. 61, n° 2, σσ. 1-23.
 • 2017. (σε συνεργ. με Nikolidaki S.), «The emergence of emergent philosophizing: preliminary notes», Childhood & Philosophy, v. 13, n. 26, Jan.-Abr.,  σσ. 153-165.
 • 2017. «Du bien-être ou «jeter l’échelle après y être monté?’’», στο: Dupeyron, J.,-F., & Courty, B., dir. (2016), Le bien-être des écoliers. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, σσ. 141-159.
 • 2018. Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.), ISBN 978-618-81027-4-30 (σελ. 567).
 • 2018. «Στα περί-χωρα του ευ ζην και η ‘διορατική θέα των θεμελίων των δυνατών οικοδομημάτων’»/«Dans les parages du bien-être et la ‘vue perspicace des fondements des bâtiments possibles’»/«In the sur-roundings of well-being and the ‘perspicacious view of the foundations of possible buildings’» στο: Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, σσ. 103-136
 • 2018. «A remark about critical thinking:  in relevance with Stoic oikeiôsis»/ «Une remarque sur la pensée critique: en pertinence avec l’oikeiôsis stoïcienne» / «Μία παρατήρηση για την κριτική σκέψη: η συνάφεια με την στωϊκή οικείωση» (σε συνεργ. με Μ. Μονιούδη), στο: Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, σσ. 235-257.
 • 2018. Έκδοση του πρδκ. Εpistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau)
 • 2018. Τhe relay of professional ethics in education – slippery slope or point of support? For the resistance of a warry – the philosophical contribution In: Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018 http://eprepe.pse.aegean.gr/  ISSN: 1234-5678-9000
 • 2018. ‘Some-thing inside it»: Philosophy everywhere (?). Philosophical findings in litterature paths», Diotime, Revue Internationale de didactique de la philosophie, n° 77 (juillet 2018)
 • 2019. (επιμ. σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου). Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις εκπαιδευτικές πρακτικές (2015),  Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε & Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Τομ. Α’, ISBN : 978-618-80405-9-5, Τομ. Β’, ISBN : 978-618-82283-0-6
 • 2019. «’Κάτι μέσα του’: σημείωμα περί φιλοσοφικών ευρημάτων σε λογοτεχνικoύς τόπους», στο: Αργυρίου, M., Θεοδωροπούλου, Έ., Πλήρη Κείμενα 6ου Διεθνούς Συνεδρίου / Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες,Τόμος Α-Β. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ – Εργαστήριο «Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ISBN: 978-618-82283-0-6/978-618-82283-0-6)
 • (επιμ. σε συνεργ. με Α. Τσιμπιδάκη). Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων  της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & 1ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων (2017-2018), εκδ. Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. & Π.Τ.Δ.Ε., Παν/μιο Αιγαίου, ISBN:  978-618-84330-0-7 [σελ. 882]
 • 2019. Επιστημ. επιμ. στα “Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας. Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά (Ρόδος, 27-29 Απριλίου 2018)”, εκδ. «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, ΙSBΝ: 978-618-81027-8-1 (σ. 571).
 • 2019. Foreward στο: Actes de la 1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique (επιστ. επιμ. Théodoropoulou, E.), Ρόδος, Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 34-50.
 • 2019. «En crevant la peau des choses»: les ‘objets philosophiques’. Prooimion à un projet», στο: Actes de la 1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique (επιστ. επιμ. Théodoropoulou, E.), Ρόδος, Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 530-567.
 • 2019. Έκδοση του πρδκ. Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 2, 2018-2019, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2019. Έκδοση του πρδκ. «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 1, 2016-2018, ISSN: 2459-2846, //practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/.
 • 2019. «Η φωτογραφία στην τάξη: η συζητητική διαδικασία και το αντικείμενο της σκέψης», στο: «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 1, 2016-2018 , ISSN: 2459-2846, σελ. 310-335.
 • 2019. «Παρουσίαση Φακέλου: Σκέψη για το σώμα: φιλοσοφικές προσεγγίσεις», στο: «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. I, 2016-2018, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 18-209.
 • 2019. «Ανίχνευση στην τάξη: κείμενα, συζητήσεις και φιλοσοφικά θραύσματα-η ανάδυση μιας έρευνας», στο: «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 1, 2016-2018 , ISSN: 2459-2846, σελ. 342-367.
 • 2019. «Η αντίσταση μιας διαφοράς – περί διαλόγου» στο: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ – REVISTA DE ESTUDOS HELÊNICOS, N. 6 (2019), https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/ellinikovlemma/article/view/48861/32656
 • 2020. «Présentation. De l’éthique en formation: le geste dialogique» ; Le Télémaque, n° 57 [Dossier, « Éducation morale et formation éthique »], Presses Universitaires de Caen, σσ. 35-46.
 • 2020. «’Qui est là ?’* ou ‘donnez-moi un corps’ **. Du détail. Une remarque pour la formation éthique», Le Télémaque, n° 57 [Dossier « Éducation morale et formation éthique»], Presses Universitaires de Caen, σσ. 119-132.
 • 2020. Έκδοση του «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 2, 2018—2020, ISSN: 2459-2846, //practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/
 • 2020. Θεοδωροπούλου, Έ., Miqueu, Chr. (επιμ.), «Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Σεμιναρίου Υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών Θεματικές Έρευνας Ι, 2019- 2020», στο: «Αμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. II, 2018-2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 178-462.
 • 2020. «Le cinéma, la philosophie et le piège pédagogique: gestes et détails», «Αμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. II, 2018-2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 36-62.
 • 2020. Moreau, D., Théodoropoulou, E., «Errance ou exil, dérives et passages. L’éducation et la formation de soi comme traversées des frontières», στο: Fabre, M., Husser, A.-C. (επιμ.), Education et frontières, Rouen: Presses Universitaires de Rouen et du Havre, σσ. 191-203.
 • 2020. Έκδοση του: Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 3, 2019-2020, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2021. ««Philosophical Objects»: meta-[reading] notes for a project: Μovements, Ob-Gestures, Tones», στο: Θεοδωροπούλου, E. (επιμ.), Πρακτικά της 1ης Διεθνούς διαδικτυακής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, 9-10 Μαίου 2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 259-296.
 • 2021. «Introduction: Faire de la Philosophie: quelques noeuds du pratique», στο: Θεοδωροπούλου, E. (επιμ.), Πρακτικά της 1ης Διεθνούς διαδικτυακής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, 9-10 Μαίου 2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 22-41.
 • 2021. «Philosophical remarks about educational materials: a threshold of thinking», Revista Portuguesa de Pedagogia, 55, σσ. 1-17.
 • 2021.  s. v. «Créativité», στο: Kerlan, A., Kolly, B. (επιμ.), Dictionnaire de philosophie  de l’éducation. Notions  essentielles, Paris: ESF Sciences humaines, σσ. 78-79.
 • 2021. Epistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE] του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. IV, 2020-2021, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors’: Θεοδωροπούλου, Έ. & Moreau, D.).
 • 2021. Θεοδωροπούλου, Έ. & Moreau, D., «Editors’ Preface», Epistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE] του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. IV, 2020-2021, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 18-29.
 • 2022. «Doing Philosophy Virtually and the Amphibolic Body: Thoughts on the Margins of the Pandemic», Paragrana, vol. 30, no. 2, σσ. 258-269, https://doi.org/10.1515/para-2021-0040
 • 2022. «Η Φιλοσοφία Για/Με Παιδιά: μία ανοιχτή υπόθεση», Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας (ηλεκτρονική έκδοση), Αθήνα: Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ: http://impschool.gr/deltio-site/?p=1481, τελευταία επίσκεψη: 25/01/2022).
 • 2022. Έκδοση του: Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 4, 2020-2021, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2022.  «O διαλογικός ζήλος και η ρωγμή της σκέψης», στο:  Αργυρίου Μ., Κασιμάτη Κ. (επιμ.), Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων, Τομ. Β, σσ. 35-50, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., E.E.M.A.Π.E., ISBN: 978-618-82283-5-1
 
 
Εκπαιδευτικό υλικό:
 • 2008-9. «Introduction à la philosophie de l’éducation», Licence, Etudes à Distance aux Sciences de l’Education, Ecole Doctorale de l’ Université Paris 8 Saint-Denis σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διδασκαλίας από Απόσταση (Institut de l’Enseignement à Distance, 2008-9 [9 Ενότητες e-learning μαθήματος]
 • 2012-3. «Περιβαλλοντική Ηθική», [1 ενότητα] στο πλαίσιο του e-learning μαθήαμτος «Ηθική της Εκπαίδευσης/Ethique de l’Education», Master 2 Sciences de l’Education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS), του Πανεπιστημίου Paris 8. 
 • 2016. «Εκπαίδευση Αξιών & Περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής», Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 2016 [10 Ενότητες e-learning μαθήματος].
 • 2019. «Φιλοσοφικές διαστάσεις της Παιδαγωγικής Πράξης», στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος E Learning Επιμόρφωσης στην Μουσική Παιδαγωγική, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ/e-Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου [4 Ενότητες].

Διοικητικό Έργο

 • 2001-2002: Εκπρόσωπος Λεκτόρων του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμηματική υπεύθυνη για την οργάνωση του Οδηγού Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11 / 2011-12 / 2012-3 /2013-2017
 • 2006-2018: Τμηματική [και νησιωτική Υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2010-2014] – μέλος της Επιτροπής  Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 • 2010-2014: Πρόεδρος του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Kατά τη διάρκεια της προεδρίας πραγματοποιήθηκε (στο πλαίσιο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007, Ν.3794/2009), η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
 • 2014-2016: Αναπληρώτρια Πρόεδρος  του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 2011-2014: Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2011-12: Διευθύντρια Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»
 • 2005-2015, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 2008-2015, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του άτυπου Τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • 2010-2012: Αντιπρόεδρος Διδασκαλείου Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Κων/νος Καραθεοδωρή»
 • 2010-2013: Γραμματέας Προεδρείου «Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων»
 • 2013-4: Πρόεδρος της «Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων»
 • Συμμετοχή στις Συντονιστικές Επιτροπές των Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό», «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»   & «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης».
 • Μέλος της ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (υπό τη συνδιοργάνωση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης- ΤΕΕΠΗ, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας / Τομέας Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
 • Mέλος του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής και Ειδικής αγωγής (2007/8, ΦΕΚ Αρ. 351.1/107/37789/Δ1)
 • Μέλος της «Επιτροπής Συνεργασίας του Δήμου Ροδίων με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
 • 2010- :Υπεύθυνη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • Δεκέμβριος 2015: Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Μέλος της επιτροπής για τη «Συγκρότηση  Επιτροπής διαλογής µελών για το «Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Ν. 4386/2016, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 205/2016, της  από 26-8-2016 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιου Αιγαίου
 • 2015-2018: Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας Παν/μίου Αιγαίου
 • 2015-2018: Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν/μίου Αιγαίου
 • 2015-2018: Μέλος της Επιτροπής  της ΜΟ.ΔΙ.Π του Παν/μίου Αιγαίου
 • 2019: Εκλεγμένη Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Παν/μίου Αιγαίου.
 • 2018-2022: Πρόεδρος της ΜΟ.Δ.Ι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2020-22: Ιδρυματικά υπεύθυνη & Συντονίστρια του «Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης» (ΓΥ.Δι.Μάθ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2020-22: Ιδρυματικά υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης (Γρα.Δι.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2020-2022: Γενική Γραμματέας της Συνόδου Ελλήνων Πρυτάνεων στην ΕUA (General Secretary of Greek Rectors’ Council in the European University Association)

Εξώφυλλα Βιβλίων και Περιοδικών

Images οf woman
3_Τα-όρια-της-διήγησης
4_Περιβαλλοντική εκπαίδευση_Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικος σχεδιασμός
5_Μεταφορές-Ανάγνωσης
6_Πλούταρχος
7_ Ιωάννης Χρυσόστομος
8_Αισχύλος
9_Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα
10_a_Κείμενα Παιδείας_Henri Bergson-Ατραπός
10_b_ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ _ HENRI BERGSON_Διάδραση
11_Εκπαιδευτικός
12_Η εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας_Εισαγωγή_εξώφυλλο
13_a_Φιλοσοφία για παιδιά_Κουκλονοσοκομείο_Διάδραση
13_b_ Φιλοσοφία για παιδιά_Κουκλονοσοκομείο_Ατραπός
14_ Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας
15_ Κείμενα Παιδειας_Henri Wallon
16_Φιλοσοφία της Παιδείας_λόγοι_όψεις_διαδρομές
17_ a_Περιβαλλοντική Ηθική_από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή_ Διάδραση
17_b_Περιβαλλοντική Ηθική_από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή_Ατραπός
18_Sens et formation_De sens ches Eschyle
19_Filosofia de la education y pedagogia
20_Yε Κύε _Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα
21_ H έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής_gr
21_Recherche Doctorale dans le Departement des Sciences de Education Prescolaire et de l' Ingeniere Educative _fr
21_Research in Sciences of Education_en
22_Φιλοσοφία Φιλοσοφία εισαι εδώ;_Κάνοντας φιλοσοφία με παιδιά
23_Φιλοσοφία της Παιδείας_όψεις της πράξης_εξώφυλλο
24_a_Η ηθική στην Εκπαίδευση_Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα_gr
24_b_Ethique en Education_ Depistages et clairieres philosophiques_fr
24_c_ Ethics in Education_Philosophical tracings and clearings_en
25_Epistrophe_1
26_Epistrophe_2
27_Epistrophe_3
27a_Epistrophe_4
28_Connecting Didactics, Competences and Attitudes_τόμος Α
29_Connecting Didactics_Competences and Attitudes_Τόμος Β
30_EduTopia_2019
31_EduTopia_2018_2019
32_Αμήχανον_1
33_Αμήχανον_2
34_Πρακτικά _1ης_Biennale
35_Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
36_Lifelong learning Programme_Leonardo Da Vinci
37_Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη_Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις
38. PreBiennale2020_Proceedings_cover page
38a. PreBiennale2020_Proceedings_page de couverture
38b. PreBiennale2020_Proceedings_εξώφυλλο
previous arrow
next arrow

Copyright 2019 – Elena Theodoropoulou

Skip to content