Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Παιδείας
με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας 
στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.)
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
& του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
That is not it at all,
That is not what I meant, at all.
T.S. Eliot

Έλενα Θεοδωροπούλου

1
2
3
5
4
6
7
11
8
9
12α
11α
12
14β
12β
13
15c
13α
14
14α
15α

Σπουδές - Διδασκαλία

Σπουδές:
Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Eθνικού, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / D.E.A στη Φιλοσοφία: Θρησκευτικές Παραδόσεις και Φιλοσοφικά δόγματα – Πανεπιστήμιο François Rabelais της Tours / D.E.A στις Επιστήμες της Αρχαιότητας – Πανεπιστήμιο της Poitiers (Faculté des Lettres et des Langues, Institut de Grec) / Διδακτορικός Τίτλος στη Φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο René Descartes της Poitiers – Faculté des Sciences Humaines), Επιτροπή: επιβλέπων: Vieillardarοn, J.-L.[(Poitiers], μέλη: Ρinchard, Β. [Tours], Frère, J. [Strasbourg], Brès Υ. [Paris 7, Denis Diderot], Santillan, D. [Poitiers]). 
Διδασκαλία:
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Παν/μιο Αιγαίου / Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Ινστιτούτο Διδασκαλίας από Απόσταση, «Σπουδές από Απόσταση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης», Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, /Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)/ Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», ειδίκευση: «Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Kοινωνική Παρέμβαση» (EFIS), Paris 8 Vincennes-Saint-Denis /  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Παν/μιο Αιγαίο), Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Αιγαίου)/ Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Παν/μιο Αιγαίου)/ Π.Μ.Σ. «Ηθικής Φιλοσοφίας» (Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών) / Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό» (Παν/μιο Αιγαίου) / Π.Μ.Σ. «Ψυχο- παιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» (Αριστοτέλειο Παν/μιο, Παν/μιο Αιγαίου) / Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για το περιβάλλον κ’ την αειφορία» (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)/ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) / Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία Επιστήμες της Αγωγής» (Αριστοτέλειο Παν/μιο)/ European Master of Research in Sciences of Education (MERSE).Πανεπιστήμιο της Rouen
Επισκέπτρια/ Προσκεκλημένη Καθηγήτρια: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l’éducation/Institut d’Enseignement à Distance  Ecole Doctorale 401 en sciences sociales / Laboratoire Expérice. 2. Université de Rouen/ U.F.R. de Psychologie, Sociologie et Sciences de l’Education/Laboratoire CiViiC. 3. Université Catholique de l’Ouest / Master 2 Sciences de l’Education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS)/UCO Ecole Doctorale. 4. Université de Caen-Basse Normandie. 5. Université de Bordeaux, 6. IF/GFE Université de Porto, Institut de Philosophie de l’Université de Porto /RG Philosophie de l’Éducation et contemporanéité. 7.  CIPAF/Escola Superior de Educação Paula Frassinetti-Portugal 8. Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ)-Brésil 9. Instituto Superior de Ciencias de la Educacion del Estado de Mexico –Mexico. 10.  University of Haifa/Dept. of Learning, Instruction & Teacher Education, Faculty of Education Israel 11.  Université de Sherbrooke/ Faculté de médecine et des sciences de la santé/Département de psychiatrie.  12. National Chiao Tung University/International Center for  Cultural Studies (ICCS)/ Insitute for Social Research and Cultural Studies.  13. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/ NuFFC-CNPq- (Núcleo de Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea). 14. Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 15. Universität Konstanz, Germany / Department of Literature, Arts and Media. 16. University of Cluj-Napoca, “Babeș-Bolyai”/ Center for Applied Philosophy (CAPH) – Faculty of History & Philosophy. 17. Freie Universität, Berlin. 18. Soka University, Japan.
 
Ενδεικτικά μαθήματα (σε προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο): Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία της Παιδείας μέσα από τα κείμενα, Φιλοσοφία της Παιδείας & Περιβαλλοντική Ηθική, Φιλοσοφία της Παιδείας & εκπαίδευση αξιών, Ηθική της Παιδείας & Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία (της Παιδείας) & Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής, Φιλοσοφία της Παιδείας & Επαγγελματική Ηθική, Φιλοσοφία & παιδί: Θεωρίες και Πρακτικές, Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας, Φιλοσοφία για Παιδιά & Παιδική λογοτεχνία, Φιλοσοφία με παιδιά στην τάξη: έννοιες, τρόποι, υλικό, Πρακτική Φιλοσοφία: έρευνα, μορφές και πρακτικές, Πρακτική φιλοσοφία στην εκπαίδευση: φιλοσοφία & πράξη του διαλόγου, Μεθοδολογία έρευνας: βιβλιογραφική έρευνα, ημερολόγιο έρευνας & φιλοσοφικό ημερολόγιο, προβληματοποίηση, Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητικά πεδία:
Φιλοσοφία της Παιδείας, Πρακτική Φιλοσοφία, Ηθική της εκπαίδευσης και μορφές εφαρμοσμένης ηθικής στην εκπαίδευση/επαγγελματική ηθική, Φιλοσοφία στην εκπαίδευση/Φιλοσοφία με παιδιά,  Παιδαγωγική της φιλοσοφίας, φιλοσοφικές εμπειρίες & πρακτικές στη λογοτεχνία & τις τέχνες, ποιοτικές μεθοδολογίες στην έρευνα και την επιμόρφωση (προβληματοποίηση-διλημματοποίηση, ημερολόγιο έρευνας).
Έρευνα:
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη (για την ελληνική συμμετοχή) του προγράμματος Tempus: «Continuous Training of workers of the tourism sector in Caucasia» (FCTK) [2007-2010]. Partners: France, Caucasia, Abakan, Vladivostok, Greece. Επιστημονικά συνυπεύθυνη (για την ελληνική συμμετοχή) των προγραμμάτων: 1. «SOPE – Service of orientation and placement of students» [2005-2008]. Partners: France, Moldavia, Greece. 2. «Education for life-Social work» [2005-2006]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Greece. 3. «Education for life – professions of tourism, hotels and restoration» [2005-2006]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Caucasia, Greece.
 • 2010-2014: Τμηματικά Υπεύθυνη για την Ειδική Σύμβαση Διεθνούς Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων της Rouen (France) και του Αιγαίου (Ελλάδα). Στο πλαίσιο αυτό, συντονίστρια του Δικτύου Διδακτορικής Κατάρτισης στις Επιστήμες της Αγωγής (REFODOSE), που περιλαμβάνει τα Τμήματα των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου & υπεύθυνη της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MERSE) στην Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με το (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2000-2001: Συμμετοχή στην επιτροπή κατάρτισης και σύνταξης της πρότασης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας», μέτρο 2.4
 • 2003-2004: Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διαμόρφωση της ιδρυματικής πρότασης για το «Διαπανεπιστημιακό – Διακρατικό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στον Άξονα Συνεργασίας: Ελλάδα – Τουρκία – Χώρες Εύξεινου Πόντου.
 • 2002-2004: Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διαμόρφωση και υποβολή της ιδρυματικής πρότασης, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για τη χρηματοδότηση πράξεων, «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Συμμετοχή στην ομάδα υποστήριξης και αξιολογήτρια στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • 2008-2010: Συντονίστρια του «Προγράμματος επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή» (για το υποέργο Ρόδου).
 • Συντονίστρια / επιστημονικά υπεύθυνη (του ελληνικού σκέλους) του Προγράμματος Leonardo de Vinci, «Vocational Professionalization by Practising Philosophy (with Children)- VP3». Εταίροι: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία. Στο Πρόγραμμα απονεμήθηκε στη Βιέννη, στις 2 Δεκεμβρίου 2011, το βραβείο «Δια βίου εκπαίδευση» [Lifelong Learning Award 2011]. Συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα τρία πλέον επιτυχημένα προγράμματα LEONARDO DA VINCI σε επίπεδο καλής πρακτικής στην Aυστρία, σε σύνολο 500 προγραμμάτων.
 • 2008: Συνεργασία με το Εργαστήριο Expérice. Άξονας έρευνας «l’éducation tout au long de la vie»: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l’éducation. Ερευνητικό σχέδιο, Terre et culture en transe/Collection Terre et cultures en transe. Βασικοί συνεργάτες: (Γαλλία:) Jacques Ardoino, Remi Hess, Martine Abdallah-Pretceille, Guy Berger, Lucette Colin (Γερμανία:) Gaby Weigand, Christoph Wulf, Daniel Cohn-Bendit.
 • Από το 2007 & εξής: Ερευνητική συνεργασία με τους: Ann Margaret Sharp, Gregory Maughn (Institute of The Advancement of Philosophy for Children, Montclair University), Camhy Daniela (Graz Universität/ Austrian Center for Philosophy with Children), στο πεδίο της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας στο Σχολείο και της «Φιλοσοφίας για/με Παιδιά».
 • 2001-2010: Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας CIEDUS (Université Santiago de Cali/Colombie): Κολομβία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αξιολογήθηκε στην κατηγορία A1 (Excellence) από τον κολομβιανό ερευνητικό φορέα αξιολόγησης (COLCIENCIAS.http://201.234.78.173:8080/gruplac/EnRecursoHumanoGr/all.do?tpo_rh=P. Grupo de Investigación Ciencias de la Educación, Educación superior y Conceptos, CIEDUS/Categoría A1 (Excelencia). Fecha de creación 08/2001. Ερευνητικοί άξονες: A. Conceptos, saberes y educación Superior B. Políticas, prácticas, organización y educación superior C. Sociedad del conocimiento, tic’s y educación superior.
 • 2010-2016: Ερευνήτρια στο Gabinete de Filosofia da Educaçâo de l’Instituto de Filosofia, στο πλαίσιο του σχεδίου «Philosophie de l’éducation et contemporanéité»
 • Εγγεγραμμένη ως ξένη ερευνήτρια στα: 1. FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) και 2. National Foundation of Research of Brazil (CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
 • 2014-2017: Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο διαπανεπιστημιακό, διεπιστημονικό σχέδιο εργασίας: «”Le bien-être à l’école” / «Well-being in school» / «Το ευ ζην στο σχολείο»». (Συνεργάτες/τριες: ESPE d’Aquitaine: Bénédicte Courty (κλινική ψυχολογία), Jean-François Dupeyron (φιλοσοφία), Christophe Miqueu (φιλοσοφία) / ESPE de Créteil-Paris-Versailles: Émilie Boujut (ψυχολογία) / Université de Strasbourg: Claire Metz (κλινική ψυχολογία), Anne Thévenot (κλινική ψυχολογία) / Université de Lyon 2: Christine Morin-Messabel, Marie Préau (κοινωνική ψυχολογία) / Université de Lyon 1 : Muriel Salle (ιστορία της εκπαίδευσης) / ParisVII: Emmanuel Arlot (φιλοσοφία) [Γαλλία]. Université de Sherbrooke: Jacques Quintin (φιλοσοφία) [Καναδάς], Έλενα Θεοδωροπούλου (φιλοσοφία) [Ελλάδα]).
 • 2006-2016: Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου PROBLEMA και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Δικτύου (με μέλη: Université de Nantes, Université Catholique de l’Ouest, Université de Trois Rivières-Québec, Universidad da Porto, Université Libre de Bruxeles, Université de Caen, Uniersité de Bordeaux 4, Université de Lille).
 • 2012-2013 : Συνεργασία με το εργαστήριο CiViic του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης (Département des Sciences de l’Éducation/ UFR des Sciences de l’Homme et de la Société) του Πανεστημίου της Rouen.
 • Ιδρυτικό μέλος της Société Francophone de Philosophie de l’Education (Sofphied).
 • Επιστημονικά υπεύθυνη της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα «Pratiques de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale»/  UNITWIN / Chaires UNESCO (Φορέας: Πανεπιστήμιο της Nantes, με τη στήριξη του προγράμματος έρευνας EnJeu [x], Πανεπιστήμιο της Angers.
 • 2014-2016: Επιστημονικά και οργανωτικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο σχέδιο έρευνας «Οι Καλλιτεχνικές & Φιλοσοφικές Πρακτικές για να αλλάξουμε το σχολείο;» (PHILARPE). Ακαδημαϊκοί φορείς: Εργαστήριο «Εκπαίδευση, Πολιτισμοί, Πολιτικές» (EΠΠ, Παν/μιο Lumière Lyon2) και «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) /Παν/μιο Αιγαίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Παν/μιο της Λυών. [//practphilab.aegean.gr/research/philarpe/]
 • 2015-2017: Επιστημονικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο διεπιστημονικό σχέδιο έρευνας «Ο Μαθητής/τρια στο νησί του». Ακαδημαϊκοί φορείς: ESPE d’Aquitaine et l’Université de Bordeaux, οι ομάδες έρευνας CEMCC, LACES, LITT&ARTS, MICA et SPH, το Eργαστήριο Ε.Ε.Π.Ε.Φ. Συνεργαζόμενος φορέας:  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου. To σχέδιο εγκρίθηκε από το Παν/μιο της Bordeaux. [//practphilab.aegean.gr/research/the-schoolchild-in-her-island/]
 • Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), //practphilab.aegean.gr/
 • Eισηγήτρια, συντονίστρια & επιστημονικά υπεύθυνη του διαπανεπιστημιακού/διεπιστημονικού ευρωπαϊκού ερευνητικού project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα». Για τους πρώτους κύκλους υλοποίησης, συνεργαζόμενο Εργαστήριο: «Εργαστήριο Τέχνη /Αρχιτεκτονική στη Δημόσια Σφαίρα» https://artpublicresearch.wordpress.com/ Τμήμα Αρχιτεκτονικής/ Πανεπιστήμιο Πάτρας & Άξονας 3 του Laboratoire ECP [Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et Politiques]: Politiques de l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université Lumière Lyon2 (βλ. //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/)
 • Συντονίστρια για την ελληνική πλευρά στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών για ανεξάρτητη συνεργασία μεταξύ του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία»  (Ε.Ε.Π.Φ.) και των παρακάτω δομών/ιδρυμάτων:  Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Κοινοτικής Παρέμβασης του ISCET- Ανώτερο Ινστιτούτο Επιχειρηματικών και Τουριστικών Επιστημών (Centro de Investigação Interdisciplinar e Intervenção Comunitária of ISCET- Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo), Σχολή Φιλοσοφίας του Παν/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καναδάς (Faculté de Philosophie de l’Université Laval, Québec, Canada), Ανώτερο Ινστιτούτο Επιστημών της Eκπαίδευσης του κράτους του Μεξικού (Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο (Programa de Pós-Graduação em Educação [ProPEd], Universidade do Estado do Rio de Janeiro [UERJ]), Εργαστήριο Μελετών & Ερευνών στις Σύγχρονες Λογικές της Φιλοσοφίας /EA 4008, Πανεπιστήμιο Paris 8-Saint Denis (Laboratoire d’ Études et de Recherches sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie /EA 4008, Université de Paris 8 – Saint-Denis), Τμήμα Μάθησης, Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Δασκάλων, Πανεπιστήμιο της Χάιφα (Department of Learning, Instruction and Teacher Education, University of Haifa), Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης (Ε.Η.Π.Α.), του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/collaboration-protocols/).
 • Συνεργαζόμενη διεθνής ερευνήτρια (http://www.llcp.univ-paris8.fr/spip.php?article1758) στο « Eργαστήριο Μελετών και Ερευνών στις σύγχρονες λογικές της φιλοσοφίας» (LLCP/ Statut /Code : EA 4008, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis http://www.llcp.univ-paris8.fr/spip.php).
 • Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2023: Μέλος του Συμβουλίου των Πανεπιστημίων  Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Συμμαχίας, και επιστημονικά υπεύθυνη της ενότητας εργασίας WP5 – Re-imagining the Campus του έργου  «European Reform University Alliance [ERUA]», (code  project 101004053), που υλοποιείται  στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+. Στο Δίκτυο Συμμαχίας [ERUA] συμμετέχουν πέντε  ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: University of Paris 8 (Γαλλία), Roskilde University (Δανία), University of Konstanz (Γερμανία), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), New Bulgarian University (Βουλγαρία).
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου «Research and Engagement for the European Reform University Alliance [Re-ERUA]» (code project 101035808 ), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020, καθώς και επιστημονικά υπεύθυνη της ενότητας εργασίας “WP3 The Alliance as an engine for Human Capital ” στο ίδιο έργο.
 • Νοέμβριος 2020-Μάϊος 2023: Επιστημονικά Υπεύθυνη της Δράσης [Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων : Προώθηση Διαπεριφερειακής ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης & Κέντρο Σταδιοδρομίας Ερευνητών Αιγαίου ] στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με MIS 5046494 και τίτλο «Δίκτυο έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας [e-Aegean R&D Network]», Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» – ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
 • Επιστημονικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο project PhileAct-Philosophy, Childhood, Action and Citizenship  (KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education/Erasmus+)  στο πλαίσιο της Έδρας UNESCO  “Pratiques de la philosophie avec les enfants”  υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου της  Nantes. Συνεργαζόμενες δομές: PhiloCité asbl Belgium Prov. Liège, Université d’Egée / Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique (L.R.Ph.P.), Université Dde Guyane,  France Cayenne, Université Saint-Joseph-Lebanon, Université de Nouvelle CaledonieFrance, Université de la Polynésie française France, Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais Portugal Lisboa Lisboa.
 • Μέλος της Mediterranean Association for Philosophy with Children (MAPwC)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 /2018-2019/ 2019-2020/ 2020-2021/ 2021-2022/ 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με κωδ. 70183, 80301, 70751, 80098, 80647, 80846, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. (01/10/2017-30/11/2023)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδ.80885, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (25/11/2022-30/11/2023)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023- ΥΠ.2 – Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2022-2023» με κωδ.80887, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους  (25/11/2022-30/11/2023)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας  επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδ.80802, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (15/02/2022 – 30/04/2022)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδ.80567, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (17/05/2021-30/09/2023)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Μoνάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.Δ.Ι.Π.) Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδ.80758, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (21/10/2021-30/11/2023)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με κωδ. 80842, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (01/07/2022-30/10/2023)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων μεταξύ χωρών του Προγράμματος 2018, 2019, 2020, 2021. 2022 ΚΑ103»
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έργο  «ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων μεταξύ χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ΚΑ107»

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων
Ενδεικτική λίστα:
 • 10 Νοεμβρίου 2003: Ημερίδα με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και διεθνή Επιστημονική Επιτροπή, «Κατανοώντας τη Φιλοσοφία της Παιδείας», Ρόδος, Τ.ΕΠ.Α.Ε.Σ.-Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 26-27 Μαΐου 2007: Ημερίδα με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Ηθική στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 28 Μαΐου 2008: Υπεύθυνη Οργάνωσης Σεμιναριακού Κύκλου – Ημερίδας του Τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής: «Πρακτική Άσκηση: Από το σχεδιασμό στην πράξη», (στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 12-14 Ιουνίου 2008: Υπεύθυνη για την οργάνωση του 5ου Συνεδρίου του Διεθνούς Δικτύου Problema, «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σε συνεργασία με: Université de Nantes, Université Catholique de l’Ouest, Université de Trois Rivières-Québec, Universidad da Porto, Université Libre de Bruxeles, Université de Caen, Uniersité de Bordeaux 4, Université de Lille) 
 • 28 Νοεμβρίου 2008: Επιστημονική ευθύνη & οργάνωση Διεθνούς Ημερίδας «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά» (υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO), Ρόδος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν/μιο Αιγαίου.
 • 30-31 Μαρτίου 2012: Eπιστημονική ευθύνη & οργάνωση της 1ης Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» [σε συνεργασία με τα Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 7-8 Μαΐου 2012: Θεσμοθέτηση & Συντονισμός οργάνωσης της 1ης Διημερίδας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. με τίτλο, «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 7-8 Νοεμβρίου 2013: Επιστημονική ευθύνη & Οργάνωση: Ημέρες Εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη», Δεύτερη συνάντηση, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Δικτύου «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» και του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 8 Νοεμβρίου 2013: Υπεύθυνη της Οργάνωσης της 2ης Διημερίδας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. με τίτλο, «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2013-4, 2014-5, 2015-6, 2016-7, 2017-8, 2018-9, 2021-22 (7 περίοδοι): Θεσμοθέτηση / Συντονισμός / Επιστημονική Ευθύνη της Έκθεσης: «Πρακτικές Ασκήσεις στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός – Παιδαγωγικό Υλικό – Μέθοδος», Ρόδος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 26-28 Σεπτεμβρίου 2014: Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας, «Η Επαγγελματική Ηθική στην Εκπαίδευση» (με τη συμμετοχή των: Carvalho Adalberto Dias de, Moreau Didier, Jutras France) στο: 5ο Διεθνές Συνέδριο, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Aθήνα, οργάνωση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.).
 • 12-14 Μαΐου 2015: Οργάνωση / Συντονισμός / Διερμηνεία: Διεθνές Συμπόσιο «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 12-14 Μαΐου 2015: Οργάνωση / Συντονισμός / Διερμηνεία, «Ημέρες Εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» / 3η Συνάντηση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 16 Μαΐου 2015: Οργάνωση / Συντονισμός / Διερμηνεία, Διεθνής Ημερίδα «Το ευ ζην στο σχολείο: φιλοσοφικές αναγνώσεις», Συνοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Β’/Θμιας Εκπαίδευσης/ Δήμος Λέρου (Λέρος).
 • 20 & 21 Νοεμβρίου 2015: Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής στο: 6ο Διεθνές Συνέδριο, «Συνδέοντας Διδακτικές Μεθοδολογίες, Δεξιότητες & Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες», Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)- Παν/μιο Αιγαίου, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.), Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ. (Αθήνα).
 • 2015-2018 (4 κύκλοι: 28 Mαΐου 2015, 24-25 Mαΐου 2016, 20-21 Μαΐου 2017, 27-19 Aπριλίου 2018) : Σύλληψη, Σχεδιασμός, Οργάνωση έρευνας, Επιμέλεια Έκθεσης, Συντονισμός workshops στο project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου. 4 κύκλοι: (για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/philosophical-objects/) .
 • 26-29 Μαΐου 2016: Οργάνωση – Συντονισμός, Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Τέταρτη Διεθνής Συνάντηση: Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 •  2016-2018: Σύλληψη-Οργάνωση-Φιλοσοφική Σκηνοθεσία-Κινησιολογία του project Some/a Body – 3 κύκλοι: 25 Mαΐου 2016, 21 Mαΐου 2017, 29 Απριλίου 2018- Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ: //practphilab.aegean.gr/some-abody/).
 • 9-11 Μαρτίου 2017: Επιστημονική επιμέλεια & οργάνωση (σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου), στο: Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης CPD. «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 2017-2023: Θεσμοθέτηση, σχεδιασμός και οργάνωση του Συνεδρίου «EduTopia» για τις/τους Προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μιου Αιγαίου. 2017: 1ο Συνέδριο προπτυχιακών φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, 13 Μαΐου 2017 (http://edutopia.aegean.gr/2017-2/). 2018: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών/τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ρόδος, 12 & 13 Μαΐου 2018 (http://edutopia.aegean.gr/edutopia-2018/). 2019: 2ο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών/τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, 11 Μαΐου 2019 (http://edutopia.aegean.gr/edutopia-2019/), 2022: 3ο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών/τών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, 21-22 Μαΐου 2022 (https://edutopia.aegean.gr/edutopia-2021-22/). 2023: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ρόδος, 27-28 Μαΐου 2023 (https://edutopia.aegean.gr/edutopia-2022-23/).
 • 31 Μαρτίου & 1-2 Απριλίου 2017: Σχεδιασμός, επιστημονική επιμέλεια & οργανωτικός συντονισμός του 3ήμερου Εκδηλώσεων με τίτλο «Έρχομαι ξένη, ερχόμαστε ξένοι: Συναντήσεις Ανθρώπων» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρόδου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( http://sae.aegean.gr/2017/05/13/3%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF-booklet/)
 • 18 & 19 Noεμβρίου 2017: Συνδιοργάνωση & επιστημονική ευθύνη (σε συνεργ. με Edwige Chirouter) της «16ης Διεθνούς Συνάντησης για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO, που συνδιοργανώθηκε από το “Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία” (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & την έδρα της UNESCO “Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού”, Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2018: Θεσμοθέτηση της Διεθνούς Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία & Πρόεδρος της επιστημονικής & οργανωτικής επιτροπής. 27-29 Aπριλίου 2018: 1η Διεθνής Biennale: «Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα & πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», http://practphil-biennale.aegean.gr/. 23-28 Νοεμβρίου 2021: 2η Διεθνής διαδικτυακή Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία «Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα & πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά»: Οργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/commitees_2021/)
 • 2020: Θεσμοθέτηση, οργανωτική & επιστημονική ευθύνη της Διεθνούς Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας. 9-10 Μαΐου 2020:  1η Διεθνής διαδικτυακή Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), Ρόδος,  (http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/on-line-pre-biennale/). 23-24 Νοεμβρίου 2021: 2η Διεθνής διαδικτυακή Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας ( https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/on-line_pre-biennale_2021/), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2019-2023: Θεσμοθέτηση, Οργάνωση & Επιστημονική Ευθύνη του Διεθνούς Σεμιναρίου υποψηφίων διδακτόρων/ισσών με τίτλο: «Θεματικές Έρευνας», «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 28 Σεπτεμβρίου 2019: Θεματικές Έρευνας I, 2019-2020. 7 & 8 Νοεμβρίου 2020: Θεματικές Έρευνας II, 2020-2021, διαδικτυακά. 27 & 28 Νοεμβρίου 2021: Θεματικές Έρευνας IIΙ, διαδικτυακά, 2021-2022. 14 & 15 Μαρτίου 2023: 4ο Διεθνές Υβριδικό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων|ισσών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών|τριών, Θεματικές Έρευνας ΙV, 2022-2023.
 • 25-26 Μαΐου, 2021: Συντονισμός / Επιστημονική Ευθύνη / Οργάνωση Διεθνούς Διαδικτυακού Σεμιναρίου Study Days, «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.) και Διεθνές Δίκτυο Φιλοσοφίας της Παιδείας στην Πράξη (ΔιΦιΠραξ) (//practphilab.aegean.gr/nephedinprax/activities/phase-b-study-days/), Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Blended Intensive Programme (BIP/Erasmus) με τίτλο:  “Practical knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing-How” [«Πρακτική Γνώση στη Φιλοσοφία: Συναισθηματικότητα, Δεξιότητες και Τεχνογνωσία». Συντονισμός του BIP: Babeș-Bolyai University, Cluj/Ρουμανία (παν/μιο υποδοχής) & συνεργαζόμενα ιδρύματα: University of Bologna, University of Messina, Olomouc University, Trnava University, Tübingen University, Παν/μιο Αιγαίου. Ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος: 10-18 Μαΐου 2023 στο Cluj.
 • Συντονίστρια για το Παν/μιο Αιγαίου στο Blended Intensive Programme (BIP/Erasmus) με τίτλο:   «Forms of dialogue/discussion in education. Philosophical perspectives & approaches» [Μορφές Διαλόγου/Συζήτησης στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές προοπτικές & προσεγγίσεις»]. Ίδρυμα υποδοχής: Παν/ιο Αιγαίου. Συνεργαζόμενα Ιδρύματα:  Universidade de Coimbra, Portugal (UC),  Università degli Studi di Bergamo, Italy (UniBg), Université Montesquieu-Bordeaux IV, France (UB), Università degli Studi di Padova (UniPD), Italy.  Ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος: 30 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2023. Πόλη διεξαγωγής: Ρόδος, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού/ «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία», Ε.Ε.Π.Φ.
 • 7 & 9 Μαρτίου 2023. Travelling Seminar 2022-2023:  “Λογοτεχνία και ανθρώπινα δικαιώματα”. Στο πλαίσιο του ERUA (European Reform University Alliance). Επιστημονικά υπεύθυνη: Δρ. Sarah Seidel (Τμήμα Λογοτεχνίας, Τεχνών και Μ.Μ.Ε., Παν/μιο της Κωνσταντίας), με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου. Επιστημονικά υπεύθυνη: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου (Διευθύντρια του Ε.Ε.Π.Φ.) & τη συμμετοχή της Christoph Martin Wieland-Foundation με υπεύθυνη την Δρ. Kerstin Bönsch (Διευθύνουσα Σύμβουλο). Το 3ο μέρος των δράσεων του Traveling Seminar διεξήχθη στη Ρόδο, υπό την οργάνωση του Ε.Ε.Π.Φ., Παν/μιο Αιγαίου και με τίτλο: ‘‘Πρακτική Φιλοσοφία & ξενότητα’’ (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ).
 
Οργάνωση & Συντονισμός Εργαστηρίων
 • 26 Μαΐου 2007. Σε συνεργ. με καθ. Catherine Larrère (Paris I – Pantheon Sorbonne), Michael Bonnett (University of Bath) : «Φιλοσοφία, Περιβαλλοντική Ηθική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Ημερίδας με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή για την Περιβαλλοντική Ηθική, Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2010-2011. Σε συνεργασία με καθ.  Xypas Constantin (Université de Rouen), στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτικές μονάδες και Πολιτισμοί» του Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», και της ενότητας «Φιλοσοφία της παιδείας και παιδεία για τη δημοκρατία και την ηθική»:
1. «Η διαπολιτισμικότητα, η ηθική εκπαίδευση και η φιλοσοφία».
2. Εργαστήριο με υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες του T.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Σχεδιασμός της έρευνας και οργάνωση ερευνητικού σχεδίου στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών».
 • 2008. Σε συνεργασία με τους καθ. Gregory Maughn, Αnn Sharp (University of Montclair), Μichel Sasseville (Université de Laval): «από τη συζήτηση στο φιλοσοφικό διάλογο» στο πλαίσιο της Ημερίδας με διεθνή συμμετοχή, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά».
 • Μάιος 2010. Σε συνεργασία με καθ. Christina Paula Pereira (Universidade da Porto):
1. «Η σχέση φιλοσοφίας και λογοτεχνίας»(στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παιδικό Βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
2. «Φιλοσοφία και ετερότητα» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και του μαθήματος: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
3. 2010-2011. «La philosophie de l’éducation au ras du public (tensions et fragilités)», Universidade do Porto / Faculdade de Letras.
 • Σε συνεργασία με καθ. Remi Hess (Paris 8, Vincennes-Saint-Denis):
1. 2011-2012. «Το ημερολόγιο ως εργαλείο αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», και στην ενότητα «Φιλοσοφία, ηθική, αξίες: η πρόκληση της εκπαίδευσης»).
2. 2011-2012. «Το ημερολόγιο ως εργαλείο για τον περιβαλλοντικό παιδαγωγό» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και του μαθήματος «Περιβαλλοντική Ηθική, αξίες και Εκπαίδευση»).
3. «Η πρακτική του ημερολογίου ως αναστοχαστική πρακτική» (στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη»).
 • Σε συνεργασία με καθ. Dias de Carvalho Adalberto (Universidade da Porto): 
1. 2009. «Le défi de la philosophie pour enfants au niveau de la formation des éducateurs», Escuola Superior de Educacao de Paula Frassinetti/Porto.
2. 30-31 Μαρτίου 2012. «Η διλημματοποίηση ως στρατηγική της ηθικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη», , Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
3. 12 Μαΐου 2015. Η διλημματοποίηση ως περιπέτεια», στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων/3ηηΣυνάντηση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
4. 26-29 Μαΐου 2016. «Ιστορίες (του) σώματος σε μοναξιά: οι στοχασμοί ενός ηλικιωμένου ανθρώπου και περιπλάνηση της Celia. Το σώμα ως δικαίωμα, φροντίδα και πόνος: προσεγγίσεις φιλοσοφίας της παιδείας» (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
5. 22 Mαΐου 2019, Ρόδος, Ζητήματα επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση II (στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) & του προπτυχιακού μαθήματος, «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια», Τ.Ε Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
 • Σε συνεργασία με καθ. Αdalberto Carvalho (Universidade da Porto) & Jean-François Dupeyron (University of Bordeaux): 12 Μαίου 2017. «Η ετερότητα: Παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας», Παρέμβαση: «Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Σε συνεργασία με καθ. Daniela Camhy (University of Graz):
1. 2011. «Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο I» (στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος και του μαθήματος: «Πρακτική Άσκηση Α΄ Φάσης: «Ανίχνευση – Εξοικείωση – Προσανατολισμός»), Ρόδος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. 2012. «Ο φιλοσοφικός διάλογος στην τάξη ως μέσο προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο» και εκπαιδευτικό υλικό και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. 2012. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και φιλοσοφικός διάλογος» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και του μαθήματος: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου .
4. 2013. «Η συζήτηση στο Νηπιαγωγείο II» (στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος και του μαθήματος: «Πρακτική Άσκηση Α΄ Φάσης: “Ανίχνευση – Εξοικείωση – Προσανατολισμός”»), Ρόδος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
5. 2013. «Λογοτεχνικό-Φιλοσοφικό κείμενο» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
6. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και η κοινότητα της έρευνας» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και του μαθήματος: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7.  28, 30,31 Μαρτίου 2015. «Από τη συζήτηση στον φιλοσοφικό διάλογο στην τάξη: πρώτα βήματα / From discussion to philosophical dialogue in the classroom: first steps», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2-4 Ιουνίου 2013. Σε συνεργασία με καθ. Jean-Marc Lange (University of Rοuen): Εργαστήριο: «Educations à et questions didactiques. Un exemple révélateur: L’éducation au Développement Durable», (στο πλαίσιο της επιστημονικής τριημερίδας: «Αειφορία τοπικές κοινωνίες: πραγματικότητα ή ουτοπία;», του Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 7 & 8 Νοεμβρίου 2013. «Διλημματοποίηση ως μοχλός αναστοχασμού», στο: Ημέρες εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Δεύτερη Συνάντηση. Οργάνωση: Διεθνές Δίκτυο «Philosophie de l’éducation en Praxis» και Εργαστήριο στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία. Ρόδος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 7 & 8 Νοεμβρίου 2013. «Έννοιες σε κίνηση», στο: Ημέρες εργαστηρίων: «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Δεύτερη Συνάντηση. Οργάνωση: Διεθνές Δίκτυο «Philosophie de l’éducation en Praxis» και Εργαστήριο στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, Ρόδος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Σε συνεργασία με επίκ. καθ. Edwige Chirouter (University of Nantes):
1. 27 Μαΐου 2013. «Τα λογοτεχνικά κείμενα στην πρωτοβάθμια τάξη μέσα από τη φιλοσοφία» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. 12 Μαρτίου 2014. «Συζήτηση με φιλοσοφική στόχευση και λογοτεχνική συζήτηση στην τάξη: ομοιότητες, διαφορές, συμπληρωματικότητες» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος, «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. 13 Μαρτίου 2014. «Κείμενο, λόγος, διάλογος στην τάξη: από τη λογοτεχνία στη φιλοσοφία», Εργαστήριο Παιδικού βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού και Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
4. 21-22 Απριλίου 2015. «Να μαθαίνεις να φιλοσοφείς στην τάξη. Ο μύθος του Σπηλαίου και η γνώση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
5. 6 Απριλίου 2016. «Συζήτηση για τον δεσμό ανάμεσα σε Παιδική Λογοτεχνία και Φιλοσοφία και για τους στόχους της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ: «Η πρακτική της φιλοσοφίας με τα παιδιά: μία βάση εκπαιδευτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική μεταμόρφωση», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Σε συνεργασία με καθ. Alain Kerlan (University of Lyon- Lumières 2):
1. 12 Μαΐου 2015. «Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο», στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων / 3η Συνάντηση» [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. 19 Φεβρουαρίου 2016. «Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο: παρέμβαση στην τάξη», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. 20 Φεβρουαρίου 2016. «H φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο 2», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Σε συνεργασία με καθ. Didier Moreau (Université Paris 8, Vincennes- Saint-Denis):
1. 10-11 Noεμβρίου 2013. «Circonscrire l’éthique professionnelle dans l’éducation: ambiguïtés et incertitudes»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων» και του μαθήματος «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική»), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. 21, 24 Μαρτίου 2015. «Ο/Η εκπαιδευτικός, το επάγγελμα και η ηθική: ερωτήματα / L’enseignant, la profession et l’éthique: questionnements», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. 19 Μαρτίου 2017. «Από την εννοιανάλυση στην εννοιοδότηση», στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών τακτικών συναντήσεων ενόψει του 3ου κύκλου του project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» (//practphilab.aegean.gr/philosophical-objects), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 22 Μαρτίου 2017. Σε συνεργ. με καθ. Pablo Flores de Rosario (ISCEEM, Mexico) & Didier Moreau (Paris 8, University of Vincennes- Saint-Denis): «Περί φιλοσοφίας στην εκπαίδευση ο λόγος», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Σε συνεργασία με καθ. Walter Kohan (Universidad del Estado de Río de Janeiro):
1. 12 Μαΐου 2015. «Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω» (Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 37e-38a), στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων / 3η Συνάντηση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. 22 Φεβρουαρίου, 2019. «Τι σημαίνει να σκέφτεσαι; Από τη φιλοσοφία για παιδιά στην παιδική ηλικία στη φιλοσοφία» & «Παιδί-Χρόνος, Η στιγμή της παιδικής ηλικίας», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) & του προπτυχιακού μαθήματος, « Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • 28 Αυγούστου 2015, «Prova di orchestra-Πρόβα φιλοσοφίας. Ή, μπορεί μία ορχήστρα να παίξει δίχως διευθυντή;» στο: «Σεμινάριο Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και εμβίωσης της φιλοσοφικής στάσης του παιδαγωγού». Οργανωτική επιμέλεια: “Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” Έ.Ε.Μ.A.Π.Ε.) Επιστημονική επιμέλεια: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) Παν/μίου Αιγαίου, Αθήνα.
 • 20 & 21 Νοεμβρίου 2015. «Αδράχνοντας τη Φιλοσοφία στην Τάξη» / 1η Συνεδρία [με ενήλικες]» «Κάτι μέσα του: Δουλεύοντας με βιβλία στην τάξη», 6ο Διεθνές Συνέδριο, «Συνδέοντας Διδακτικές Μεθοδολογίες, Δεξιότητες & Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες», (Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.) & Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.), Αθήνα.
 •  20 & 21 Νοεμβρίου 2015. 2η Συνεδρία [με παιδιά] «Σκέψεις, Ομιλίες, Συζητήσεις» (σε συνεργ. με Δρ. Σ. Νικολιδάκη), 6ο Διεθνές Συνέδριο, «Συνδέοντας Διδακτικές Μεθοδολογίες, Δεξιότητες & Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες». Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.) & Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.), Αθήνα, Pierce-Aμερικανικό Κολλέγιο Eλλάδος. 
 • 20 Φεβρουαρίου 2016. «ΦιλοσοAlia: Φιλοσοφία παντού(;)»: στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/research/philosophalia/).
 • 26-29 Μαΐου 2016. Σε συνεργασία με καθ. Jacques Quintin (University of Sherbrook): «Να κάνουμε να μιλήσει αυτός/αυτή που μιλάει λίγο ή διαφορετικά: ό,τι απομένει είναι σώμα (να ακούς το ακατανόητο: ο μοχλός του σώματος)», (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 26-29 Μαΐου 2016.«Mind the gap…»: Περί φιλοσοφικών αντικειμένων» (σε συνεργ. με Φ. Παραφόρου, Έ. Νικολακοπούλου, Κ. Ρέντη), (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 26-29 Μαΐου 2016. «Μιλώντας για ΦιλοσοφΑlia» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου), στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 9-11 Μαρτίου 2017. Φιλοσοφικό Παρατηρητήριο στο: Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης – CPD, «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/activities/seminars-lectures/ & http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/media/Drwmena/Seminaria/Φιλοσοφία&Μουσική/gr/CPD%20Rhodes%202017_πρόγραμμα_περιλήψεις_CVs_final.pdf).
 • 1  Απριλίου 2017: Φιλοσοφικό Αναλόγιο1, «… χρείος ει ξένη φυγάς..» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου) στο πλαίσιο των 3ήμερων εκδηλώσεων «Έρχομαι ξένη. Ερχόμαστε ξένοι. Συναντήσεις ανθρώπων», Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πα/μίου Αιγαίου (30 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου, βλ. //practphilab.aegean.gr/philosophical-lectern/), Ρόδος, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 1 Απριλίου, 2017, Ρόδος: «Η πόλις θα σε ακολουθεί» – μουσικές και φιλοσοφικές αντιστίξεις, καθώς οι άνθρωποι έρχονται … : «ρυθμός, λόγος, κίνηση» κατά την παιδαγωγική διαδικασία ένταξης του/της ξένου/ης στο σχολείο» (σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου), στο πλαίσιο των 3ήμερων εκδηλώσεων «Έρχομαι ξένη. Ερχόμαστε ξένοι. Συναντήσεις ανθρώπων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, (30 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 6 Μαΐου 2017. «Στα ίχνη της έννοιας με λογοτεχνικά & φιλοσοφικά κίνητρα και τρόπους» (σε συνεργ. με M. Μονιούδη), στο: Διεθνές Σεμινάριο: “Όψεις της φιλοσοφίας μέσα στην τάξη: Έρευνα & Πρακτική”, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/activities/seminars-lectures/ & http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/media/Drwmena/Seminaria/5_6_May_2017/Περιλήψεις_CVs_Όψεις_της_φιλοσοφίας_μέσα_στην_τάξη_.pdf).
 • 12 Μαΐου 2017. «Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά», στo: Ημέρα Εργαστηρίων:” H ετερότητα: παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας”, Ρόδος, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/ & http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/media/Drwmena/Workshops/12_May_alterity/Περιλήψεις_CVs_H%20ετερότητα-παγίδες_και_τρόμοι_μιας_έννοιας.pdf).
 • 20 Μαΐου 2017. «ΦιλοσοφΑλια3: Εμφανίσεις Φιλοσοφίας» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου & συνομιλητές: καθ. Jean-François Dupeyron & Dr. Φανή Παραφόρου), βλ. //practphilab.aegean.gr/research/philosophalia/, Ρόδος, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 18 Νοεμβρίου 2017. Lubridium materiae – Φιλοσοφικό Αναλόγιο2 (σε συνεργ. με Νικολακοπούλου, Έ., & Αργυρίου, Μ.) στη: «16η Διεθνή Συνάντηση για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO. Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & έδρα της UNESCO «Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού (βλ. //practphilab.aegean.gr/philosophical-lectern/), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 27 Ιανουαρίου 2018. «Η πρακτική φιλοσοφία στην παιδαγωγική κουλτούρα», Φιλοσοφικό Εργαστήριο & Συζήτηση στο: Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης- CPD, «Κρούω και μου μιλά». Σχολικά κρουστά στην τάξη. Η συγκρότηση μίας μουσικής Πράξης», 20-21 & 27-28 Ιανουαρίου 2018 με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου (http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/514-krouw-kai-mou-mila), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 28 Απριλίου 2018. «H πρακτική φιλοσοφία ως υπερβολή & χάσμα. Νήματα & ίχνη στο εργαστήριο» (σε συνεργ. με: Ε. Δημητροπούλου, Μ. Μονιούδη, Έ, Νικολακοπούλου, Juan José Martínez Olguín, Ε. Πάττα, Κ. Ρέντη, C. Roelens). 1η Διεθνής Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 11 Απριλίου 2019. Σε συνεργ. με τους καθ. David Elliott & Marissa Silverman (New York University), “Critical Thinking & Praxial Philosophy in Music Education”, στο πλαίσιο των « Ανοιχτών Ημερών για την Πραξιακή Φιλοσοφία στη Μουσική Εκπαίδευση», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/ & //practphilab.aegean.gr/wp-content/uploads/2019/04/Ανοικτές-Ημέρες-Για-την-Πραξιακή-Φιλοσοφία-στη-Μουσική-Εκπαίδευση3.pdf).
 •  7 Maΐου 2019. «Εισαγωγή στην επαγγελματική ηθική στο σχολείο» & σε συνεργασία με τον καθ. Jean-François Dupeyron (University of Bordeaux), “Ζητήματα Επαγγελματικής Ηθικής στην εκπαίδευση”, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) & του προπτυχιακού μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Γ΄ Φάσης, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/ & //practphilab.aegean.gr/wp-content/uploads/2019/05/Ε.Ε.Π.Φ._εργαστήρια_7-Μαίου-2019_περίληψη.pdf).
 • 8 Maΐου 2019. (Σε συνεργ. με τον Markus Cslovjecsek). «Φιλοσοφία & Μουσική στην Πράξη», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) & του προπτυχιακού μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Γ΄Φάσης, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Επαγγελματική Επάρκεια», . Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/ & //practphilab.aegean.gr/wp-content/uploads/2019/05/Ε.Ε.Π.Φ._εργαστήριo_8-Μαίου-2019_περίληψη.pdf).
 •  3 & 5 Σεπτεμβρίου, 2019. “”Philosophical objects” & “SomaBody” projects”, NuFFC-CNPq- (Núcleo de Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
 • 23 Νοεμβρίου 2021.«Philosophy all around: Mind the body… (and vice versa), 2η Διαδικτυακή Διεθνής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας προσκεκλημένων εργαστηρίων (23 & 24 Νοεμβρίου 2021), Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) (βλ: https://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2021/on-line_pre-biennale_2021/), Ρόδος, Παν/μιο Αιγαίου.
 • 20 Μαίου 2022: Εργαστήριο (σε συνεργασία με καθ. Kizel, A., University of Haifa) με τίτλο: Ο Διάλογος ως εκπαιδευτική-παιδαγωγική πρακτική μέσω της λογοτεχνίας ως εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του μαθήματος: «Φιλοσοφία & Λογοτεχνία: Φιλοσοφία για/με παιδιά & παιδικό βιβλίο» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό», Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 21 Μαΐου 2022. Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας I (σε συνεργασία με καθ. Α. Kizel, University of Haifa) «Συζητώντας μέσα στην τάξη: μία αυτ-απάτη; Παρατηρήσεις-Παρεμβάσεις», στο πλαίσιο του 3ου Συνέδριου Προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών EduTopia 2021-2022 & του project Ού-τις του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), 21-22 Μαΐου 2022 (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 22 Μαΐου 2022. Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας II «Εμπειρία Some/a-Body», στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών EduTopia 2021-2022 & του project SomaeBody του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), Ρόδος, 21-22 Μαΐου 2022 (//practphilab.aegean.gr/activities/workshops/), Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 5 Οκτωβρίου 2022. Εργαστήριο: «Η ανάδυση της θάλασσας ως “φιλοσοφικό αντικείμενο”», στο: Εκπαιδευτικά Ταξίδια στην Αειφορία: Διασχίζοντας το Αιγαίο, Παν/μιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
 • 15 Μαρτίου 2023. «Closure discussion with all speakers: what about practical philosophy?», στο:  4ο Διεθνές Υβριδικό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων|ισσών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών|τριών, Θεματικές Έρευνας ΙV, 2022-2023, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (14 & 15 Μαρτίου 2023).
 • 17 Μαρτίου 2023. Εργαστήριο (σε συνεργασία με καθ. Kizel, A., University of Haifa) με τίτλο: Αρχές: αξίες & μέθοδοι στη Φιλοσοφία για/με τα Παιδιά, στο πλαίσιο του μαθήματος: «Φιλοσοφία & Λογοτεχνία: Φιλοσοφία για/με παιδιά & παιδικό βιβλίο» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό», Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 7-9 Μαρτίου, 2023: “Φιλοσοφικά Αντικείμενα” ως μέρος μιας έκθεσης, Εργαστήρια, στο πλαίσιο του Travelling Seminar 2022-2023 / “Λογοτεχνία και ανθρώπινα δικαιώματα” – 3ο μέρος, ‘‘Πρακτική Φιλοσοφία & ξενότητα’’, Ρόδος, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία σε συνεργασία με το Τμήμα Λογοτεχνίας, Τέχνης και Σπουδών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παν/μίου της Κωνστάντζας, Γερμανία [Για το ενημερωτικό δελτίο του ERUA, αναφορικά με το Travelling Seminar, δείτε εδώ].
 • 23-24 Ιουνίου 2023. Πρακτική Φιλοσοφία & “Φιλοσοφικά Αντικείμενα” – Ιδέες & Υλικά, Εργαστήρια με φοιτητές/τριες από το Fachbereich Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften [Τμήμα Λογοτεχνίας, Τέχνης και Σπουδών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης], Κωνστάντζα: Παν/μιο της Κωνστάντζας, στο πλαίσιο του Travelling Seminar 2022-2023 / “Λογοτεχνία και ανθρώπινα δικαιώματα” – Μέρος 4ο [Για το ενημερωτικό δελτίο του ERUA, αναφορικά με το Travelling Seminar, δείτε εδώ]. 
 • Συντονισμός παραγωγής υλικού κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του Traveling Seminar ““Λογοτεχνία και ανθρώπινα δικαιώματα”. Στο πλαίσιο αυτό, το βίντεο “Am Seidenen Faden Hängen” [Sonderausstellungsbereich: Der Faden]/ «Κρεμασμένος από μια κλωστή» [Ειδικός εκθεσιακός χώρος: Το Νήμα], που υλοποιήθηκε από τις φοιτήτριες Kiara Francke και Luisa Ostenrieder του Πανεπιστημίου της Κωνστάντζας, παρουσιάστηκε στην έκθεση Literatur Und Menschenrechte (1-15.10. 2023 στο Wieland-Museum/Biberach-Germany) [https://www.wieland-goes-creative.de/literatur-und-menschenrechte/der-faden/]
 • 2 Νοεμβρίου 2023, «Practical Philosophy in education: philosophy & praxis of dialogue/discussion», στο: Blended Intensive Programme (BIP/Erasmus+), Forms of dialogue/discussion in education, Philosophical perspectives & approaches, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Ίδρυμα Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οργάνωση:» Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία», Ρόδος, 30 Οκτωβρίου 2023-3 Νοεμβρίου 2023.
 
Επιμέλειες Σειρών και Συμμετοχή σε Επιτροπές περιοδικών
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «δια-ΛΟΓΟΣ», Επετηρίδα Φιλοσοφικής Έρευνας.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής: “Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση”, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας.
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: «Παιδαγωγικά Ρεύματα του Αιγαίου», http://www.pre.aegean.gr/revmata/.
 • Συν-επιμελήτρια Σειράς (με Guy Berger & Μ. Καΐλα): «Κείμενα Παιδείας», εκδόσεις: Ατραπός.
 • Συν-διευθύντρια Σειράς (με Ν. Ανδρεαδάκη): “Παιδαγωγικές καινοτομίες. Φιλοσοφία και Πράξη”. Εκδόσεις: Πεδίο.
 • Επιστημονικά Συν-υπεύθυνη Σειράς (με: Maughn Gregory, Montclair State University): «Φιλοσοφία και Παιδί», Εκδόσεις Διάδραση.
 • Διευθύντρια Σειρών στο Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.): Φιλοσοφία & Εκπαίδευση. ΄Ερευνα, Θεωρίες, Έννοιες, Πρακτικές/ Πρακτικά Επιστημονικών Συναντήσεων Ε.Ε.Π.Φ., Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική (Ε.Ε.Π.Φ.)/ Ε.Ε.Π.Φ. Νήματα: ημέρες & έργα/ Ε.Ε.Π.Φ. Φωτο-Γραφές: ημέρες & έργα (βλ. //practphilab.aegean.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5-%ce%b5-%cf%80-%ce%b5-%cf%86-editions-l-r-ph-p-a-editions-l-r-p-a-ph/).
 • Εκδότρια του διεθνούς περιοδικού “Αμήχανον” του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), του Παν/μίου Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/).
 • Συν-εκδότρια (σε συνεργ. με D. Moreau) του διεθνούς περιοδικού “Epistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE]”, Παν/μιο Αιγαίου (//practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής: “Hellenic Journal of Research in Education” (Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace).
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού: Penser l’éducation. ISSN: 1253-1006, PURH, https://purh.univ-rouen.fr/taxonomy/term/49
 • Μέλος επιτροπής κριτών του περιοδικού Revista Colombiana de Educacion Superior
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο περιοδικό: «Ιtinerάrios de Filosofia da Educaçao», Gabinete de Filosofia da Educação do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο περιοδικό: «Percursos & Ideias», Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, ISCET, Porto.
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής: «Eduquer/Former. Les Cahiers de l’ISP» (Revue de l’Institut Supérieur de Pédagogie).
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού, «Le Télémaque», Presses universitaires de Caen.
 • Conselho Editorial στο: “Saber & Educar”, ESE de Paula Frassinetti.
 • Συνυπεύθυνη με Didier Moreau της στήλης “International” και μέλος της επιτροπής κριτών του περιοδικού (Annuel de la Recherche en Philosophie de l’Éducation), Société Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOFPHIED).
 • Κριτής στο περιοδικό: Philosophy International Journal.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Childhood & Philosophy (https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/index)
 • Εξωτερικό ειδικό επιστημονικό μέλος στο OpenEdition (https://www.openedition.org/)
 • Κριτής στο περιοδικό: Revista Portuguesa de Pedagogia
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Παιδαγωγική Επιθεώρηση Περιοδική Έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Education Journal
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού: Cqia-rivista / CQIIA (Centro per la Qualità dell’Insegnamento, dell’Innovazione didattica e dell’Apprendimento) dell’Università di Bergamo
 
Διαλέξεις/Σεμινάρια
 • 11-14 Ιουλίου 2000. Η πολιτιστική κληρονομιά: ένας παιδαγωγικός τόπος-δικαίωμα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας, στο: 1ο Διεθνές Forum για τα δικαιώματα του παιδιού, «Το παιδί: πρώτος πολίτης του κόσμου», (οργάν. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου, Δήμος Λέρου, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου), Λέρος.
 • 4 Απριλίου 2001. Το Πανεπιστήμιο και η Παραγωγή Πολιτισμού. Το παράδειγμα της παιδαγωγικής σχέσης με το αρχιτεκτόνημα, Ανοικτή Συζήτηση, «Η αποικιοκρατική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα, 1912-1947», Παν/μιο Φλωρεντίας σε συνεργασία με τη Νομαρχία Δωδεκανήσου, το Δήμο Ρόδου, το Παν/μιο Αιγαίου, το Ιταλικό Προξενείο, Ρόδος.
 • 3 Δεκεμβρίου 2002. ΑΜΕΑ και Εκπαίδευση. Η διαμεσολάβηση του Πανεπιστημίου, Ημερίδα για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες, Δωδεκανησιακός Σύλλογος ατόμων με ειδικές ανάγκες-Παν/μιο Αιγαίου, Ρόδος.
 • 21-24 Μαΐου 2003. Πανεπιστήμιο-τοπική κοινωνία: μια δύσκολη ισορροπία;, στο: Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με διεθνή Συμμετοχή, «Παλιό κρασί σε καινούριο βαρέλι;», ΕΛΨΕ και Παν/μιο Αιγαίου, Ρόδος.
 • 14 Νοεμβρίου 2006. Le tact pédagogique de Herbart à aujourd’hui» & «Quelle place à la philosophie dans la construction des sciences de l’éducation en Europe?, Σεμιναριακές διαλέξεις στους/στις υποψήφιους/ες διδάκτορες/ορισσες στις Sciences de l’Education et formation και στους/στις φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δια βίου Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Paris 8/ Laboratoire EXPERICE: Paris.
 • 24 Φεβρουαρίου 2009. Η πολύπλοκη σκέψη και ο ρόλος της φιλοσοφίας, επιμορφωτική Ημερίδα: «Σύγχρονο Σχολείο και Διδακτικές προτάσεις» (οργάνωση: 36η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης), Aθήνα
 • 30 Μαρτίου 2009. Filosofia da Educação e Filosofia com Crianças, στην: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Porto.
 • 31 Μαρτίου 2009. Filosofia da Educaçao, Direitos Humanos e la Problemάtica da Empatia,  Universida de Porto, Instituto de Filosofia, Porto.
 • 28 Απριλίου 2010. “Σκέφτομαι φιλοσοφικά άρα…” , Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Νομού Χανίων, Χανιά.
 • 2 Δεκεμβρίου 2011. Φιλοσοφία, παιδί και ο κοινός νους της εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.
 • 19 Ιουνίου 2011. Η γνώση στο σχολείο: η κόκκινη γραμμή του νοήματος, κεντρική ομιλία, Ημερίδα της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, “Ο ρόλος της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος” (οργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας), Φλώρινα.
 • 3 Μαρτίου 2012. Γυναίκες, Φιλοσοφία και Δημόσια Ζωή,  1ος κύκλος διαλέξεων, οργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Δήμο Ροδίων. Τίτλος Ενότητας: «Γυναικείες Προσεγγίσεις στη Σύγχρονη Ζωή», Ρόδος.
 • 18 Φεβρουαρίου 2013. Η φιλοσοφική δυναμική των λογοτεχνικών κειμένων, Σεμινάριο στο πλαίσιο επιμορφωτικής Ημερίδας: «Τα λογοτεχνικά κείμενα στο Δημοτικό Σχολείο» (οργάνωση: 8η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης), Αθήνα.
 • 4 Απριλίου 2013. Διαμορφώνοντας φιλοσοφική σκέψη. Το ζήτημα της Φιλοσοφίας στην τάξη: προβληματισμοί, Σεμιναριακή διάλεξη, Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), Αθήνα.
 • 16 Μαϊου 2013. Ο Προσωπισμός στο Σύγχρονο Κόσμο, στο πλαίσιο Ημερίδας υπό τη διοργάνωση του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία.
 • 29 Νοεμβρίου 2013. Η μετακίνηση για διδασκαλία στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus ως σχεδιασμός, εμπειρία και αναστοχασμός, (http://www.iky.gr/component/k2/item/1316-18-12-2013-imerida-enimerosis-gia-to-programma-erasmus-plus) στο πλαίσιο Ημερίδας της Εθνικής Μονάδας / ΙΚΥ Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δια βίου μαθηση/ LLP – ERASMUS – Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την αριστεία στην κινητικότητα Εrasmus», Αθήνα.
 • 24 Φεβρουαρίου 2014. Du caring thinking, entre le bien-penser et le bien-être, Περιοδεύον Σεμινάριο πολυεπιστημονικών ερευνών: «Le bien-être à l’école» (οργάνωση: SPH Bordeaux Montaigne & ÉSPÉ d’Aquitaine Mérignac), Bordeaux.
 • 22 Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου 2014. Φιλοσοφία στην πράξη, Φιλοσοφία με τα παιδιά, σειρά διαλέξεων, ‘Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Ν& Μ Θεοχαράκη (http://www.thf.gr/Default.aspx?lang=el-GR&page=64&eventid=46), http://tvxs.gr/news/paideia/tvxs-synenteyksi-e-theodoropoyloy-filosofontas-me-ta-paidia, Αθήνα.
 •  7 Μαρτίου 2015. H φιλοσοφία, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και τα ερωτήματα, Επιμορφωτική Ημερίδα ( διοργάνωση, Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας), ΑΘήνα.
 • 4 Μαΐου 2015. Το ζήτημα της επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση, σεμιναριακή διάλεξη στο πλαίσιο του επιμορφωτικού Προγράμματος «Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα» (οργάνωση Διεύθυνση Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου), Ρόδος.
 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015. Το φετίχ της συζήτησης στην εκπαίδευση και η φιλοσοφία-βολίδα ή η φιλοσοφική συ, -βολή, Διημερίδα, «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη», διοργάνωση: Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Παν/μίου της Λευκωσίας σε συνεργασία με την Έδρα της Unesco, «Η πολιτισμική ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης», Λευκωσία.
 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015. «Αναζητώντας (τη) φιλοσοφία στην τάξη»: Εφαρμοσμένο Σεμινάριο στην Διημερίδα: «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην Πράξη», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών Αγωγής & Έδρα Unesco στο Παν/μιο Λευκωσίας, «Η πολιτισμική ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης», Λευκωσία.
 • 21 Ιανουαρίου 2017. Σώμα φιλοσοφικό. Σώμα στην Εκπαίδευση. Είσοδος σε ένα εργαστήριο Έρευνας, Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης (http://emthrace.us1.list-manage.com/track/click?u=7ba99a8f364a4a2aeccea7cfc&id=0597ec0718&e=0c84abfa25),  Αλεξανδρούπολη.  
 • 20,23, 26 Σεπτεμβρίου 2016. Dilemmatization, tact, threshold philosophy within or nearby the practical, The philosophical duende. Philosophy with children and pedagogical and institutional diversions, Philosophy Eitherwise. About “Philosophical Objects”, Βοοks of literature or photographies as philosophical objects in the classroom, σειρά σεμιναριακών διαλέξεων στο: Ιnstituto Superior de Ciencias de la Educacion del Estado del Mexico & στη Escuola Normal del Chalco, Toluca & Chalco City.
 • 19 & 26 Ιανουαρίου, 2 Φεβρουαρίου 2018. Πρακτική Φιλοσοφία, φιλοσοφικές πρακτικές, Σειρά διαλέξεων, ‘Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Ν & Μ Θεοχαράκη,  https://issuu.com/marinakamp/docs/programma_2017-2018, Αθήνα. 
 • 7 Μαρτίου 2018. Pedagogical-philosophical tact: philosophy of education & educator’s work, Philosophy of education in praxis. Which role for philosophy of education?, σεμιναριακές διαλέξεις στο: University of Haifa/Dept. of Learning, Instruction & Teacher Education, Faculty of Education, Haifa.
 • 24 Φεβρουαρίου 2019. Παρουσίαση του Philippe Meirieu & συντονισμός συζήτησης με την αφορμή της διάλεξης του Meirieu: Ποια παιδαγωγική για ένα σχολείο πραγματικής ισότητας;, 24 Φεβρουαρίου 2019,  Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, Αθήνα. 
 • 11 Ιουνίου 2019. Another way of making philosophy – the example of the ‘philosophical objects’ and of the’ Soma/eBody’ [做哲學的另種方式:「哲學客體」以及「某身體」作為範例],   Social Research and Cultural Studies of National Chiao Tung University, Hsinchu City.
 • 30 Αυγούστου 2019. Ways of making philosophy – about practical philosophy, NuFFC-CNPq- (Núcleo de Pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro.
 • 2 Σεπτεμβρίου 2019. Something inside it. Philosophy confronted with materials and vice-versa. Like a scaffolding, στο πλαίσιο της Ημερίδας «Ο qhe hά dentro la filosofia? Sobre materiais e infância », Universidade do Estado do Rio di Janeiro (UERJ), Rio di Janeiro.
 • 6 Δεκεμβρίου 2019. The project ‘Philosophical Objects’ and its concepts, Professional Master Program in Philosophy, Universidade Federal de Campina Grande.
 • 17 & 18 Ιανουαρίου 2020. Mια κάποια προσοχή στη σκέψη και ο διαλογικός ζήλος, κεντρική ομιλία: στο: 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων, “Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων”, οργάν: ΑΣΠΑΙΤΕ και ΕΕΜΑΠΕ, Αθήνα.
 • 5 Νοεμβρίου 2020. Les pensées figées, l’activité de la pensée qui les dégèle et l’éthique professionnelle, Institut d’éthique appliquée](IDÉA), Université Laval, Québec [διαδικτυακά]
 • 15 Δεκεμβρίου 2020. Φιλοσοφία. Ένα σχολείο ελευθερίας: Διδάσκοντας φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε-Κατάσταση και προοπτικές, Ομιλία σε διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση. Οργάνωση: Έδρα της UNESCO «Πολιτισμική Ετερότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης», Παν/μιο Λευκωσίας, (https://www.unic.ac.cy/event/diadiktyaki-synantisi-filosofia-ena-scholeio-eleytherias-didakontas-filosofia-kai-mathainontas-na-filosofoyme-katastasi-kai-prooptikes/?fbclid=IwAR0m0c1TyaWd35c9_p0DjZQ7zmSizxdvJB4xMkghEq6RQHxbvJ8jNhseNp8)
 • 28 Νοεμβρίου 2022. “Περί φιλοσοφικών αντικειμένων”, κινηματογράφου & παιδαγωγικής παγίδας, διάλεξη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. “Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία”, Παν/μιο Αιγαίου.
 • 26 Απριλίου 2022. Η φιλοσοφία της παιδείας και η πρακτική της διάσταση, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Settore Scientifico Disciplinare: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, Università degli Studi di Bergamo.
 • 29 Απριλίου 2022. Η σχέση της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία στην τάξη, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Settore Scientifico Disciplinare: STORIA DELLA PEDAGOGIA, Università degli Studi di Bergamo.
 • 21 Απριλίου 2023. PhilosophAlia : Faire de la philosophie ailleurs, autrement, : faire de la philosophie pratique [ PhilosophAlia: Κάνοντας φιλοσοφία αλλού, αλλιώς: κάνοντας πρακτική φιλοσοφία], Διάλεξη στο πλαίσιο του: «Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου διδακτορικής & μετα-διδακτορικής επιμόρφωσης, 2022-2023. Οργάνωση: Δίκτυο GIS – LE SUJET DANS LA CITE, Sorbonne Paris Nord – Campus Condorcet. Συνεργαζόμενα Παν/μια: Université Sorbonne Paris Nord, Université de Lille, Université Paris-Est Créteil (UPEC), Freie Universität Berlin Allemagne, Institut d’anthropologie historique., Universidade do Estado da Bahia-Brésil, Universidade Federal de Rio Grande do Norte-Brésil, Université de Buenos Aires (UBA) Argentine, Université d’Antoquia Medellín-Colombie.
 • 27 Απριλίου 2023. An example of Practical philosophy: the project of “Philosophical Objects” [Ένα παράδειγμα πρακτικής φιλοσοφίας: το project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα»]. Διάλεξη στο Kέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / Centrul de Filosofie Aplicată (CFA)/ Σχολή Ιστορίας & Φιλοσοφίας, Παν/μιο “Babeș-Bolyai” of Cluj-Napoca.
 • 15 Μαΐου 2023. «Ways of practical philosophy: the experience of a threshold», στο: Blended Intensive Programme (BIP/Erasmus) με τίτλο: Practical knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing-How [«Πρακτική Γνώση στη Φιλοσοφία: Συναισθηματικότητα, Δεξιότητες και Τεχνογνωσία»]. Συντονισμός του BIP: Babeș-Bolyai University, Cluj/Ρουμανία.
 • 23-24 Ιουνίου 2023: “Practical Philosophy & Literature”, Παν/μιο της Κωστάντζας, στο πλαίσιο του Traveling Seminar “Λογοτεχνία και ανθρώπινα δικαιώματα”; 2022-3 – Μέρος 4ο [Για το ενημερωτικό δελτίο του ERUA, αναφορικά με το Travelling Seminar, δείτε εδώ].
 • 15 Νοεμβρίου 2023. Philosophy for/with children: an open case for philosophy of/in education (子どものための/子どもと共にある哲学: 教育哲学/教育の最中にある哲学のためのひとつのオープン・ケース), Παν/μιο Soka, Global Square AC634, Τόκυο-Ιαπωνία.
 • 06.12.2023. “The “Philosophical Objects” project: about a minor philosophical &  pedagogical experience”, στο πλαίσιο του μαθήματος: Design of Educational Environments,  2nd cycle degree (Magistrale) in Pedagogy, Τμήμα Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Εκπαίδευσης και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.
 
Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων
(ενδεικτικές καταγραφές)
 • Colloque International/UCO Bretagne-Sud Vannes-Arradon: Quelle idée de l’homme pour le pédagogue, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2005.
 • Ετήσια συνέδρια  του Δικτύου Problema από το 2006 μέχρι και το 2017.
 • Colloque International Francophone, La foi du Pédagogue, 2-4 Juillet 2009, Université Catholique de l’Ouest-Angers.
 • Διεθνές Συνέδριο,  «Α solidão nos limiares da pessoa e da solidariedade: entre os laços e as fracturas sociais». III congresso da SOFELP – sociedade de filosofia da educação de língua portuguesa,  Porto, 18-20 Maio 2011.
 • Eπιστημονική Διημερίδα: «Η κρίση της Δημοκρατίας, ως κρίση της δημοκρατικής Παιδείας», Αλεξανδρούπολη, 8 & 9 Νοεμβρίου 2013, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης – Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.
 • 4th International Conference on Critical Education: Critical Education in the Era of Crisis, 23-26 Juin 2014, School of Primary Education, Aristotle University of Thessaloniki/ ICCE.  
 • Colloque International, Université et éthique professionnelle: enjeux actuels, Université d’ORAN 2 Mohamed Ben Ahmed και Agence thématique de Recherche en Sciences de la Santé, ATRSS με τη συνδρομή του  Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle – CRASC, 15 et 16 Novembre 2015.
 • 2ο Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής, Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 15-17 Μαΐου 2015, Ιωάννινα.
 • Colloque international, «Sortir de la confusion des savoirs et des valeurs par la différenciation des domaines du symbolique et des textes; enjeux pour l’enseignement, l’éducation, et la formation», 19, 20 et 21 Mai 2016 – ESPE de l’académie de Rouen», 19, 20 et 21 mai 2016, Université de Rouen.
 • Διεπιστημονικό Συνέδριο, «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού Συνδιοργάνωση: Ερευνητική Ομάδα Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC), Eργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας, Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, του Τμήματος  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, 28 και 29 Απριλίου 2017, Κέρκυρα.
 • END 2015, Ιnternational Scientific Committee, END 2015, International Conference on Education and New Developments,World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal 27-29 Ιουνίου Porto, Portugal, http://www.end-educationconference.org/ [http://end-educationconference.org/scientific-committee/].
 • Colloque international, Quel(s) curriculum(a) pour les Objectifs du Développement Durable ?Dialogues Nord/Sud pour penser l’éducation de l’anthropocène, 5-6 Avril Montpellier 2018.
 • Discourse, Power & Resistance (DRP), Education and the Striving for Dignity, 10-12 May 2018, University of Coimbra, Coimbra, Portugal, https://dpr18coimbra.wixsite.com/dpr18
 • 1o Διεθνές Συνέδριο International Perspectives in Education, University of Derby, UK on 12-13 October 2018,    http://ipie2018.org/
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής: Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Aλεξ/πολη 12-13 Απριλίου 2019
 • International Congress, Tourism in Islands in the XXI Century: Dynamics and Challenges, ISCET & Universidad Europea Canarias, November 2019, https://www.tourismislandcongress.com/?page_id=120
 • Colloque international de philosophie. Penser la Commune, Παρίσι, 8-10 Σεπτεμβρίου 2021, https://penser-la-commune.fr/ressources/slection-bibliographique-des-participants-et-comit-scientifique-du-colloque 
 • Διεθνής Ημερίδα. La philosophie au cœur de l’éducation, 5 Ιουνίου 2023, Νantes. Oργάνωση: Πανεπιστήμιο της Nantes και η Έδρα της Unesco «Pratiques de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale», https://js.univ-nantes.fr/colloques/la-philosophie-au-coeur-de-leducation
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ATEE Spring Conference 2024,  Μπέργκαμο, 29 Μαίου-1 Ιουνίου 2024.
 
Συμμετοχή σε επιτροπές κρίσης
 • Επιβλέπουσα ή μέλος συμβουλευτικής επιτροπής ή αξιολογήτρια σε πάνω από 30 διδ. διατριβές σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Γαλλία (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Université de Nantes, Université de Bordeaux-Montaigne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne), στο Μεξικό (Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México), στη Βραζιλία (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), στο Benin (University of Abomey-Calavi (UAC).
 • Επιβλέπουσα σε πάνω από 150 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ή μέλος συμβουλευτικής επιτροπής σε πάνω από 130 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Kύπρο, Γαλλία (Université Paris 8 Saint-Denis, Université de Rouen, Université de Bordeaux), Κολομβία (Universidad Santiago de Cali), University of the Açores.
 • Μέλος 6 επιτροπών για την απόκτηση του Diplôme d’Habilitation à diriger des Recherches /HDR, (Universités de Nantes, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bordeaux-Montaigne, Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Université de Lorraine, Université Paris Est Créteil) & μέλος εκλεκτορικών σωμάτων σε πάνω από 25 εκλογές και εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.
 
 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Colloquia, Ημερίδες, Σεμινάρια

[ενδεικτική λίστα]
 • 27 -30 Αυγούστου 1992, Poitiers. La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens [πρλμβ. στα Πρακτικά, 24oυ Διεθνούς Συνεδρίου, « Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franςaise » (ASPLF), «La Vie et la Mort», Société Poitevine de Philosophie.
 • 6-10 Ιουλίου 1993, Ιερουσαλήμ. Forms and Directions of Education for Democracy in the Greek school system. Conditiοns which facilitates or Ιnhibit it (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), Διεθνές Συνέδριο, «Education for Democracy in a multicultural society», υπό την οργάνωση του Adam Institut For Democracy and Peace).
 • 7-10 Juillet 1993, Aςores. Co-development in the Region of Dodecanese: University, Schοol system, Society, Διεθνές Συνέδριο INRUDA, International Network οn the Role of Universities in Developing Areas.
 • 28-30 Décembre 1993, Israel. Teaching οn the frontier, Διεθνές Συνέδριο «Regional Development: The challenge of the Frontier», Ben-Gurion University of the Νegev.
 • Μάϊος 1994, Ρόδος. Η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια νέα πρόκληση για τον φιλοσοφικό λόγο και για τους φιλοσοφούντες, Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο για τα «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», T.E.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 1-4 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα. Από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία της Παιδείας και αντίστροφα: το τεντωμένο σκοινί της διδασκαλίας, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα. Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα παιδιά, 30 Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (πρλμβ. στα Πρακτικά του Συνεδρίου, βλ. ηλ. διεύθ., http://www.pee.gr).
 • 1-3 Νοεμβρίου 2002, Ρόδος. Περιβάλλον, Φύση, Ενέργεια και Εκπαίδευση: το στοίχημα της σύνδεσης των γνώσεων (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
 • 2003, Varna. The defense of the teaching of Philosophy and Philosophy for Children, 11th Biannual Conference of the International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), «Children and adults: a philosophical encounter».
 • 20 March 2003, Dakar. Unsustainable Representation of Women in the Academic world: the case of Greece and Cyprus, paper presented at : Colloque International Colloquium “Femmes, savoirs, sciences et développement durable”, Prelude, Chaire Unesco, Enda-TM, Ifan Cheikh Aneta Diop, 18-21 March.
 • 10 Νοεμβρίου 2003, Ρόδος. Η Φιλοσοφία της Παιδείας: τέχνη υφαντική, Ημερίδα με ευρωπαϊκή συμμετοχή, «Κατανοώντας της Φιλοσοφία της Παιδείας», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 18-19 Décembre 2003, Dijon. La sortie de l’univers d’Aladin. L’éthique à travers la philosophie de l’éducation – et à travers elles, l’égalité, συμμετοχή στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι του Διεθνούς Συνεδρίου, «La Philosophie saisie par l’éducation: identités d’un champ de recherches». Οργάνωση: « Centre Gaston Bachelard de Recherches sur l’Imaginaire et la Rationalité » et le Département des Sciences de l’Education de l’Université de Bourgogne.
 • 20 Mαρτίου, 2004. Dakar. Unsustainable Representation of Women in the Academic world: the case of Greece and Cyprus (σε συνεργ με Π. Φάκιαλη & Μ. Kaΐλα), ανακοίν. στο: International Colloquium, “Femmes, savoirs, sciences et développement durable”, Prelude, Chaire Unesco, Enda-TM, Ifan Cheikh Aneta Diop, 18-21 Μαρτίου.
 • 25-29 March 2004, Graz. The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the «good conscience», Διεθνές Συνέδριο, Philosophy with Children: «Encouraging Philosophical thinking», ACPC Austrian Center of Philosophy with Children, Karl-Franzens-Universität.
 • 22-25 Σεπτεμβρίου 2004, Ρέθυμνο. The “tact” and of (the) Philosophy of Education, European Conference on Educational Research (ECER), υπό την οργάνωση της European Educational Research Association (EERA).
 • 30 Juin-2 Juillet, 2005, Arradon. Homo criticus, homo philosophicus, ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, Quelle idée de l’homme pour le pédagogue, UCO Bretagne-Sud Vannes-Arradon.
 • 23-25 Σεπτεμβρίου, 2005, Ισθμός Κορίνθου. Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα Π.Π.Ε. για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου (σε συνεργ. με Ν. Αναστασάτο), στα: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • 3, 4 και 5 Νοεμβρίου, 2005, Porto. De la philosophie de l’éducation: le visage de Janus, ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, 2a Conferência Internacional de Filosofia da Educaçao, «Liminares Contemporâneos da Educaçao. Perspectivas Filosoficas», Universidade do Porto.
 • 21-23 Οκτωβρίου, 2005, Ρόδος. H δύσκολη διαπολιτισμικότητα, σχόλιο στους διαπολιτισμικούς σχεδιασμούς (σε συνεργ. με Ηubert Vincent, Μ. Ρόη), ΙΑ’ Διεθνές Συνέδριο της Π.Ε.Ε., «Το Σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας κ’ της πολυπολιτισμικότητας».
 • 8 Septembre 2006, Montpellier. Le paradoxe philosophique de l’éducation à la démocratie, στο Συνέδριο Autorité éducative, savoir, socialisation démocratique, 8 et 9 Septembre, Centre de Recherches sur la Formation, l’Education, l’Enseignement (CERFEE),Université Montpellier 3, Le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Education et Formation (LIRDEF – IUFM de l’Académie de Montpellier.
 • 15 Noεμβρίου 2006, Paris. Faire de l’éducation, faire de la philosophie, Διεθνές Συνέδριο «Nouvelles Pratiques Philosophiques» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Φιλοσοφίας της Unesco, « La Philosophie comme pratique éducative et culturelle : une nouvelle citoyenneté », 15 & 16 Novembre, Maison de l’Unesco.
 • 19 et 20 Juin 2006, Nantes. Un cas de problématisation: l’antinomie et sa gestion dans le cadre de la philosophie de l’éducation, στο: 3ο Συνέδριο του Δικτύου Problema, La problématisation: Transversalités et Spécificités, Université de Nantes.
 • 3-6 August, 2006. Μάλτα. Philosophy of Education: a philosophical observation post?, workshop στο: 10ο Διετές Συνέδριο INPE, Philosophical Perspectives on Educational Practice in the 21th Century, University of Malta.
 • 13 Απριλίου, 2007, Πάτρα. Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού (σε συνεργ. με Βούκανου Μ.), στο Νοτιο-Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό Conference on Citizenship Education, 13-14 Απριλίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 • 7-12 Mai, 2007, Québec à Trois. Le nœud théorie-pratique: la philosophie de l’éducation en problématisation, στο: 75ο Συνέδριο της ACFAS, «Entre Bachelard et Dewey, regards croisés sur la problématisation. Approches réflexifs et praxéologiques de l’éducation», Université du Québec à Trois.
 • 26 Απριλίου, 2007, Ρόδος. Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική συναντά την Εκπαίδευση: ποιος νοιάζεται για φιλοσοφία;, στο: Ημερίδα με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή στην «Περιβαλλοντική Ηθική», Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 15-16 Juin, 2007, Paris. L’éducation aux valeurs, l’éducation philosophique, le sens commun pédagogique et les miettes de relativisme, στο: 1ο Συνέδριο της Sofphied «Education et Relativisme», Société Francophone de la Philosophie de l’Education.
 • 12-14 Ιουνίου, 2008, Ρόδος. De l’horrible danger de problématisation, εναρκτήρια ομιλία στο: 5ο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Problema: «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?».
 • 12-14 Ιουνίου, 2008, Ρόδος. Problématisation et formation des professionnels de l’éducation spécialisée: dilemmes éthiques et ‘voie exodique’ (σε συνεργ. με: Carvalho Ad.), στο: 5ο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Problema: «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?».
 • 24-25 Iουνίου, 2008, Paris. Pour une philosophie de l’éducation s’approchant de la pédagogie institutionnelle (piste d’amorçage, l’éthique interculturelle), στο: Διεθνές Συνέδριο, «La place des femmes dans l’analyse institutionnelle», υπό την οργάνωση του UFR-Sciences de l’Education/ Université Paris 8.
 • 16-19 October 2008, Graz/Austria. About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze, στο: Διεθνές Συνέδριο «Philosophy of Interculturality», ACPC Austrian Center of Philosophy with Children, υπό την αιγίδα της Austrian Commission for UNESCO.
 • 20 et 21 de Novembre 2008, Porto. Territorialisations dompteuses et seuils sauvages: de l’espace et de la philosophie de l’éducation, στο: 1º Colóquio Internacional, «Modos e figures do habitar», Research Group Philosophy and Public Space, Gabinete de Filosofia da Educação, Faculda de Letras, Universidad do Porto.
 • 28 Νοεμβρίου 2008, Ρόδος. Το θολό είδωλο της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση, ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, T.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 25-27 Juin 2009, Paris. Faire de la philosophie avec les enfants: la philosophie comme agent empathique, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: « Enfants et Philosophie » στο: Διεθνές Συνέδριο: Troisièmes rencontres de la Sofphied, «Repenser l’enfance? Une question philosophique. Une question à la philosophie», SOFPHIED (Société Francophone de la Philosophie de l’Education).
 • 2-4 Juillet 2009, Angers. 1. Quelle foi dans une pédagogie de l’éducation spécialisée? Le cas de la solitude intraitable (σε συνεργ. με: Carvalho Dias A.), ανακοίν. στο: Διεθνές Γαλλόφωνο Συνέδριο, «La foi du Pédagogue», 2. Foi pédagogique: l’absurde, l’acédie, l’horizon, συμμετοχή στο εναρκτήριο στρογγυλό τραπέζι, Université Catholique de l’Ouest-Angers.
 • 28, 29, 30 Mai 2009, Porto. Education spécialisée, situations-limites et gestion du contradictoire (σε συνεργ. με: Carvalho Dias A.), στο: 6ο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Problema, « Expérience et problématisation », IF/GFE Université de Porto/RG Philosophie de l’Éducation et contemporanéité. CIPAF/Escola Superior de Educação Paula Frassinetti.
 • 30 Octobre 2009, Basel/Suisse. De la congruence: un haut-fond pour la philosophie de l’éducation, ανακοίν. στο: Διεθνές Συνέδριο, «La Philosophie de l’Éducation et la Transformation des Systèmes Éducatifs»/ «Die Bildungs- und Erziehungsphilosophie und der Wandel der Bildungssysteme», 29-31 Octobre, University of Basel.
 • 23-26 Juin 2009, Paris. De l’espace lefebvrien et de la philosophie de l’éducation, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, «L’héritage philosophique», στο: Colloque pour les 40 ans de Paris 8: « L’héritage de Georges Lapassade », UFR 8, Laboratoire Experice, Paris 8, Vincennes-Saint-Denis.
 • 16 Απριλίου 2010, Χαλκίδα. Περιβαλλοντική Ηθική και διδασκαλία αξιών στο σχολείο, εναρκτήρια ομιλία στο: Επιστημονική Διημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση: “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σχολείο και Οικολογικό Παιδικό Βιβλίο”, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Νομού Ευβοίας, 16-17 Απριλίου.
 • 20, 21, 22 Mai 2010, Bizerte. Seuils et fragilités: parcours de problématisation pour l’éducation spécialisée (σε συνεργ. με: Carvalho A. Dias), στο: 7ο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Problema, «Diversité des problèmes et des problématisations: vers une typologie», Tυνησία.
 • 20, 21, 22 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος. Φιλοσοφικές (απo)κλίσεις και κλήσεις: φιλοσοφία με τα παιδιά και τόποι του γυναικείου, στο: Συνέδριο «Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους», «Π.Μ.Σ. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2011 (22 Οκτωβρίου 2010), Ρέθυμνο. Φιλοσοφική κουλτούρα και φιλοσοφική εκπαίδευση: από τη συγγένεια στην ασυμβατότητα, στην Ημερίδα: «Από τον μονόλογο του δασκάλου στον ομαδικό διάλογο. Φιλοσοφική σκέψη και διερεύνηση στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη», Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε./Ρέθυμνο.
 • 10-13 April, 2011,  Brussels. Professional wisdom and ethics: a symposium (σε συνεργ. με: S. Banks, A. Carvalho, D.Snieskiene, A. Vanhala), Συμμετοχή σε Συμπόσιο στο πλαίσιο του Συνεδρίου, “Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges”, “European Network for Social Action” (ENSACT).
 • 18, 19, 20 Mai 2011, Porto. Le secret de Selia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude, στο: Διεθνές Συνέδριο, «La Solitude aux seuils de la personne et de la solidarité: entre les liens et les fractures sociales», SOFELP (Société de Philosophie de l’Éducation de Langue Portugaise), με τη συνδρομή της SOFPHIED (Société Francophone de Philosophie de l’Éducation).
 • 26, 27, 28 Mai 2011, Paris. La médiation de l’empathie: entre la sollicitude et la compréhension, ανακοίν. στο: Διεθνές Συνέδριο «L’individu et le collectif: une question philosophique pour l’éducation», SOFPHIED (Société Francophone de Philosophie de l’Éducation).
 • 10 Ιουνίου, 2011, Granville. La problématisation de l’interculturel: la fragilité des approches (σε συνεργ. με Carvalho Dias A.), στο: 8ο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Problema (συνοργάνωση: Université de Caen-Basse-Normandie & IUFM CERSE EA 965), 9-11 Iουνίου.
 • 18-19 Ιουνίου 2011, Φλώρινα. Η γνώση στο σχολείο: η κόκκινη γραμμή του νοήματος, ομιλία στην Ημερίδα, «Ο ρόλος της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος», στη Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, οργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. 
 • 12-16 July 2011, Tilos, The ambush of congruence: the philosophy of education on the verge of its common sense, στο: 1ο Συνέδριο, «Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action», University of Cyprus & Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB).
 • 20-22 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος. Φιλοσοφικές αποκλίσεις και κλήσεις: φιλοσοφία με παιδιά και τόποι γυναικών, ανακ. στο Συνέδριο: «Γυναικείες & Αρσενικές Αναπαραστάσεις στην παιδική & εφηβική λογοτεχνία», Π.Μ.Σ., «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό», Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 30-31 Μαρτίου 2012, Ρόδος. Η ευφορία της αναστοχαστικής βεβαιότητας, τα κατώφλια-μέδουσες και η παράδοξη θέση της φιλοσοφίας της παιδείας, στη: Διεθνή Συνάντηση: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη», Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 7-8 Μαΐου 2012, Ρόδος. Η προβληματοποίηση ως μοχλός της ερευνητικής μεθοδολογίας, στη: Διημερίδα, «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού», Οργάνωση: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.-Παν/μιο Αιγαίου.
 • 24-26 Mai 2012, Jersey. La dilemmatisation comme une procédure de formation problématisante (σε συνεργ. με Dias de Carvalho A.), στο: 9ο Colloque του Διεθνούς Δικτύου Problema, «Les dynamiques de problématisation».
 • 18-21 October 2012, Graz / Austria. From the ‘sentiendum’ to the ‘cogitandum’ and what force us to think, στο: Διεθνές Συνέδριο «Cognition – Emotion – Communication Scopes and Limits» /  «Kognition – Emotion – Kommunikation» Möglichkeiten und Grenzen», ACPC Austrian Center of Philosophy with Children, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Επιτροπής UNESCO.
 • 7-10 Novembre 2012, Porto. De l’anthropocentrisme, du sens commun et des seuils d’intensité, στο: Διεθνές Συνέδριο «Direitos Humanos e contemporaneidade: o novo contrato social», Gabinete de Filosofia da Educação, Instituto de Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
 • 18-20 Ιανουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη. Θεωρία, Πρακτική και αναδύσεις του κοινότοπου, στο: Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, «Μαζική εικόνα και παγκόσμιο [ποιητικές] διεργασίες: για μια νέα πολιτική της κουλτούρας», ΑΠΘ, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν/μίου Μακεδονίας, Φιλοσοφείν.
 • 17 & 18 Μαΐου 2013, Ρόδος. Άνθρωπος αφηρημένος μέχρι το σώμα: συνδέσεις, κατώφλια, δια-ετερότητα, στην: 5η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή: «Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες & νοήματα», Π.Μ.Σ. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 9-11 septembre 2013, Genève. La dilémmatisation comme un mécanisme de réflexion morale, (σε συνεργ. με Carvalho A.), στο πλαίσιο του Συμποσίου: « L’éthique professionnelle des enseignants et les enjeux de l’éducation tout au long de la vie », VIIes Journées du REF (Réseau international francophone de recherche en éducation et formation), Université de Genève.
 • 28 Aπριλίου 2014, Strasbourg. Du caring: Sentiment, réflexion, relation, acte, στην: Ημερίδα«Le Bien-être à l’école», ESPE de l’Académie de Strasbourg.
 • 5-7 Ιουνίου 2014, Bordeaux-France. La pluralité des sens, la nébulosité conceptuelle, l’ambivalence: un espace philosophique de problématisation (σε συνεργ. με Carvalho A. Dias), στο: 11ο Συνέδριοτου Διεθνούς Δικτύου Problema.
 • 27 Σεπτεμβρίου, 2014, Αθήνα. From Philosophy of Education to Professional Ethics in Education and vice versa: an impossible way?/ De la Philosophie de l’Education à l’Ethique Professionnelle en éducation et vice versa: un trajet impossible, στο: 5ο Διεθνές Συνέδριο, «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα», 26-28 Σεπτεμβρίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) – Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EEMAΠE) & Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
 • 19 & 20 Νovembre 2014, Paris. Le duende philosophique. Pour un commentaire sur l’acte philosophique dans le cadre scolaire, στην Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας 2014 και την 14η Διεθνή Συνάντηση στις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές, PHILOLAB, CREN & Maison de l’UNESCO.
 • 28 και 29 Noεμβρίου 2014, Δράμα. ”Φαντασία νεκρή φανταστείτε”… το παράδοξο μιας επίκλησης στην εκπαίδευση, εναρκτήρια ομιλία, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «H Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση».
 • 27-30 Απριλίου 2015, Ρόδος. Όταν το παιδικό βιβλίο (δεν) σκέφτεται φιλοσοφικά. Εγκιβωτισμοί & προεκτάσεις, στο: Διεθνές Συνέδριο: «Λογοτεχνικές Διαδρομές. Ελλάδα-Τουρκία», Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων & Μεταφραστών Ρόδου.
 • 12­-14 Μαΐου 2015, Ρόδος. Διαυγής θέα των θεμελίων των δυνατών οικοδομημάτων»: φλυαρία και σιωπή των ηθικών αξιών στην  εκπαίδευση, στο: Διεθνές Συμπόσιο «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου.
 • 16 Μαΐου 2015, Λέρος. Tα περί-χωρα του ευ ζην στο σχολείο ή περί φροντιδο-λογίας, στη: Διεθνή Ημερίδα, «Το ευ ζην στο σχολείο: φιλοσοφικές αναγνώσεις», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Παν/μιο Αιγαίου, σε συνεργ. με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Λέρου. 
 • 23 Octobre 2015, Montréal. Le dilemme et la dilemmatisation comme défis pour la formation éthique en éducation: repères théoriques, praxiques et pratiques (σε συνεργ. με Carvalho, A.), στο: Συνέδριο της 10ης Διεθνούς Συνάντησης του Δικτύου «Έρευνα στην εκπαίδευση & την επιμόφωση» (REF), Université de Montréal.
 • 22 -23 Novembre, 2015, Oran, Algérie. Le relais de l’éthique professionnelle en éducation – lieu glissant ou appui ?Pour la résistance d’une in-quiétude ou l’apport philosophique, στο: Διεθνές Συνέδριο “Université et éthique professionnelle: Enjeux actuels”, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle CRASC.
 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015, Λευκωσία. To φετίχ της συζήτησης στην εκπαίδευση και η φιλοσοφία-βολίδα ή η φιλοσοφική συμβολή, στη: Διημερίδα, «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην Πράξη», 4-5 Δεκεμβρίου. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, σε συνεργ. με την Έδρα της Unesco, «Η πολιτισμική ετερότητα και ο Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης».
 • 27-28 Μαΐου 2016, Ρόδος.  H περίπτωση της Επαγγελματικής Ηθικής στην Εκπαίδευση: λήψεις, σαρώσεις, καταγραφές (σε συνεργ. με Νομικού Α.), στην 8ηεπιστημ. Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: « Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική & ηθική οντότητα», Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 13-16 October 2016, Gräz. Stoïc oikeiôsis, Critical Thinking & Philosophical Education (σε συνεργ. με Monioudi M.), ανακοίν. στο: Διεθνές Συνέδριο για τη Φιλοσοφία με Παιδιά, «Cosmopolitanismus und Identität», ACPC Austrian Center of Philosophy with Children, Karl-Franzens-Universität.
 • 16-18 Novembre 2016, Paris. Affaire Philosophie: laquelle, pour qui, par qui, avec qui, pourquoi, ανακοίν. στη: 15η Διεθνή Συνάντηση, Nouvelles Pratiques Philosophiques à l’école et dans la cité, Maison de l’Unesco.
 • 28 και 29 Απριλίου 2017, Κέρκυρα. Φιλοσοφία με/για παιδιά: η κίνηση της σκέψης και οι μηχανικές φιλοσοφο-γραφίες, κεντρική ομιλία στο: Διεπιστημονικό Συνέδριο, «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού», σε συνδιοργάνωση: Ερευνητικής Ομάδας Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC), των Eργαστηρίων: Τεχνολογιών της Πληροφορίας/ Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της  Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • 27 et 28 Juin 2017, Lyon L. Errance ou Exil, dérives et passages. L’éducation et la formation de soi comme traversées des frontières (σε συνεργ. με D. Moreau), στο: Συνέδριο της SOFPHIED «Education et Frontières», Société Francophone de la Philosophie de l’Education.
 • 30 Ιουνίου 2017, Bordeaux. Quand se leva la radieuse lumière du matin… La capacité d’une certaine attention, στη: Διεθνή Ημερίδα: L’élève en son île, ESPE Site des Landes/ Παν/μιο  Bordeaux.
 • 4-6 Ιουλίου 2017, Paris. “Qui est là? “* ou “donnez-moi un corps”**. Du détail. Une remarque pour la formation éthique, ανακοίν. στο: XIIες Διεθνείς Συναντήσεις του «Δικτύου Έρευνας στην Εκπαίδευση & την Επιμόρφωση»-REF σε συνεργ. με το Conservatoire national des arts et métiers -CNAM.
 • 11 Οctobre 2017, Buenos Aires. Échafaudages, seuils, silences, illusions de dialogue; la nausée de l’inachevé, στο Συμπόσιο, «El lugar de la filosofia de la educacion en la formacion: los desafios de la post-verdad”, στο πλαίσιο του: 4to Congresso Latinoamericano de Filosofίa de la Educaciόn: «Desafίos de la Filosofίa de la Educaciόn en América Latina: Memoria y Prospectiva», 10-13 Oκτωβρίου, Unuiversidad Nacional de San Martin, Escuela de Humanidades.
 • 29 Απριλίου 2018, Ρόδος, Oμιλία στο Στρογγυλό Τραπέζι του κλεισίματος της 1ης Διεθνούς Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), http://practphil-biennale.aegean.gr/
 • 18 Μαΐου 2018,  Ρόδος. For frozen thoughts that the thinking activity ought to unfreeze, στη: 10η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με θέμα «Η Πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 14 Ιουνίου 2018 Sherbrook. Narratives au bord de, au raz-bord, au ras de, ανακοιν. στο: Σεμινάριο, «Cinéma et Existence», υπό την οργάν. των: Laboratoire de Recherche en Psychologie existentielle du Département de Psychologie (Université de Sherbrooke), Département de Psychiatrie de la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé (Université de Sherbrooke) & Section de Psychologie humaniste du Département de Psychologie (Université du Québec à Montréal).
 • 15 Ιουνίου 2018, Sherbrook. Le relais de la philosophie de l’éducation pour une saisie de l’éthique professionnelle dans la formation, στην: Ημέρα μελέτης, «Théories, cadres de référence et auteurs significatifs pour l’éthique dans les domaines de l’éducation et de la formation», υπό την οργάν. της Faculté d’Education, Université de Sherbrooke.
 • 02 Σεπτεμβρίου 2019, Ρίο Ντε Τζανέιρο. «’Some-thing inside it’. Philosophy confronted with materials & vice versa. Like a scaffolding / Alguma coisa dentro dela’. A Filosofia confrontada com materiais e vice-versa. Como um andaime, στη: Διεθνή Ημερίδα, “O Que há dentro da filosofia? Sobre materiais e infâncias…”, Segunda-feira, 2 de setembro de 2019 (Projeto “A filosofia na infância da vida escolar”, PROPEd -Programa de Internacionalização CAPES, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Campus Maracanã».
 • 10 Μαίου 2020. Objects/Ob-gestures, στην: 1η Διεθνή διαδικτυακή Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, «Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», διοργάνωση: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), 9-10 Μαΐου (http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/on-line-pre-biennale/), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 8 Νοεμβρίου 2020. Teaching through materials: the “impossible” gesture of de-normativization, στο:  2ο Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδ/ρων: «Θεματικές Έρευνας ΙΙ, 2020-21», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), //practphilab.aegean.gr/doctoral-candidates-seminar-2020/, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 • 25 Μαΐου 2022. Φιλοσοφία της παιδείας: για ένα είδος sprezzatura, στο: «Study Days 2022», Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) & «Διεθνές Δίκτυο Φιλοσοφίας της Παιδείας στην Πράξη» (ΔιΦιΠραξ), Ρόδος, 25-26 Μαΐου 2022 (//practphilab.aegean.gr/nephedinprax/activities-phase-b-study-days-2022/), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 28 Φεβρουαρίου 2023. «Practical Philosophy: Denormativisation Gestures», στο: Εναρκτήρια εκδήλωση της νέας Μεσογειακής Ένωσης για τη Φιλοσοφία με τα Παιδιά.
 • 14 Μαρτίου 2023. «Practical Philosophy as experimental research pathway (or “Mmmmmmm continues”)», στο:  4ο Διεθνές Υβριδικό Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων|ισσών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών|τριών, Θεματικές Έρευνας ΙV, 2022-2023, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (14 & 15 Μαρτίου 2023).
 • 16 Ιουνίου 2023. «“Like a tightrope walker”*: a gesture for professional ethics in education», στο: 12η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: «Η Μηχανική της Μετάβασης στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων, Θεωρίες, Συστήματα, Δομές, Διεργασίες, Λειτουργίες, Μοντέλα, Εργαλεία, Προγράμματα, Τεχνολογίες», 16-17 Ιουνίου 2023, Ρόδος, Παν/μιο Αιγαίου.
 • 4 Νοεμβρίου 2023, «Τα «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» ως παράδοξα σε μια πολυτροπική-καλλιτεχνική-επιτελεστική-πολυφωνική διαδικασία: Ένα διακύβευμα Πρακτικής Φιλοσοφίας», στο: Διεπιστημονικό-Καλλιτεχνικό Συμπόσιο: Δημιουργώντας πολυφωνικούς τόπους νοήματος, μάθησης και ανάπτυξης: Παιγνιώδεις εναλλακτικές-βιωματικές και ενσώματες-πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, Παν/μιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας, Μονάδα οικολογικής ψυχολογίας και βιωματικής, ευρετικής και αφηγηματικής-διαλογικής ψυχοπαιδαγωγικής, Παλαιά Πόλη Ρεθύμνου, 3-6 Νοεμβρίου 2023.

Συγγραφικό Έργο

[Ενδεικτικές Καταγραφές]
 • 1987. «Η περίπτωση του Αισχύλου μέσα στους εγελιανούς μηχανισμούς: ιστορική αναφορά, παράδειγμα ή συγγενής μηχανισμός», Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΚΟ’, σσ. 1-20.
 • 1989. «Η εξύφανση του νοήματος στο Μονταίνιο. Η ανθρώπινη παρουσία ως ιστορία του νοήματος», Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΛΑ’., σσ. 353-378.
 • 1992. «Ο φιλοσοφικός τρόπος ή η φιλοσοφική τροπή της Αισχύλειας τραγωδίας», πρδκ. Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΛΔ’, σσ. 242-258.
 • 1992. μτφρ.-σημ. στα ελλ. του: Genette, G., Marin, L., Mathieu – Colas, M., Τα όρια της διήγησης, Αθήνα: Καρδαμίτσα. σειρά: Θεωρία και Μέθοδος – 2.
 • 27-30 Αυγούστου 1992. «La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens», Πρακτικά24ο Διεθνές Συνέδριο (Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franςaise), σσ. 259-262.
 • 1993.Ελλ. μτφρ.-σημ. στα ελλ. του: Greisch, J., Οι μεταφορές της ανάγνωσης. Ζητήματα μεθόδου, Αθήνα: Καρδαμίτσα, σειρά: Θεωρία και Μέθοδος.
 • 1993. Kaila, M. & Theodoropoulou-Kalogirou. E., «Τhe humanism of education and upbringing», Πρδκ. Προσχολική Αγωγή, 6/93 (στα Βουλγαρικά), σσ. 3-6.
 • 1993-4. «Πλάτωνας και Αισχύλος: Η εσωτερική συγγένεια ως αναζήτηση της αρχής. H μίμηση», Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Ακαδημία Αθηνών), Νο 23-24, σσ.114-144.
 • 1994. Καΐλα, Μ. & Θεοδωροπούλου-Καλογήρου, Έ., «Ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης», πρδκ. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Νο 15, Δεκ., σσ. 101-124.
 • 1994.  «Η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια νέα πρόκληση για τον φιλοσοφικό λόγο και για τους φιλοσοφούντες», Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού Συμποσίου για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (8-10 Μαΐου 1992), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, τόμ. Ιος, σσ. 59-65.
 • 1994. Θεοδωροπούλου Έ. & Καΐλα, Μ., «L’idée européenne et l’éducation», πρδκ. Παιδαγωγική, Νο 6, σσ. 62-67 (στα Βουλγαρικά).
 • 1994. Kaila, M. & Theodoropoulou E., «The game seen through the experience of the preschool education in Greece», Education Préscolaire, Νο 7-8, σσ. 61-3.
 • Νοέμβριος 1994. Kaila, M. & Theodoropoulou-Kalogirou. Η.,«La médiation ambigüe du pourtant nécessaire éducateur. Le cas de l’école maternelle en Grèce», Perspectives, Νο 26, Νοέμβριος, σσ. 7-18.
 • 1994. Καΐλα, Μ. & Θεοδωροπουλου-Καλογήρου Έ., «Ευρωπαϊκή ιδέα και Εκπαίδευση: η πρόληψη τον ζητουμένου και ο λαβύρινθος», στα: Πρακτικά τον Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (Αθήνα 1993), Αθήνα: εκδ. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη & Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, σσ. 281-303.
 • 1995. Καΐλα, Μ. & Θεοδωροπουλου-Καλογήρου Έ., «Αναλυτικά Προγράμματα στη Γενική Εκπαίδευση. Με έμφαση στην Προσχολική ηλικία: Προβληματισμοί και προοπτικές», Πρακτικά του Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Αναλυτικά Προγράμματα στη Γενική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θεωρία και Πράξη, 16-17 Απριλίου 1994, εκδ. Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», σσ. 163-183.
 • 1995. Kaila, M. & Theodoropoulou-Kalogirou, Ε., «L’idée européenne: Un défi pour l’éducation et les éducateurs de l’Europe», Cibles, No 32, 1995, σσ. 18-22.
 • 1995. Καΐλα, Μ. & Θεοδωροπουλου-Καλογήρου Έ., «Ένα Παραδειγματικό σχήμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο», πρλμβ. στον τόμο: Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση, εκδ. Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά, σσ. 393-406.
 • 1995. Ελλ. μτφρ. σε συνεργ. με Καΐλα Μ. του: Fourez, G., ‘’L’enseignement de la Techno-Science: importance, principes et présuppositions’’, στο: Fourez G. (επιμ. Η. Ματσαγγούρας), Η εξέλιξη της Διδακτικής – επιστημολογική Θεώρηση, Αθήνα: Gutenberg, σσ. 533-548.
 • 1995. Kaila, M. & Théodoropoulou-Kalogirou, Ε., «L’intervention active de l’Université au développement global et durable de la région grecque de Dodécanèse: propositions et perspectives», Alliage, Φθινόπωρο-Χειμώνας, No 24-25.
 • 1997. Καΐλα Μ. & Θεοδωροπούλου Έ., Ο εκπαιδευτικός,Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 395).
 • 1998. Sens et formation de sens chez Eschyle.Lille, Villeneuve-d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion (σελ. 721).
 • 1999. Théodoropoulou, E. & Fournier, J., «Perspectives universitaires et éducatives: pour un partenariat avec tous les acteurs sociaux. Une proposition greco-française», in PRELUDE, No 37-39, σσ. 89-9.
 • 1999.  Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., Πλούταρχος, Αθήνα: Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας (σ. 151).   
 • 1999. Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., «Τhe University of the Aegean: the example of a University-bridge and lever for Development», Letters from the Black Sea,Vol. 5-6, Νοέμβριος, σσ. 42-48.
 • 2000. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 2, Αθήνα (σελ.180).
 • 2000.  Αισχύλος, (πρόλ. Jean-Louis Vieillard-Baron J.,-L.,), Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 3, Αθήνα (σελ.150).
 • 1-4 Νοεμβρίου 2000. «Από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία της Παιδείας και αντίστροφα: το τεντωμένο σκοινί της διδασκαλίας», στο: Πρακτικά, 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Αθήνα, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα, σσ. 303-312.
 • 2001. Ελλ. μτφρ. σε συνεργ. με Ξανθάκου, Γ. του: Thill, G., Warrant, F., Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 7, Αθήνα (σελ. 320).
 • 2001. Ελλ. μτφρ. σε συνεργ. με Ξανθάκου, Γ. του: Mialaret, G., Henri Wallon. (εισαγ. Ardoino, J.), Ατραπός, σειρά: Κείμενα Παιδείας, Αθήνα (σελ. 330).
 • 2001. Ελλ. μτφρ.-σημ. στο: Vieillard-Baron, J., L., Henri Bergson, Ατραπός (1η έκδ.), σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 9, Αθήνα (2ηέκδοση 2011, Αθήνα: Διάδραση) (σελ. 299).
 • 8-10 Νοεμβρίου, 2001. Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., «Δυσκολίες, ασυμβατότητες, αντινομίες: η φιλοσοφία της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση και αντίστροφα», στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», (http://www.pee.gr).
 • 2001. Θεοδωροπούλου, Έ, Tadlidil, Φώκιαλη Π. & Καΐλα Μ.«Universities, Networks and Academic cooperation (Trends and perspectives)», στο: Ege Academic Review/Ege Akademik Bakis, Δεκέμβριος, σσ. 1-10.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002. «Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα Παιδιά», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα (http://www.pee.gr).
 • 2002. «The critical role of the University of the Aegean and the values supporting its activity», PRELUDE, No 40, σσ. 91-98.
 • 2002. Θεοδωροπούλου, Ε. & Ξανθάκου, Γ., «The myth of the glance – the ambivalent monstruosity and ruse or “How to look at the head of the Medusa”», στο: Intercultural approach of Myths, Mathematics and learning disabilities in the Information Society (εκδ. Καΐλα Μ., Καλαβάσης Φρ., Πολεμικός Ν.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Interreg II, Ρόδος, σσ. 155-165.
 • 2002. «Η ηθική της εκπαίδευσης: η μελαγχολία της αμφιθυμίας και η ασύμπτωτη επιθυμία», στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Γ’ Αποκλίσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 525-537.
 • 2002. Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., «H περίπτωση του Πανεπιστημίου: η έκρηξη της ταυτότητας και η ψυχοπαθολογία της», στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Δ’ Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 64-105.
 • 2002. Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., «Τα δικαιώματα του παιδιού: το παιδαγωγικό ως πολιτικό και η παθολογία του ευνόητου», στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Δ’ Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 209-224.
 • 2002. Τhéodoropoulou E. & Kaila M., «Homme-animal: représentation ou réalité?», στο: Entre l’homme et l’animal. Une nouvelle alliance? (eds Duchêne, J.,  Beaufays, J.,-P.,  Ravez, L.), Belgium, Presses Universitaires de Namur, σσ. 149-159.
 • 2002. Θεοδωροπούλου, Έ., Φώκιαλη, Π. & Καΐλα Μ., «The Major-shift in higher Education. From Institution-centric Education to student-centric Education, Students as Creators and propagators of University Culture», στο: BSUN 2nd Congress, Quality Assurance in Higher Education, Baku, Αzerbaijan, 11 Σεπτεμβρίου, in: Letters from the Black Sea, Special Issue, Σεπτέμβριος, σσ. 47-50.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002. Αθήνα. «Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα παιδιά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος», «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (στα: Πρακτικά του Συνεδρίου, http://www.pee.gr).
 • 18-19 Δεκεμβρίου 2004. «La sortie de l’univers d’Aladin», στο: Drouin-Hans, A.-M., (dir.), 2004, La philosophie saisie par l’éducation, Actes du colloque, Tom. 1, Rêver l’égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, σσ. 129-145.
 • 2003. Theodoropoulou, E., Fokiali, P., Τriarchi-Hermann, B. & Κaila, M.«Einführung», στο: Fokiali, P., Triarchi-Hermann, V., Kaila, M. (επιμ.) Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung, Section D, «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, σσ. 305-319 & 789-796.
 • 2003. «Η ανάγνωση κειμένων: σχεδίασμα για την κατασκευή ενός φιλοσοφικού παραδείγματος», Επιστήμες της Αγωγής, τεύχος 4, Ρέθυμνο, σσ. 107-127.
 • 2003. Theodoropoulou, E., Govaris Ch. & Κaila, Μ., «Zwischen Akzeptanz und Kritik – Das Globalosierungsmodell und die Rechte der Universität», στο: Fokiali, P., Τriarchi-Hermann, B., Κaila, M. (eds), Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung, Section D. «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, σσ. 845-857.
 • 2003. Theodoropoulou, E., Fokiali P. & Xanthakou G., «Women as members of the academic hierarchy in Greek Universities: low representation for high posts», στο: Fokiali P., Β. Τριάρχη-Hermann, Kaïla M. (eds), Issues on Teachers’ in-service training and further Education, Ακαδημία Dillingen, τρίγλ. Έκδ. Μόναχο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα, σσ. 858-872.
 • 2003-4. «?εγώ (άλλος)…,? υποκείμενο (αντικείμενο)… Μετέωρη ολοκλήρωση και παιδαγωγικό ανάγωγο (;)», Παιδαγωγικός Λόγος, Tόμος Θ’, τεύχος 1, σσ. 105-123.
 • 2004. «La sortie de l’univers d’Aladin», στο: Drouin-Hans, A.-M., (dir.), La philosophie saisie par l’éducation, Πρακτικά του Συνεδρίου, La philosophie saisie par l’éducation, 18-19 Δεκεμβρίου, Tom. 1, Rêver l’égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, σσ. 129-145.
 • 2004. Η Εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας: Εισαγωγή (Πρόλογος: J. Houssaye), Αθήνα, Ατραπός (σελ. 331). 2η έκδ. 2011, εκδ. Διάδραση.
 • 2004. Ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις: Επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα (επιμ. σε συνεργ. με Tatlidil, E. / σειρά : « Textes de l’Education », επιμ. Καΐλα Μ., Berger G., Θεοδωροπούλου Έ.), Αθήνα: Ατραπός.
 • 2004. «Masculin, Philosophical Discourse and the Woman «deep in its belly», στο: Tatlidil, E., Θεοδωροπούλου, E. (επιμ.), Ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις: Επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα, δίγλωσση έκδοση, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 307-318.
 • 2004. Theodoropoulou, E., Fokiali P., Tatlidil R. & Xanthakou Y. «Low Representation of Women in the Academic Profession: the Case of Greece and Turkey», στο: Κaila M., Berger G,m Theodoropoulou, E (dir.), Ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις: αποκαλύπτοντας τον κοινωνικο-οιονομικό ρόλο των γυναικών, Αθήνα, Ατραπός, 2004, σσ. 417-438.
 • 2004. «Le corps eschyléen tragique: une concrétion difficile», in: Le Télémaque, «Les lieux du corps», No 25, Presses Universitaires de Caen, σσ. 31-47.
 • 25-29 March 2004. «The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the “good conscience”», International Conference, Philosophy with Children: «Encouraging Philosophical thinking», Graz/Austria, 25-29 March, στο: Camhy, D.,G.,- Born, R.,  (eds), Encouraging Philosophical Thinking, Proceedings of the International Conference on Philosophy for Children, Germany, Academia Verlag, Sankt Augustin, conceptus-studien band 17, σσ. 23-33.
 • 2005. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν.), Αθήνα, Ατραπός.
 • 2005. Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., «Προς μια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη βάση της αρχής της σύνδεσης των γνώσεων», στο: Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου Ε., Δημητρίου Α., Ξανθάκου Γ., Αναστασάτος Ν. (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 23-35. 
 • 2005. Ελλ. μετφρ. του: Hess, R., «La construction philosophique du moment interculturel. D’une conscience du social à une éducation de la personne», στο: Πρακτικά του XI Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Το Σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας & της πολυπολιτισμικότητας, 21-23 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.
 • 2005. «Περιβαλλοντική Ηθική, ένα σταυροδρόμι σε σταυροδρόμι», στο: Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν. (επιμ.) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 267-285.
 • 2005. Θεοδωροπούλου, Έ. & Αναστασάτος, Ν., «Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα Π.Π.Ε. για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου», στο: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 23-25 Σεπτεμβρίου, Ισθμός Κορίνθου (http://main.ekke.gr/estia/Cooper/Synedrio%20PE_Isthmos%20Korinthou2005/oral/PDFs/191-200_oral.pdf).
 • 21-23 Οκτωβρίου 2005. Théodoropoulou, E., Vincent, H., et.al., «L’interculturel difficile en tant qu’amorce d’élaboration d’intentions interculturelles», στο: Πρακτικά του XIου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Το Σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας & της πολυπολιτισμικότητας, 21-23 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. σσ. 649-657.
 • 2006. «La Philosophie de l’Education: la «conscience malheureuse», le visage de Janus et les mouvements», στο: Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, No 3, t. I, Ediçoes Afrontamento, σσ. 181-199.
 • 8-9 September 2006. «Le paradoxe philosophique de l’éducation à la démocratie», communication présentée in: Colloque, Autorité éducative, savoir, socialisation démocratique, Université de Montpellier.
 • Νοέμβριος 2006. Ελλ. μτφρ. του: Hess, R.«Η πρακτική του ημερολογίου ως οικοδόμηση της διαπολιτισμικής στιγμής», στο: Courants Pédagogiques en Egée, Νοέμβριος, vol. 2, σσ.80-82, Ρόδος.
 • 2006. Θεοδωροπούλου, Έ. & Καΐλα, Μ., «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία: ζητήματα διαμόρφωσης συνείδησης», στο: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 15-17 Δεκεμβρίου, Αθήνα, σσ. 228-23.
 • 2006. «Ποιος σκέφτεται καλύτερα; Φιλοσοφία: το φάντασμα στη μηχανή», στο: Childhood & Philosophy, Vol.2, No.3, jan./jul, 2006, pp. 91-114,  https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/article/view/20490/14816.
 • 2007. «Ο Φιλόσοφος κι ο αθλητής: μια ιστορία για τη διαπολιτισμικότητα», στο: Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Ε., Κοντάκος, Αν. (επιμ.) H Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός , σσ. 31-51.
 • 2007. Επιμέλεια, Εισαγωγή, Μετάφραση στο: Sharp, A., M., Splitter L., J., Φιλοσοφία για παιδιά. Το Κουκλονοσοκομείο και Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου (επιμ.-εισαγ.-μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ.,), Αθήνα: Ατραπός (σελ. 219).
 • 2007. «’’Φιλοσοφία για Παιδιά’’: Τόποι και τρόποι για τη Φιλοσοφία», εισαγωγή στο: Sharp A.-M, Splitter L.-J-, «Φιλοσοφία για παιδιά». Το Κουκλονοσοκομείο, Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου. Ένα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό της Προσχολικής Εκπαίδευσης(επιμ. μτφρ. εισαγ. Θεοδωροπούλου, Έ.), Ατραπός: Αθήνα, σσ. 11-46.
 • 2007. «Pathei- Mathos», λήμμα στο: Carvalho A., D., (coord.), Dicionario Temático de Filosofos da Educaçao, Portugal: Porto Editora, σσ. 264-270.
 • 2007. «Φιλοσοφία της Παιδείας», «Παιδαγωγική του Υπαρξισμού», λήμματα στο: Ξωχέλλης, Π., (επιμ.) Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσ/νίκη: Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 702-5/523-526.
 • 2007. Θεοδωροπούλου, Έ. & Βούκανου, Μ., «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», στο: Καψάλης, Γ., Κατσίκης, Απ. (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις της εποχής μας, 17- 20 Μαΐου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ. 677-686.
 • 2007. Θεοδωροπούλου, Έ. & Βούκανου, Μ., «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», South – European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, Πανεπιστήμιο Πάτρας (conference proceedings multimedia CD, Index: No 12).
 • 2007. ελλ. μτφρ. του: Gergheva-Nestorova, G.,- Tultukova, R., «Κοινότητα έρευνας και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων της ανεκτικότητας», στο: Γκόβαρης Χρ., Θεοδωροπούλου Έ., Κοντάκος Αν. (επιμ.), Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 181-9.
 • 2007. ελλ. μτφρ. του: Drouin-Hans, A.,-M., «Η μετάφραση, ερμηνευτικό μοντέλο για τη διαπολιτισμικότητα», στο: Γκόβαρης Χρ., Θεοδωροπούλου Έ., Κοντάκος Αν. (επιμ.),  Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 67-80.
 • Ιαν./Ιούν. 2007. «Education sur le dos de la philosophie», Childhood & Philosophy, Vol. 3, No.5, jan./jun. 2007, pp. 123-145,  https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood/article/view/20512/14838
 • 2008. «Antinomie, problématisation et philosophie de l’éducation», Recherches en éducation, n° 6 [http://www.cren-nantes.net].
 • 2008. «La Philosophie, les enfants et la Philosophie de l’Education», Courants pédagogiques en Egée, vol. 3, Rhodes-Université d’Egée.
 • 2008. «La philosophie de l’éducation en problématisation, la contradiction résistante et la congruence difficile», Itinerarios de Filosofia da Educaçâo, No 7, σσ. 41-67.
 • 2008. «Η Φιλοσοφία, τα παιδιά και η Φιλοσοφία της Παιδείας», Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τεύχ. 3, Iούλιος, σσ. 5-17, [http://www.Rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/new-issue.html].
 • 2008. «Παρέμβαση στην ετήσια διεθνή Ημερίδα της Sofphied» (Deuxièmes rencontres de la Sofphied, Journée d’Etude «Philosophies d’éducation aux Etats-Unis», 28 juin): L’éducation aux émotions et la philosophie de l’éducation, [http://sofphied.asso.free.fr].
 • 2008. «Les miettes de relativisme: de la philosophie dans l’éducation», στο: Drouin-Hans A.-M., (rassembl. et présent. des textes), Relativisme et Education, Paris, L’Harmattan, σσ. 67-80.
 • 2009. Θεοδωροπούλου, Ε., Kaila, M., Bonnet, M., Larrère, C., (επιμ.),Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 183-216.
 • 2009. ελλ. μτφρ. του: Sharp, A. «Το μεταμοντέρνο παιδί», στο: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή,  Αθήνα: Ατραπός, σσ. 216-225.
 • 2009. «Στο εργαστήριο της περιβαλλοντικής ηθικής: η φιλοσοφία, οι αξίες, η έννοια της φροντίδας», στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα, Μ., Bοnnett, M., Larrère, C., (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 183-216.
 • 2009.  ελλ. μτφρ. του: Μ. Bonnett, «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το ζήτημα της φύσης», στο: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 139-159.
 • 2009. ελλ. μετφρ. του: C. Larrère, «Σεβασμός ή ευθύνη; Ποια ηθική για το περιβάλλον;», στο: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ.41-68.
 • 2009. Θεοδωροπούλου, Έ. & Τόγια, Κ., «Η Περιβαλλοντική Ηθική και το μάθημα των Θρησκευτικών: περί ηθικής εκπαίδευσης», στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère, C., (επιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 225-241.
 •  2009. Θεοδωροπούλου, Έ., Βαβίτσα, Τ. & Ιωσηφίδης, Θ., «Ανθρωποκεντρικές-οικοκεντρικές αντιλήψεις: πόση περιβαλλοντική ηθική πίσω από την περιβαλλοντική εκπαίδευση;», στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 299-325.
 • 2009. «Η (ανα)στοχαστική αξίωση, η απαίτηση της δημοκρατίας και η φιλοσοφία της παιδείας», στο: Κοντάκος, Α., Καλαβάσης, Φρ. (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού. Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 381-408.
 • 2009. «En búsqueda de la filosofía en la literatura: complicaciones pedagógicas», στο: Zambrano Leal A., (compil.), Literature y Formaciόn, Ediciôn educaciôn superior, Programa de Maestria en Educaciôn Superior, USC – Universidad Santiago de Cali, σσ. 12-41.
 • 2009. «Travesίas para la Filosofia de la Educaciόn: de l’Espacio i de la Interculturalidad»/ «Traversées pour la philosophie de l’éducation: de l’espace et de l’interculturalité», στο: Revista Colombiana de Educacion Superior, «Historia de la Educaciόn Superior», Maestria en Educaciόn Superior, Universidad Santiago de Cali, Colombia, Julio-Diciembre, σσ. 162-184, http://virtual.usc.edu.co/rces.
 • 2009. Θεοδωροπούλου, Έ. & Βούκανου, Μ., «Η εμφάνιση και διαπραγμάτευση ζητημάτων αξιών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση της Μελέτης Περιβάλλοντος», στο: Μπαγάκης, Γ., Δεμερτζή, Κ., (επιμ.), Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Τί άλλαξε; Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη, σσ. 241-51.
 • 2009. «Το θολό είδωλο της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση», ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2008, (βλ. Πρακτικά Ημερίδας,– Multimedia CVitem 14: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 81-96).
 • 2009. «Άτυποι πειραματισμοί», ανακοίνωση στην Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, D.P.E.S.E.D., Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2008 (βλ. Πρακτικά Ημερίδας &item 14: Αρχείo: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 97-103).
 • 2009. Carvalho, A., D. & Théodoropoulou, E., «La ‘voie exodique’ comme une voie de problématisation et les dilemmes moraux comme outils de formation», στο: Percursos & Ideias, Revista Científica do ISCET, σσ. 207-217.
 • 2010. Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές (επιμ.,μτφρ., εισαγ.), Αθήνα: Πεδίο.
 • 2010. Eκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μία πολυπρισματική προσέγγιση (επιστ. επιμ. σε συνεργ. με: Πολεμικό Ν., Καΐλα Μ., Στρογγυλό Β.), Αθήνα: Πεδίο (σελ. 423).
 • 2010. Théodoropoulou, E. & Théodoridis, A.,  «Le cercle de craie: la formation des enseignants en Grèce», Revue Internationale d’Education, Sèvres, No 55, 119-129.
 • 2010. «Une philosophie de l’éducation comme ‘théorie pratique’ et l’espace comme seuil», στο: Argumentos de Razόn Técnica, Revista espanola de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, y Filosofia de la Tecnologia, Sevilla, σσ. 179-197.
 • 2010. Carvalho, A., D. & Théodoropoulou, E., «Education spécialisée, situations-limite et gestion du contradictoire», Percursos & Ideas, Revista Científica do ISCET, No 2, σσ. 21-7.
 • 2010. «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions», στο: Marsal, E., Dobashi, T. Weber B. (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos – Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, σσ. 559-565.
 • 2010. «Εισαγωγή: Το φάσμα της φιλοσοφίας της παιδείας», στο: Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές. Αθήνα, Πεδίο, σσ. 19-78.
 • 2010. «H σημασία του “τακτ” για τη φιλοσοφία της παιδείας: ένα κατώφλι», Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.) Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές. Αθήνα, Πεδίο, σσ. 377-415
 • 2010. «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners / Theoretical Part», [Greece]. στο: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, pp. 42-60-75, [References and Bibliography], 1, σσ.25-130 (http://www.vppp.eu).
 • 2010. Theodoropoulou, E., & Monioudi, M., «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners» / Practical Part [Greece], στο: E-booklet, Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, pp. 85-100 (http://www.vppp.eu).
 • 2010. Θεοδωροπούλου, Έ. & Βούκανου, Μ, «Η γνώση των ευρωπαϊκών αξιών: η περίπτωση των μαθημάτων των κοινωνικών σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στο: Κανελλάκη, Σ., Μαρινάκη – Κασσωτάκη Αικ., κ.ά., (επιμ.), Διεργασίες της σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον, Αθήνα, Πεδίο, σσ. 289-320.
 • 2010. Théodoropoulou, E. & Carvalho, A., D., «Pédagogie spécialisée, situations-limites et gestion du problématique. Le cas de la solitude intraitable», στο: M. Fabre, Μ., Carvalho, A., D., Lhoste, Y.,  (eds.), Expérience et problématisation en éducation, aspects philosophiques, sociologiques et didactiques, Porto: Afrontamento, σσ. 19-41.
 • 2011. «Η φιλοσοφική όχθη του διαλογικού ρεύματος στην εκπαίδευση», στο: Τζαβάρας Ι., (επιμ.) Από το μονόλογο του εκπαιδευτικού στο διάλογο της ομάδας. Φιλοσοφική σκέψη και έρευνα στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη, Πρακτικά Ημερίδας, Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ρέθυμνο στο: «Φιλοσοφική Ελληνική Βιβλιογραφία»/Φιλοσοφικές εκδόσεις» [http://www.philosophicalbibliography.com/index.php/2013-12-09-12-32-55/2011].
 • 2011. «About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze», στο: Camhy G. D. (ed.). Proceedings of the International Conference Philosophy of Interculturality, Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO, Germany, Academia Verlag.
 • 2011. «Μεταφορές σώματος», στο: Γ. Παπαδόπουλος και Θ. Γραμματάς (επιμ.), Τραγικό και Τραγωδία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, (σειρά «Σπουδές Φύλου»). Αθήνα:Διάδραση. σσ. 160-185.
 • 2012. «Η διαλογική εκζήτηση στην εκπαίδευση και η φιλοσοφική δυστροπία»Διά-λογος, Επετηρίδα Φιλοσοφικής ΄Ερευνας, Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση, 2, σσ.241-269.
 • 2012. «Le secret de Celia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude», στο: Carvalho, A., D., Solidao nos liminares de pessoa e da solidariedade. Edicoes Afrontamento, chap. 8, σσ. 77-91.
 • 2013. Επιστημ. επιμ. μτφρ. εισαγ., Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά, (πρόλ. Kennedy, D.,), Αθήνα: Διάδραση (Σειρά: Φιλοσοφία και Παιδί. Υπεύθ. Σειράς: Θεοδωροπούλου, Έ., Κ., – Gregory, Μ.,  ) (σ. 367).
 • 2013. «Traversias de la filosofia de la educacion», στο: Ζambrano A. Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., 2013. Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas, σσ. 67-76.
 • 2013. «Η προβληματοποίηση: προοίμιο στην αναστοχαστική επιταγή», στο: Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιμ.)., Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – 5. Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αθήνα: Διάδραση. σσ. 47-79.
 • 2013. «La pratique du journal à partir d’un cours de philosophie de l’éducation en ligne: un amorçage méthodologique», Pratiques de Formation / Analyses [Le journal pédagogique: outil de conscientisation de l’expérience], N°62-63, Novembre, σσ. 211-229.
 • 2013. «Η ανάδυση του φύλου στη φιλοσοφία για παιδιά: κλήσεις και (απο) κλίσεις», στο: Αναγνωστοπούλου Δ. (επιμ.). Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους.Αθήνα: Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε, σσ.313-325.
 • 2013. «Philosophy of education: ways of presence and absence – from congruence to common sense and back», στο: Pereira P.-Ch. (coord.) Espaço publico. Variaçοes crίtic as sobre a urbanidade. Porto, Ediçoes Afrontamento/ FCT. σσ. 67-93.
 • 2013. «Dos à dos avec l’abstraction. Pour une philosophie pratique micrologique», Revista Itinenάrios de Filosofia da Educaçao, N.º 12,σσ. 17-35, Ediçoes Afrontamento/ FCT.
 • 2013. «Με το κεφάλι της Μέδουσας στο δισάκι ή το μπιζέλι κάτω από τα παπλώματα. Εισαγωγή», στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ. μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Αθήνα. Διάδραση, σσ. 19-53.
 • 2013. «Κάτι στον κόσμο μας αναγκάζει να σκεφτούμε», στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ. μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Αθήνα. Διάδραση, σσ. 333-345.
 • 2013. «De l’empathie et du care: tracer in lieu de pratique», Skepsis, XXIII,σσ. 357-371, (In Honour of Professor Grigorios Karafillis).
 • 2013. “Το κρέμασμα, το γκρέμισμα και το πέταγμα”, Πρόλογος. In Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – 5. Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Αθήνα: Διάδραση, σσ. 17-23.
 • 2013. Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση (επιμ.), (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-1-2 (http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5985).
 • 2013. «’Τι γυρεύει ένας φιλόσοφος στις φτωχογειτονιές του Τριβαντρούμ;’. Στη ρωγμή ενός παραδόξου», στο: Θεοδωροπούλου, Έ. (επιμ.), Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-1-2 (http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5985), σσ. 37-55.
 • 2013. «Πρόλογος: γυναίκες-μιλώντας-για γυναίκες. Η αρχή ενός puzzle», στο: Θεοδωροπούλου, Έ. (επιμ.), Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-1-2 (http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5985), σσ. 4-8.
 • 2014. Επιστημ. επιμ. μτφρ. εισαγ: Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξη, (Πρόλογος:  Antonio Joachim Severino, Επίμετρο: Paul Standish), Αθήνα: Πεδίο, (σελ. 568).
 • 2014. «The problematization effect and its double gestures», στο: Strand, T., Papastefanou, T., M.,(eds). Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action, Germany. Verlag, σσ.135-152.
 • 2014. Théodoropoulou, E. & Carvalho, A., D., «De la problématisation à la dilemmatisation et vice versa: introduction à un cursus philosophique», στο: Prairat, Ε., (coord.). L’éthique de l’enseignement. Εnjeux personnelsprofessionnels et institutionnels, Presses Universitaires de Nancy, σσ. 113-130.
 • 2014. Θεοδωροπούλου, Έ., Μονιούδη, Μ., «Ανιχνεύοντας την έννοια της κριτικής σκέψης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαιδευση: η κρυφή είσοδος της φιλοσοφίας / Tracking the concept of critical thinking in the New Curriculum of Primary Education: the hidden entrance of philosophy», στο: Θεοδωροπούλου, Έ., Καΐλα, Μ., Πολεμικός, Ν., Παπαδόπουλος, Γ., Καφούση, Σ., Φώκιαλη Π. (επιμ.), Η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής: Η διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Πρακτικά Διημερίδας (ebook/συλλογικό), Ρόδος: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ISBN 978-618-81027-2-9 (http://www.pse.aegean.gr/books/tepaesbooks/ImeridaDidaktorwn.pdf), σσ. 68-100.
 • 2014. «Η φιλοσοφική σκέψη και το υφάδι του πρoσώπου», στο: Ο Προσωπισμός στο Σύγχρονο Κόσμο, Τιμητικός τόμος για τον Μ.Ι. Μαραθεύτη, Λευκωσία: ΟΠΑ, σσ. 24-44.
 • 2014. «‘’I would prefer not to’’ (;) H πράξη, όταν βαθαίνει απότομα», Εισαγωγή στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ. (επιστημ. επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξης, Επίμετρο: P. Standish, Αθήνα: Πεδίο, σσ. 21-67.
 • 2014. Θεοδωροπούλου Έ. & Carvalho, A., D.,«Διλημματοποίηση: μια φιλοσοφική είσοδος στην επαγγελματική ηθική», στο: Θεοδωροπούλου, Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξη, Αθήνα: Πεδίο, σσ.453-482.
 • 2014. 28 και 29  Noεμβρίου, Δράμα. «»Φαντασία νεκρή φανταστείτε»… το παράδοξο μιας επίκλησης στην εκπαίδευση», στο: Σαραφίδου, Κ., (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «H Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση», σσ. 181-200.
 • 2014. Théodoropoulou, E. & Carvalho, A., D., «Coups d’ambivalence: quelles résistances pour une éthique professionnelle en éducation?», στο: Κασιμάτη, Κ., & Αργυρίου, Μ. (επιμ.), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Β), Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.-Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Β: 978-618-81528-4-7, e book: 978-618-81528-7-8), σσ. 16-24.
 • 2015. «…’’Words…words… words…’’. Σμήνη αξιών και προβληματοποιητική περιβαλλοντική ηθική», στο: Θεοδωροπούλου, Έ.,  Φώκιαλη, Π.,  κ.ά., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις, Αθήνα: Διάδραση, σσ. 359-387
 • 2016. «Entre théorie et pratique, la place du Tact: notes pour une formation de soi-même», Le Télémaque, Νο 49, Presses Universitaires de Caen, σσ. 99-110.
 • 2016. Théodoropoulou, E. & Carvalho, A., D., «La limite et le seuil: de la dilemmatisation comme défi pour la formation éthique en éducation», στο: Gohier, C., et Jutras, F., (dir.), Les Dossiers du GREE Série 3. No 2. Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé, Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé: transversalités et spécificités, σσ. 64-79.
 • 2016. Quintin, J., Jasmin, E. & Théodoropoulou, E., «La cyberintimidation chez les jeunes mieux comprendre pour mieux intervenir à l’école», Service social, vol. 61, n° 2, σσ. 1-23.
 • 2017. Theodoropoulou, E. & Nikolidaki S., «The emergence of emergent philosophizing: preliminary notes», Childhood & Philosophy, v. 13, n. 26, Jan.-Abr.,  σσ. 153-165.
 • 2017. «Du bien-être ou «jeter l’échelle après y être monté?’’», στο: Dupeyron, J.,-F., & Courty, B., dir. (2016), Le bien-être des écoliers. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, σσ. 141-159.
 • 2018. Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.), ISBN 978-618-81027-4-30 (σελ. 567).
 • 2018. «Στα περί-χωρα του ευ ζην και η ‘διορατική θέα των θεμελίων των δυνατών οικοδομημάτων’»/«Dans les parages du bien-être et la ‘vue perspicace des fondements des bâtiments possibles’»/«In the sur-roundings of well-being and the ‘perspicacious view of the foundations of possible buildings’» στο: Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, σσ. 103-136
 • 2018. Theodoropoulou, E. & Monioudi, M., «A remark about critical thinking:  in relevance with Stoic oikeiôsis»/ «Une remarque sur la pensée critique: en pertinence avec l’oikeiôsis stoïcienne» / «Μία παρατήρηση για την κριτική σκέψη: η συνάφεια με την στωϊκή οικείωση», στο: Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, σσ. 235-257.
 • 2018. Έκδοση του πρδκ. Εpistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau)
 • 2018. Τhe relay of professional ethics in education – slippery slope or point of support? For the resistance of a warry – the philosophical contribution, στο: Εpistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018, σσ. 13-43, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000
 • 2018. ‘Some-thing inside it»: Philosophy everywhere (?). Philosophical findings in litterature paths», Diotime, Revue Internationale de didactique de la philosophie, n° 77 (juillet 2018)
 • 2019. (επιμ. σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου). Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις εκπαιδευτικές πρακτικές (2015),  Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε & Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Τομ. Α’, ISBN : 978-618-80405-9-5, Τομ. Β’, ISBN : 978-618-82283-0-6
 • 2019. «’Κάτι μέσα του’: σημείωμα περί φιλοσοφικών ευρημάτων σε λογοτεχνικoύς τόπους», στο: Αργυρίου, M., Θεοδωροπούλου, Έ., Πλήρη Κείμενα 6ου Διεθνούς Συνεδρίου / Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες,Τόμος Α-Β. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ – Εργαστήριο «Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ISBN: 978-618-82283-0-6/978-618-82283-0-6), σσ. 27- 36.
 • 2019-2023. Θεοδωροπούλου, Έ. & Τσιμπιδάκη, Α.,  EduTopia, 2019. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιο Αιγαίου (2016-2017) & 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων (2017-2018), ISBN: 978-618-84330-0-7 [σελ. 882] [για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ]. 2020. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιο Αιγαίου (2018-2019), ISBN: 978-618-84330-1-4 [σελ. 319] [για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ]. 2022. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιο Αιγαίου (2021-2022), ISBN: 978-618-84330-9-0 [σελ. 352] [για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ]. 2023. Πρακτικά
  2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων– Yβριδικό (2022-2023), ISBN 978-618-5840-00-6
 • 2019. Επιστημ. επιμ. στα Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας. Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά (Ρόδος, 27-29 Απριλίου 2018), εκδ. «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, ΙSBΝ: 978-618-81027-8-1 (σ. 571).
 • 2019. «Foreward: the gesture of practical philosophy», στο: Θεοδωροπούλου, Έ. (επιστ. επιμ.), Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας. Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά (Ρόδος, 27-29 Απριλίου 2018), Ρόδος, Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 34-50.
 • 2019. «En crevant la peau des choses»: les ‘objets philosophiques’. Prooimion à un projet», στο: Actes de la 1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique (επιστ. επιμ. Théodoropoulou, E.), Ρόδος, Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 530-567.
 • 2019. Έκδοση του πρδκ. Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 2, 2018-2019, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2019. Έκδοση του πρδκ. «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 1, 2016-2018, ISSN: 2459-2846, //practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/.
 • 2019. «Η φωτογραφία στην τάξη: η συζητητική διαδικασία και το αντικείμενο της σκέψης», στο: «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 1, 2016-2018 , ISSN: 2459-2846, σελ. 310-335.
 • 2019. «Παρουσίαση Φακέλου: Σκέψη για το σώμα: φιλοσοφικές προσεγγίσεις», στο: «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. I, 2016-2018, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 18-209.
 • 2019. «Ανίχνευση στην τάξη: κείμενα, συζητήσεις και φιλοσοφικά θραύσματα-η ανάδυση μιας έρευνας», στο: «Aμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 1, 2016-2018 , ISSN: 2459-2846, σελ. 342-367.
 • 2019. «Η αντίσταση μιας διαφοράς – περί διαλόγου» στο: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ – REVISTA DE ESTUDOS HELÊNICOS, N. 6 (2019), https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/ellinikovlemma/article/view/48861/32656
 • 2020. «Présentation. De l’éthique en formation: le geste dialogique» ; Le Télémaque, n° 57 [Dossier, « Éducation morale et formation éthique »], Presses Universitaires de Caen, σσ. 35-46.
 • 2020. «’Qui est là ?’* ou ‘donnez-moi un corps’ **. Du détail. Une remarque pour la formation éthique», Le Télémaque, n° 57 [Dossier « Éducation morale et formation éthique»], Presses Universitaires de Caen, σσ. 119-132.
 • 2020. Έκδοση του «Aμήχανον»: Διεθνές Περιοδικό του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), τεύχος 2, 2018—2020, ISSN: 2459-2846, //practphilab.aegean.gr/amechanon-gr/
 • 2020. Θεοδωροπούλου, Έ., Miqueu, Chr. (επιμ.), «Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Σεμιναρίου Υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών Θεματικές Έρευνας Ι, 2019- 2020», στο: «Αμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. II, 2018-2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 178-462.
 • 2020. «Le cinéma, la philosophie et le piège pédagogique: gestes et détails», «Αμήχανον», Διεθνές Περιοδικό του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. II, 2018-2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 36-62.
 • 2020. Moreau, D., Théodoropoulou, E., «Errance ou exil, dérives et passages. L’éducation et la formation de soi comme traversées des frontières», στο: Fabre, M., Husser, A.-C. (επιμ.), Education et frontières, Rouen: Presses Universitaires de Rouen et du Havre, σσ. 191-203.
 • 2020. Έκδοση του: Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 3, 2019-2020, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2021. Επιστ. Επιμ. Πρακτικά της 1ης Διεθνούς διαδικτυακής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, 9-10 Μαίου 2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ (σ. 571).
 • 2021. ««Philosophical Objects»: meta-[reading] notes for a project: Μovements, Ob-Gestures, Tones», στο: Θεοδωροπούλου, E. (επιμ.), Πρακτικά της 1ης Διεθνούς διαδικτυακής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, 9-10 Μαίου 2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 259-296.
 • 2021. «Introduction: Faire de la Philosophie: quelques noeuds du pratique», στο: Θεοδωροπούλου, E. (επιμ.), Πρακτικά της 1ης Διεθνούς διαδικτυακής Pre-Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, 9-10 Μαίου 2020, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 22-41.
 • 2021. «Philosophical remarks about educational materials: a threshold of thinking», Revista Portuguesa de Pedagogia, 55, σσ. 1-17.
 • 2021.  s. v. «Créativité», στο: Kerlan, A., Kolly, B. (επιμ.), Dictionnaire de philosophie  de l’éducation. Notions  essentielles, Paris: ESF Sciences humaines, σσ. 78-79.
 • 2021. Epistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE] του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. IV, 2020-2021, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors’: Θεοδωροπούλου, Έ. & Moreau, D.).
 • 2021. Θεοδωροπούλου, Έ. & Moreau, D., «Editors’ Preface», Epistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE] του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. IV, 2020-2021, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 18-29.
 • 2022. «Doing Philosophy Virtually and the Amphibolic Body: Thoughts on the Margins of the Pandemic», Paragrana, vol. 30, no. 2, σσ. 258-269, https://doi.org/10.1515/para-2021-0040
 • 2022. «Η Φιλοσοφία Για/Με Παιδιά: μία ανοιχτή υπόθεση», Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας (ηλεκτρονική έκδοση), Αθήνα: Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ: http://impschool.gr/deltio-site/?p=1481).
 • 2022. Έκδοση του: Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 4, 2020-2021, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2022.  «O διαλογικός ζήλος και η ρωγμή της σκέψης», στο:  Αργυρίου Μ., Κασιμάτη Κ. (επιμ.), Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων, Τομ. Β, σσ. 35-50, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., E.E.M.A.Π.E., ISBN: 978-618-82283-5-1
 • 2022. «Ψευδαισθήσεις διαλόγου: περί της διαλογικής εμπειρίας στην τάξη», Εισαγωγή στο: Α.Α. Πέτρου & Γ. Χατζηβασίλη (επιστ. επιμ.), Η Σκέψη στη Φιλοσοφία για Παιδιά. Διάλογος & Προοπτικές, Αθήνα: Διάδραση, σσ. 39-53 / «The Illusions of dialogue: dialogical experience in the classroom», Ιntroduction in: A. A. Petrou & G. Hadjivassili (coord.), Thinking in Philosophy for Children: Dialogue and Perspectives, pp. 55-67, Athens: Diadrassi.
 • 2022. «Aνάντη και κατάντη της εφαρμογής. Περί ηθικού διλήμματος», στο: Μ. Γ. Βαρβούνης, Γ. Κατσαδώρος, Α. Γ. Καπανιάρης (επιμ.), Άνθρωποι, φύλα, ταυτότητες, πολιτισμοί. Λαογραφικές και έμφυλες προσεγγίσεις, Αθήνα: εκδ. Γκόνη, σσ. 159-174.
 • 2022. « Le tragique comme méthode chez Eschyle. Pour une émergence du philosophique », Le Télémaque, No 61 [Dossier: Θέατρο, Εκπαίδευση, Ελευθερία], Presses Universitaires de Caen, σσ. 69-82.
 • 2023. Έκδοση του: Εpistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. V, 2021-2022, //practphilab.aegean.gr/eprepe_epistrophe_en/, ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau).
 • 2023. Θεοδωροπούλου, Έ. & Moreau, D., «Editors’ Preface», Epistrophe. International Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE] του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Φ.), vol. V, 2021-2022, Ρόδος: Ε.Ε.Π.Φ., σσ. 14-22.
 • 2023. Theodoropoulou, Ε., Kitsiou, A., «Quality Assurance Requirements for Student-Centred Learning and Teaching Strategies: The UAegean case-study», στο: Gavriilidou, Ζ, Transforming Higher Education Teaching Practice: Selected papers of the 1st International Conference of the Network of Teaching and Learning Centers in Greece Editions of the Network of Learning and Teaching Centers in Greek Universities, Κomotini, σσ. 143-8.
 • 2023. Θεοδωροπούλου, Ε., «Préface. Inclusion: Dégageant l’ouverture», στο: Joachin, A., Pédagogie inclusive. Un véritable marqueur anthropologique, sociologique et éthique, Paris: Edilivre, σσ. 7-17.
 
Εκπαιδευτικό υλικό:
 • 2008-9. «Introduction à la philosophie de l’éducation», Licence, Etudes à Distance aux Sciences de l’Education, Ecole Doctorale de l’ Université Paris 8 Saint-Denis σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διδασκαλίας από Απόσταση (Institut de l’Enseignement à Distance, 2008-9 [9 Ενότητες e-learning μαθήματος], (http://www.iedparis8.net/ied/).
 • 2012-3. «Περιβαλλοντική Ηθική», [1 ενότητα] στο πλαίσιο του e-learning μαθήματος «Ηθική της Εκπαίδευσης/Ethique de l’Education», Master 2 Sciences de l’Education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS), του Πανεπιστημίου Paris 8. 
 • 2016. «Εκπαίδευση Αξιών & Περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής», Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 2016 [10 Ενότητες e-learning μαθήματος].
 • 2019. «Φιλοσοφικές διαστάσεις της Παιδαγωγικής Πράξης», στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος E Learning Επιμόρφωσης στην Μουσική Παιδαγωγική, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ/e-Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου [4 Ενότητες].
 • 2023. «Φιλοσοφική Περιήγηση» (μία φιλοσοφική αφήγηση σε συνεργασία με την Έ. Νικολακοπούλου), στο: Περπατώντας προς την Ακαδημία του Πλάτωνος, Δίπυλον, Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ: https://dipylon.cgworks.com/#/en/philosophical-tour).

Διοικητικό Έργο

 • 2001-2002: Εκπρόσωπος Λεκτόρων του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2006-2018: Τμηματική [και νησιωτική Υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2010-2014] – μέλος της Επιτροπής Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2010-2014: Πρόεδρος του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Kατά τη διάρκεια της προεδρίας πραγματοποιήθηκε (στο πλαίσιο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007, Ν.3794/2009), η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
 • 2014-2016: Αναπληρώτρια Πρόεδρος  του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 2011-2014: Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2011-12: Διευθύντρια Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»
 • 2005-2015, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 2008-2010: Συντονίστρια στο πλαίσιο του «Επιμορφωτικού Προγράμματος για την Ειδική Αγωγή» για το Νότιο Αιγαίο – Παράρτημα Ρόδου: Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • 2008-2015, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του άτυπου Τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • 2010-2012: Αντιπρόεδρος Διδασκαλείου Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Κων/νος Καραθεοδωρή»
 • 2010-2013: Γραμματέας Προεδρείου «Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων»
 • 2013-4: Πρόεδρος της «Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων»
 • Συμμετοχή στις Συντονιστικές Επιτροπές των Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό», «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»   & «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης».
 • Μέλος της ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (υπό τη συνδιοργάνωση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης- ΤΕΕΠΗ, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας / Τομέας Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
 • Mέλος του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής και Ειδικής αγωγής (2007/8, ΦΕΚ Αρ. 351.1/107/37789/Δ1)
 • Μέλος της «Επιτροπής Συνεργασίας του Δήμου Ροδίων με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
 • 2010- :Υπεύθυνη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • 2015-2018: Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Μέλος της επιτροπής για τη «Συγκρότηση  Επιτροπής διαλογής µελών για το «Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Ν. 4386/2016, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 205/2016, της  από 26-8-2016 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιου Αιγαίου
 • 2015-2018: Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας Παν/μίου Αιγαίου
 • 2015-2018: Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν/μίου Αιγαίου
 • 2015-2018: Μέλος της Επιτροπής  της ΜΟ.ΔΙ.Π του Παν/μίου Αιγαίου
 • 2018-Ιούνιος 2023: Εκλεγμένη Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Παν/μίου Αιγαίου.
 • 2018-Ιούνιος 2023: Ιδρυματικά Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Εrasmus + του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2018-Ιούνιος 2023: Πρόεδρος της ΜΟ.Δ.Ι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2020-Ιούνιος 2023: Ιδρυματικά υπεύθυνη & Συντονίστρια του «Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης» (Κε.Δι.Μά.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2020-Ιούνιος 2023: Ιδρυματικά υπεύθυνη του «Γραφείου Διασύνδεσης» (Γρα.Δι.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2018-Ιούνιος 2023: Πρόεδρος της «Επιτροπής Δεοντολογίας» του Παν/μίου Αιγαίου.
 • 2018-Ιούνιος 2023: Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Παν/μίου Αιγαίου.
 • 2018-Ιούνιος 2023: Ιδρυματικά Υπεύθυνη του «Συμβουλευτικού Σταθμού Ψυχολογικής Υποστήριξης» του Παν/μίου Αιγαίου.
 • 2020-Ιούνιος 2023: Γενική Γραμματέας στην ΕUA [European University Association] ως εκπρόσωπος της Συνόδου Ελλήνων Πρυτάνεων.

Εξώφυλλα Βιβλίων και Περιοδικών

Images οf woman
3_Τα-όρια-της-διήγησης
4_Περιβαλλοντική εκπαίδευση_Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικος σχεδιασμός
5_Μεταφορές-Ανάγνωσης
6_Πλούταρχος
7_ Ιωάννης Χρυσόστομος
8_Αισχύλος
9_Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα
10_a_Κείμενα Παιδείας_Henri Bergson-Ατραπός
10_b_ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ _ HENRI BERGSON_Διάδραση
11_Εκπαιδευτικός
12_Η εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας_Εισαγωγή_εξώφυλλο
13_a_Φιλοσοφία για παιδιά_Κουκλονοσοκομείο_Διάδραση
13_b_ Φιλοσοφία για παιδιά_Κουκλονοσοκομείο_Ατραπός
14_ Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας
15_ Κείμενα Παιδειας_Henri Wallon
16_Φιλοσοφία της Παιδείας_λόγοι_όψεις_διαδρομές
17_ a_Περιβαλλοντική Ηθική_από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή_ Διάδραση
17_b_Περιβαλλοντική Ηθική_από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή_Ατραπός
18_Sens et formation_De sens ches Eschyle
19_Filosofia de la education y pedagogia
20_Yε Κύε _Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα
21_ H έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής_gr
21_Recherche Doctorale dans le Departement des Sciences de Education Prescolaire et de l' Ingeniere Educative _fr
21_Research in Sciences of Education_en
22_Φιλοσοφία Φιλοσοφία εισαι εδώ;_Κάνοντας φιλοσοφία με παιδιά
23_Φιλοσοφία της Παιδείας_όψεις της πράξης_εξώφυλλο
24_a_Η ηθική στην Εκπαίδευση_Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα_gr
24_b_Ethique en Education_ Depistages et clairieres philosophiques_fr
24_c_ Ethics in Education_Philosophical tracings and clearings_en
25_Epistrophe_1
26_Epistrophe_2
27_Epistrophe_3
27a_Epistrophe_4
28_Connecting Didactics, Competences and Attitudes_τόμος Α
29_Connecting Didactics_Competences and Attitudes_Τόμος Β
30_EduTopia_2019
31_EduTopia_2018_2019
EduTopia2021-2022
EduTopia2023
32_Αμήχανον_1
33_Αμήχανον_2
34_Πρακτικά _1ης_Biennale
35_Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
36_Lifelong learning Programme_Leonardo Da Vinci
37_Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη_Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις
38. PreBiennale2020_Proceedings_cover page
38a. PreBiennale2020_Proceedings_page de couverture
38b. PreBiennale2020_Proceedings_εξώφυλλο
previous arrow
next arrow

Copyright 2019 – Elena Theodoropoulou

Skip to content